Tutkimusuutiset

Koulutuksen tutkimuslaitokselle merkitt?v? tunnustus Maailman opettajien p?iv?n?

Jyv?skyl?n yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksessa tehty Opettajankoulutuksen vetovoima -selvitys on saanut t?m?n vuoden OKKA-s??ti?n tunnustuspalkinnon. Palkinto jaettiin Helsingiss? Maailman opettajap?iv?n juhlassa maanantaina 5.10.2020. Tunnustuspalkinnon vastaanotti tutkimusryhm?? johtanut professori Hannu L. T. Heikkinen.

Nuoret hakeutuvat opettajiksi tehd?kseen maailmasta paremman paikan el??
Opettajankoulutuksen vetovoima -selvityksess? kartoitettiin tekij?it?, jotka lis??v?t ja heikent?v?t kiinnostusta opettajankoulutukseen. Lis?ksi tarkasteltiin tiedotusv?lineiden vaikutusta nuorten k?sityksiin opettajan ty?st?. Nuorille t?rkein syy hakeutua opettajaksi on, ett? n?in he voivat vaikuttaa siihen, millaiseksi maailma kehittyy.

– Nuorille on t?rke??, ett? opettajana he voisivat vaikuttaa yhteiskunnalliseen kehitykseen. He haluavat tehd? maailman edes hiukan paremmaksi paikaksi – yhdess? lasten ja nuorten kanssa, professori Heikkinen tiivist??.

Ty?olojen ongelmat ja koulutusleikkaukset heikent?v?t mielikuvia
Opettajankoulutuksen vetovoimaa heikent?? etenkin mielikuva opettajien heikentyneist? ty?oloista.

– Koulutusleikkaukset nousivat esiin, vaikka t?t? k?sitett? emme vastaajille edes tarjonneet. Nuorilla on huoli siit?, mihin kaikkeen opettajan pit?? veny?, Heikkinen kertoo.

Tutkimuksessa selvitettiin, mill? tavalla media vaikuttaa mielikuviin.?Iltap?iv?lehdet v?litt?v?t selvityksen mukaan kielteist? k?sityst? koulusta. Sit? vastoin sosiaalisesta mediasta lukiolaiset saavat my?nteisen kuvan opettajan ty?st?.

Professori Hannu L. T. Heikkisen johtamassa tutkijaryhm?ss? olivat mukana Ilona Markkanen, Matti Pennanen, Matti Taajamo, P?ivi Tynj?l? ja Jukka Utriainen.

Tutkimusmenetelm? saa kiitosta
Yksi tutkimuksen vahvuuksista oli ansiokas menetelmien k?ytt?. Tutkimuksessa yhdistettiin m??r?llist? ja laadullista tutkimusta. Ryhm?haastattelut ja verkkokysely integroitiin analyysivaiheessa tiiviiksi kokonaisuudeksi. T?llaista l?hestymistapaa kutsutaan monimenetelm?lliseksi – englanniksi ”mixed methods design”.

Selvitykseen osallistui yli 6 300 lukiolaista. Lis?ksi tarkasteltiin noin 1500 opettajankouluttajan, opettajaksi opiskelevan ja opinto-ohjaajan n?kemyksi? opettajan ty?st? ja opettajankoulutuksesta.

OKKA-OAJ 40-vuotisjuhlarahasto on perustettu vuonna 2013 ja sen tarkoituksena on lis?t? opetus- ja kasvatusalan tunnettuutta sek? kannustaa ja palkita ansioituneita opetus- ja kasvatusalan toimijoita. Rahastosta on my?nnetty tunnustuspalkintoja ja apurahoja ansioituneille opetus- ja kasvatusalan toimijoille vuodesta 2015 l?htien. Palkinnon suuruus on 5 000 euroa.

Lue OAJ-uutinen ?
Tutustu Opettajankoulutuksen vetovoima -selvitykseen ?

Lis?tietoja: Professori Hannu L.T. Heikkinen, Jyv?skyl?n yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, puh. 050 342 1346 s-posti: hannu.l.t.heikkinen@jyu.fi