Koronavirusohjeistus Jyv?skyl?n yliopistossa

Jyv?skyl?n yliopisto jatkaa ennakoivia toimenpiteit? koronaviruspandemiaan liittyen. Toimenpiteiden avulla pyrimme est?m??n koronavirustilanteen laajentumisen yleisesti ja yliopistoyhteis?ss?, suojelemaan erityisesti riskiryhmi? ja turvaamaan opintojen etenemisen.

Yleiset turvallisuusperiaatteet

Kaikkien kampuksella k?vij?iden (opiskelijat, henkil?st?, vierailijat) on noudatettava seuraavia perusohjeita:

 • Tule kampukselle vain terveen?.
 • Jos ep?ilet sairastavasi koronavirusta, tee testi ja toimi ohjeiden mukaan
 • Pese tai desinfioi k?det heti kampukselle tultuasi sek? s??nn?llisesti usean kerran p?iv?ss?.
 • Pid? 1,5–2 metrin turvav?li muihin.
 • V?lt? k?ttely? ja halaamista.
 • Suosi et?tapaamisia aina kun mahdollista.
 • K?yt? tarvittaessa suojak?sineit? ty?skennelless?si yhteisk?ytt?laitteilla.
 • K?yt? maskia, jos turvav?lin pit?minen ei ole pidemp??n (yli 15 min.) ty?skennelt?ess? mahdollista
 • Yliopiston suojamaskien ja visiirien hankinta toteutetaan keskitetysti ja suojav?lineit? jaetaan k?ytt??n tarpeen mukaan. Suojav?lineet toimitetaan keskitetysti yksik?ille, 1 kk:n tarve kerrallaan.
 • Niiss? tilanteissa, joissa turvaet?isyyden s?ilytt?minen ei ole mahdollista, opettaja jakaa maskit opetuksen alkaessa.
 • Jyv?skyl?n yliopisto noudattaa kansallisia ja alueellisia maskisuosituksia, ja tarkentaa maskien osalta omaa ohjeistustaan joustavasti.
 • Varmista, ett? kampuksella toimimisesi on tiedossa mahdollisten tartuntaketjujen j?ljitt?miseksi. Yliopisto suosittelee henkil?st?lle ja opiskelijoille vapaaehtoisen Koronavilkku –sovelluksen lataamista.
  • Koronavilkun h?lytt?ess? suositellaan 2 viikon omaehtoista karanteenia.
 • Noudata aina Suomen viranomaisten voimassa olevia m??r?yksi?.

Tilojen k?ytt??n liittyvi? ohjeita

Yliopiston tiloja ei avata ulkopuolisten toimijoiden vuokraukselle syyslukukauden aikana. Yliopiston tiloissa ohjeistetaan olemaan ainoastaan henkil?st?, opiskelijat sek? ennalta sovitut vierailijat.

Yliopiston tiloissa opiskellessa on toimittava turvallisuus- ja hygieniaohjeistuksen mukaisesti ja kampukselle voi tulla vain terveen?.?

Vahtimestarit tavoitat seuraavista numeroista virka-aikana:

 • Seminaarinm?ki, Musica, puh. 050 428 5237
 • Seminaarinm?ki, P??rakennus, puh. 0500 645 146
 • Seminaarinm?ki, Liikunta, puh. 050 428 5236
 • Mattilanniemi, puh. 050 428 5233
 • Agora, puh. 050 428 5234
 • Ylist?nrinne, puh. 040 805 3635
 • Ruusupuisto, puh. 040 805 3300

Tapahtumat

1.8. - 25.10.2020 (1. periodi): Kampuksilla vain sis?isi? tilaisuuksia

Yliopiston tiloissa voi j?rjest?? vain henkil?st?n ja opiskelijoiden sis?isi? tilaisuuksia, joiden osallistujien enimm?ism??r? on 50. J?rjestelyiss? noudatetaan alla kuvattuja tapahtumien turvallisuusohjeita.

Monia tilaisuuksia voidaan j?rjest?? my?s ulkotilaisuuksina, jolloin tartuntariski on pienempi. My?s ulkotilaisuuksiin sovelletaan 50 henkil?n maksimim??r?? turvav?lit huomioon ottaen. Ulkotilaisuuksien j?rjestelyist? voi konsultoida yliopiston turvallisuusp??llikk??.

Ainej?rjest?jen huvi- tai iltatilaisuuksia, kuorojen eik? harrasteryhmien toimintaa j?rjestet? yliopiston tiloissa 1. periodin lopun aikana. Toisen periodin aikana p??t?kset tehd??n tapauskohtaisesti koronatilanteen mukaisesti. Tilanne tarkastellaan viikolla 43 ja p??t?kset tehd??n vallitsevan koronatilanteen perusteella viimeist??n 23.10.

26.10.-31.12.2020 (2. periodi): Tilanne arvioidaan 23.10. menness?

Yliopiston tiloissa voi j?rjest?? sis?isten tilaisuuksien lis?ksi tapaamisia ja kokouksia, joihin voi osallistua my?s ulkopuolisia vierailijoita turvallisuusohjeita noudattaen. Tilaisuuksissa voi olla l?sn? enint??n 50 henkil?? ja niihin voidaan lis?ksi j?rjest?? osallistumismahdollisuus et?yhteyksill?.

Toisen periodin aikana p??t?kset tehd??n tapauskohtaisesti koronatilanteen mukaisesti. Tilanne tarkastellaan viikolla 43 ja p??t?kset tehd??n vallitsevan koronatilanteen perusteella viimeist??n 23.10.

Mik?li epidemiatilanne muuttuu, ohjeita voidaan joutua muuttamaan ja jo suunniteltuja tilaisuuksia perumaan.

 • Jyv?skyl?n yliopisto suosittelee yliopistoyhteis?? noudattamaan turvallisuutta edist?vi? periaatteita my?s vapaa-ajalla. Esimerkiksi ainej?rjest?jen tapahtumat suositellaan toteutettaviksi pienryhmiss? huolehtien turvallisista et?isyyksist?. Kaikki tilaisuudet, joissa kokoontuu ihmisjoukkoja ja joissa ei voida noudattaa turvallisia et?isyyksi?, sis?lt?v?t riskin viruksen levi?miseksi.

V?it?stilaisuudet

 • Kampuksella voidaan j?rjest?? v?it?stilaisuuksia 50 henkil?n henkil?rajoitusta ja t?ss? ohjeessa kuvattuja turvallisuusohjeita noudattaen. Edelleen suositellaan toteutusta siten, ett? v?it?stilaisuuteen osallistuva v?ltt?m?t?n henkil?st? (v?ittelij?, kustos, vastav?itt?j?t) ja v?ittelij?n rajaama kutsuvierasjoukko ovat yliopiston tiloissa, ja muille j?rjestet??n mahdollisuus osallistua v?it?stilaisuuteen et?yhteyksin.
 • Tilaisuus voidaan toteuttaa my?s ilman paikalla olevaa yleis??. Keskeist? on, ett? kustos ja v?ittelij? ovat samassa fyysisess? tilassa. Mik?li vastav?itt?j? on estynyt p??sem?st? paikalle, h?n voi osallistua et?yhteydell?. Tiedekunnan dekaani tekee p??t?ksen k?ytett?v?st? menettelyst?.
 • V?it?stilaisuuden avoimuudesta ja my?s riskiryhmien saavutettavuudesta huolehditaan j?rjest?m?ll? kaikkiin v?it?ksiin verkkov?litteinen osallistumismahdollisuus.
 • V?it?stilaisuuteen osallistuvasta henkil?st?st? ker?t??n nimi- ja yhteystiedot erillisen ohjeen mukaisesti, tarkemmat ohjeet ovat intrassa. Vahtimestarit auttavat tietojen ker??misess?.
 • V?it?kseen liittyv?n karonkan j?rjest?minen yliopiston tiloissa on mahdollista enint??n 50 henkil?n tilaisuuksina seuraavissa paikoissa: Lozzi, ravintola Uno, ravintola Ylist? ja Vanha juhlasali. Lis?ksi Lea Pulkkisen sali, enint??n 31 henkil??.
 • Lis?tietoa j?rjest?jille intrassa?(vaatii kirjautumisen)

Matkustus ja vierailut

 • Matkustusta koskien noudatetaan valtioneuvoston matkustamista koskevien linjausten aikatauluja ja JYU:n ohjetta p?ivitet??n tarvittaessa muutosten mukaisiksi. Valtioneuvoston ohje siirtym?kauden aikaisesta matkustamisesta on voimassa t?ll? hetkell? ajalla 1.10.-22.11.2020.
 • Matkustaminen on mahdollista huomioiden kulloinkin voimassa olevat viranomaism??r?ykset ja
  rajoitukset.
 • P??s??nt?n? syksyn 2020 matkustamista koskien on se, ett? Suomesta ulkomaille matkustaminen sek? ulkomailta Suomeen saapuminen on vapaata vain niiden maiden osalta, joita koskevan matkustamisen Valtioneuvosto on vapauttanut rajoituksista
 • Matkat maihin/maista, joita koskien on matkustusrajoituksia:
  • Ainoastaan yliopiston toiminnan kannalta kriittiset ja pakolliset matkat Suomesta ulkomaille ovat erillisen arvioinnin perusteella sallittuja
  • Ennen matkapyynn?n tekemist?, ty?ntekij?, esimies sek? yksik?n johto tekev?t arvion matkan kriittisyydest? ja pakollisuudesta
  • Mik?li matka arvioidaan kriittiseksi ja pakolliseksi, tehd??n ennen matkapyynn?n ja matkavarausten tekemist? matkaa koskien riskiarviointi
  • Yliopistossa on 25.6. eteenp?in voimassa edellytys 14 p?iv?n karanteenista kaikkia niit? koskien, jotka saapuvat ulkomailta Suomeen muista kuin niist? maista, joiden matkustamisen valtioneuvosto on vapauttanut rajoituksista
 • Katso tarkat ohjeet intrassa: Matkustusohje?(vaatii kirjautumisen)

Et?ty?skentely ja sis?iset kokoukset

 • Kampuksella huolehditaan henkil?st?n turvallisuudesta jaksottamalla l?hi- ja et?ty?skentely?. Kunkin yksik?n esimies m??rittelee yksik?n k?ytett?viss? olevat tilat huomioiden l?hi- ja et?ty?skentelyn jaksottamisen. Periaatteena on, ett? enint??n 50 % yksik?n henkil?st?st? kerrallaan voi ty?skennell? kampuksella yliopiston tiloissa, ja 50 % on et?ty?ss?.
  • Koronatilanteen muuttuessa et?- ja l?hity?skentelyn ja –opiskelun suhdetta voidaan muuttaa. Tiedekunnan, erillislaitoksen ja yliopistopalveluiden johtajat m??rittelev?t tarkemmin prioriteetit l?hi- ja et?ty?skentelyn jaksottamiseksi.
 • Et?ty?t? on mahdollista jatkaa poikkeusj?rjestelyin 31.12.2020 saakka, mik?li se ty?teht?vien hoitamisen kannalta on edelleen mahdollista. Et?ty?st? sovitaan aina esimiehen kanssa s?hk?postitse. Et?ty?skentelyst? annetaan loppuvuoden aikana uusittu ohjeistus 1.1.2021 alkaen koskevaa aikaa.
 • Poikkeustilanteen mukaisia pidennettyj? liukumarajoja noudatetaan s??nn?llisess? ty?ajassa olevien osalta lokakuun loppuun saakka. Uudet ty?aikaohjeet valmistellaan tulemaan voimaan 1.11.2020 alkaen. T?st? tiedotetaan erikseen.
 • Et?- ja l?hity?skentelyn jaksottamiseksi yliopisto ei hanki henkil?st?lle lis?ty?skentelyv?lineit? (n?yt?t, tietokoneet, tuolit). Yksikk?tasolla tehd??n p??t?kset tilanteissa, joissa terveydenhoitohenkil?st?n suosituksesta on huomioitava poikkeusj?rjestelyit? esim. ty?ergonomiaan liittyen.
 • L?hi- ja et?ty?skentelyn jaksotuksessa huolehditaan tasapuolisesta kohtelusta. Yksikk?tasolla suunnitellaan l?hi- ja et?ty?skentelyn jaksotus ennalta ja siit? viestit??n kyseisen yksik?n henkil?st?lle. T?t? tietoa hy?dynnet??n samoissa tiloissa toimivan eri yksik?iden (tiedekunta, erillislaitos, yliopistopalvelut) henkil?st?n koordinoimiseksi.
 • Yliopiston sis?iset ja sidosryhmien kanssa toteutettavat kokoukset pyrit??n j?rjest?m??n et?kokouksina, ja vain v?ltt?m?tt?m?t fyysist? l?sn?oloa edellytt?v?t tilaisuudet j?rjestet??n kampuksella. N?iss? tilanteissa kokouksissa toteutetaan a) ulkona, b) riitt?v?n suurissa tiloissa ja/tai c) suojamaskeja k?ytt?en. Kaikkiin kokouksiin on tarjottava et?yhteysmahdollisuus.

 • Katso lis?tietoja digipalvelujen toimintaohjeista koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen aikaiseen toimintaan

Opintoihin liittyvi? ohjeita

Katso lis?? opiskelijoiden ohjeesta

Opetus

 • Kampuksella toteutettavassa opetuksessa uudet aloittavat opiskelijat ovat etusijalla. Lukuvuotta 2020-2021 jatketaan toteuttaen laadukasta et?- tai l?hiopetusta ja ottamalla huomioon opiskeltavan aiheen vaatimukset ja varmistamalla kaikille turvallinen opiskelu- ja ty?ymp?rist?. Uusien opiskelijoiden opetuksesta pyrit??n j?rjest?m??n paljon l?hiopetuksena ryhm?ytymisen ja sujuvan yliopistoon integroitumisen vuoksi.
 • Uusien ja jatkavien opiskelijoiden opinnot on mahdollistettava my?s verkkov?litteisesti riskiryhm??n kuuluvien opiskelijoiden osallistumisen mahdollistamiseksi sek? l?hi- ja et?opiskelun jaksottamiseksi.
 • Opintoihin liittyv?t harjoittelut kotimaassa on mahdollista toteuttaa voimassa olevien viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Tarkemmat linjaukset tehd??n tiedekuntatasolla t?m?n ohjeen periaatteiden ja vallitsevien kansallisten m??r?ysten ja suositusten mukaisesti. Harjoitteluissa noudatetaan my?s kohteena olevan organisaation ohjeita, esim. koulujen ja varhaiskasvatusymp?rist?jen ohjeita.
 • Saapuvien ulkomaisten perustutkinto-opiskelijoiden osalta noudatetaan Suomessa kulloinkin voimassa olevaa viranomaisohjeistusta. L?ht?maan viranomaisten sek? suomalaisten viranomaisten m??r?ysten salliessa maasta l?htemisen ja Suomeen saapumisen, noudatetaan karanteenia tai voidaan siirty? suoraan kampuksella opiskeluun riippuen viranomaisten vallitsevasta ohjeistuksesta. Vastaanottava yksikk? huolehtii yhdess? koulutuspalvelujen kanssa siit?, ett? opiskelija on perehdytetty JYU:n ohjeistukseen ja k?yt?nt?ihin.

Tentit

Tilat

Tukea et?opetuksen toteuttamiseen

Opiskelijavaihtoihin, ulkomailla tapahtuvaan ty?harjoitteluun ja lyhytliikkuvuusjaksoihin liittyvi? ohjeita

Sairauspoissaolot

 • Henkil?st?: ty?ntekij? voi olla poissa omailmoituksella 1- 5 p?iv?? ja sen lis?ksi epidemian aikana ty?terveyshoitajan et?konsultaatiolla enint??n 5 p?iv??.
 • Opiskelijat: jos et sairaudesta johtuen pysty osallistumaan opetukseen, olethan yhteydess? kurssin opettajaasi ja koulutussuunnittelijaasi.

Lis?tietoa

?