Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Kulttuuri, taide ja musiikki tunnistetaan ja tunnustetaan inhimillisiksi perusarvoiksi, ja niiden merkitys l?p?isee aiempaa laaja-alaisemmin yhteiskunnan eri toimialueet. Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos on edustamiensa tieteenalojen johtava koulutuksen ja tutkimuksen tuottaja. Laitoksen tutkimuksessa ja koulutuksessa merkityksellistet??n inhimillist?, luovaa toimintaa ja tuotoksia.?

Olemme aktiivinen ja monitieteinen toimija, joka ratkaisee viheli?isi? ongelmia kulttuurien ja yhteis?jen muuttuvassa maailmassa. Tuomme ihmisn?k?kulman informaatioteknologiaan osallistumalla tietoteknologian ja erityisesti sen sis?lt?jen kehitt?miseen. Tavoitteenamme on olla keskeinen osaaja musiikin, taiteen ja kulttuurin sis?ll?ist? rakentuvan hyvinvoinnin ja henkisen terveyden alueella.