Bio- ja ymp?rist?tieteiden laitos on yksi Jyv?skyl?n yliopiston suurimmista laitoksista. Laitos sijaitsee Ylist?nrinteell? ja kuuluu Jyv?skyl?n yliopiston matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan. Laitokseen kuuluu my?s Konneveden tutkimusasema, joka tarjoaa korkeatasoisen ymp?rist?n tutkimukselle ja opetukselle.

Jyva?skyla?n yliopiston bio- ja ympa?risto?tieteiden laitoksella koulutetaan tutkijoita ja asiantuntijoita biologisissa tieteissa? ja ympa?risto?tieteessa?. Opetus perustuu korkeatasoiseen tutkimukseen, joka kattaa aiheita aina molekyyli- ja solutason ilmi?ist? ja rakenteista ekosysteemien toimintaan saakka. Laitoksemme on alueellisesti ja valtakunnallisesti aktiivinen ja na?kyva? yhteiskunnallinen toimija sek? kansainv?lisesti haluttu yhteisty?kumppani.