Tutkimusuutiset

Uusi verkkokirja ilmestyi tukemaan LUMA-tiedekasvatusta

Miten innostetaan tulevaisuuden tekij?it? matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian opiskeluun? Miten tuetaan taitavia opettajia ja tulevia opettajia t?rke?ss? ty?ss??n? Miten rakennetaan yhteis?llisesti ja tutkimusperustaisesti hyv?? ja kest?v?? tulevaisuutta? Muun muassa n?ihin kysymyksiin saadaan vastauksia uudessa kansallista ja kansainv?list? LUMA-tiedekasvatustoimintaa kuvaavassa verkkokirjassa. Kirja on tehty yhteisty?ss? LUMA-keskus Suomi-verkostossa, johon kuuluu 11 yliopistoa ja 13 LUMA-keskusta.

Korkeatasoinen osaaminen on avainasemassa Suomen hyv??n tulevaisuuteen. Matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian osaamisella on siin? merkitt?v? rooli. Osaamisen vahvistaminen ja innostaminen n?iden aineiden opiskeluun on LUMA-keskus Suomi -verkoston tiedekasvatuksen p??m??r?, ja sit? uuden verkkokirjan julkistamisella halutaan my?s korostaa ja avata. Ajatuksena on, ett? tiede kuuluu kaikille.

Uusi verkkokirja sis?lt?? viisi lukua: ensimm?isess? tuodaan osallistujien ja toimijoiden kokemuksia, toisessa luvussa kuvataan parhaita ratkaisuja ja toimintamalleja tulevaisuuden tekij?iden tukemisessa hyv??n ja kest?v??n tulevaisuuteen, kolmannessa luvussa avataan kansainv?list? toimintaa ja yhteis?llist? oppimista ja nelj?nness? luvussa esitell??n verkoston hallintoa ja toimintakulttuuria keskuksineen. Kirjan viimeinen luku huipentuu tutkimusperustaiseen, yhteis?lliseen kehitt?miseen ja tutkimukseen: miten niit? uusia ratkaisuja ja toimintamalleja kehitet??n? Mink?laisia aiheita tutkitaan ja kehitet??n nyt ja l?hitulevaisuudessa?

”Vihdoin meill? on jaettavana kokonaiskuva LUMA-kent?n moninaisuudesta ja osaamisesta. Kutsummekin nyt kaikki oppilaat, opettajat, kunnat ja kaupungit sek? yhteis?t ja yhteisty?kumppanit kehitt?m??n kanssamme t?t? osaamista yhteiskunnan ja kansalaisten hyvinvoinnin hyv?ksi. LUMA-moton mukaisesti: yhdess? olemme enemm?n”, toteaa yksi kirjan toimittajista, professori Jan Lundell Jyv?skyl?n yliopistosta. H?n on my?s LUMA Suomi –verkoston johtokunnan puheenjohtaja.

Yliopistot ovat kehitt?neet LUMA-keskustoimintaa vuodesta 2003

LUMA-keskustoimintaa on systemaattisesti kehitetty yliopistotasolla Suomessa vuodesta 2003 l?htien. Vuonna 2013 avattiin kansallinen LUMA-keskusverkosto 11 yliopiston yhteyteen edist?m??n t?rke?? p??m??r??. Siihen kuuluu 13 aktiivista keskusta. Yhteis?llisesti ja tutkimusperustaisesti toimivalla verkostolla on opetus- ja kulttuuriministeri?n antama valtakunnallinen teht?v?, johon kaikki yliopistot keskuksineen ovat sitoutuneet.

Verkoston toiminta perustuu tutkimukseen ja vahvaan vuorovaikutukseen tiedeyhteis?n sek? ulkopuolisten yhteisty?tahojen kanssa. Keski-Suomessa LUMA-toiminta on laajasti opettajankoulutukseen ja eri tieteenalojen yhteiskunnalliseen vaikutukseen integroitunut.

”Nyt julkaistu kirja on laaja-alainen LUMA-toiminnan kuvaus Suomessa, jossa Jyv?skyl?n yliopisto ja Kokkolan yliopistokeskus ovat olleet vahvasti mukana. Meid?n rooli osana t?t? laajaa verkostoa antaa erinomaiset mahdollisuudet kehitt?? monitieteist? tiedekasvatusta ja kansalaistiedeosaamista Jyv?skyl?n yliopistossa” toteaa professori Jan Lundell.

Kirja julkaistaan verkkokirjana ensin suomeksi ja syksyn aikana my?s ruotsiksi ja englanniksi.

Linkki verkkokirjaan

Lis?tietoja:
Professori Jan Lundell, Keski-Suomen LUMA-keskus ja Jyv?skyl?n yliopisto, jan.c.lundell@jyu.fi, puh. 040 744 5270
Keski-Suomen LUMA-keskus, www.beijingaz.com/luma

?