Kieli- ja viestint?tieteiden laitos

Mo-ni-puo-lis-ta ope-tus-ta ja huip-pu-tut-ki-mus-ta muut-tu-van yh-teis-kun-nan par-haak-si!
27.05.2019

Kieli- ja viestint?tieteiden laitos tuottaa korkeatasoista tutkimusta ja tarjoaa laadukasta?kieli- ja viestint?tieteiden akateemista koulutusta.

Laitoksessa tutkitaan, millainen merkitys kielell? ja viestinn?ll? on yksil?lle, yhteis?ille ja yhteiskunnalle. Monialaisella ja ajanmukaisella?tutkimuksella vastataan nyky-yhteiskunnan haasteeseen ymm?rt?? ymp?rist?mme monimuotoisia ja muuttuvia kieli- ja viestint?maisemia. Tutkimus ja koulutus nivoutuvat yhteen, ja opetuksen tavoitteena on taata opiskelijoille tulevaisuuden asiantuntijateht?vien edellytt?m??kieli- ja viestint?tieteellinen osaaminen. Laitos on my?s aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja.?

Tervetuloa osaajien joukkoon ja yhteisty?h?n kanssamme!

? ? ?

Kielikampus?

ReCLaS