Tutkimusuutiset
Yliopiston uutiset

Koulussa edistet??n yhteis?llisyytt? aiempaa enemm?n

TALIS 2018 – suuri opetuksen ja oppimisen kansainv?linen tutkimus. Suomen kouluissa on hyv? yhteis?llinen ilmapiiri ja opettajan ammattia arvostetaan edelleen yhteiskunnassa. Opettajien tyytyv?isyys ty?ymp?rist??ns? on kuitenkin v?henem?ss?. Ty?st? ei en?? nautita niin paljon kuin ennen. Yhten? syyn? t?h?n on lis??ntynyt stressi.

T?llaisia havaintoja tehtiin OECD:n TALIS-tutkimuksessa. Sen tulokset antavat k?sityksen opettajien ja rehtoreiden ty?oloista ja siit?, miten he kokevat oman koulunsa oppimisymp?rist?n. Suomessa tutkimukseen osallistui noin 2 800 yl?koulun opettajaa ja 150 rehtoria. Mukana oli kaikkiaan 48 maata, 155 000 opettajaa ja 8 900 rehtoria. Tiedot ker?ttiin kev??ll? 2018. Kukin osallistujamaa voi k?ytt?? tuloksia oman koulutuspolitiikkansa kehitt?misen tukena.

– Tutkimus antaa p??t?ksentekij?ille, opettajille ja rehtoreille laajasti kansainv?list? vertailutietoa koulusta toimintaymp?rist?n? ja mahdollisuuden kehitt?? opetusty?t?, koulutuksen arviointia ja koulutuspolitiikkaa, projektip??llikk? Matti Taajamo kertoo. H?n ty?skentelee Jyv?skyl?n yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksessa ja vastaa siell? tutkimuksen Suomen osuudesta.

Opettajat ja rehtorit tutkimuksen kohteina

Tutkimusaineisto ker?ttiin opettajille ja rehtoreille suunnatuilla kyselyill?, jotka laadittiin yhteisty?ss? kansainv?listen yhteisty?kumppaneiden kanssa. Tutkimus toteutettiin verkko- ja paperikyselyin? kev??ll? 2018.

– Tutkimukseen vastaajat valittiin satunnaisotannalla. Jokaisesta maasta tuli mukaan noin 150–200 koulua ja kustakin koulusta 20–30 opettajaa ja rehtori. Suomessa opettajien vastausaste oli korkea, 94 prosenttia, kertoo apulaisprojektip??llikk? Eija Puhakka Koulutuksen tutkimuslaitoksesta.

Kouluissa korostetaan yhteis?llisyytt? yh? enemm?n

Yhteis?llisyytt? korostetaan kouluissa aiempaa enemm?n. Yhdess? opettaminen tiimity?n? samalla oppitunnilla ja osallistuminen ammatilliseen yhteistoiminnalliseen oppimiseen on lis??ntynyt opettajilla viimeisen viiden vuoden aikana. Opettajat luottavat toisiinsa, ja koulu kannustaa henkil?kuntaansa oma-aloitteisuuteen. Koulun kulttuuriin kuuluu vastuun jakaminen. My?s oppilaille ja vanhemmille tarjotaan enemm?n tilaisuuksia osallistua aktiivisesti koulun p??t?ksentekoon.

Opettajien tyytyv?isyys ammattiinsa v?hentym?ss?

Opettajien tyytyv?isyys ty?ymp?rist??ns? ja ammattiinsa on hienoisesti v?hentynyt. Ty?tyytyv?isyys oli laskenut kolme prosenttiyksikk?? viimeisen viiden vuoden aikana. Omaa koulua ei en?? suositeltaisi niin usein hyv?n? ty?paikkana kuin aikaisemmin. Lis?ksi niiden opettajien osuus, jotka valitsisivat opettajan ammatin uudelleen, jos he voisivat p??tt?? urastaan uudelleen, on laskenut.

Stressi lis??ntyy opettajilla ja rehtoreilla

Paljon stressi? opettajille aiheuttavat kouluun ja opettajiin kohdistuvien muutosten tahdissa pysyminen, liian suuri hallinnollisten teht?vien m??r? ja erityist? tukea tarvitsevien oppilaiden tarpeiden huomioon ottaminen. Eniten Suomessa stressi? kokevat nuoret alle 30-vuotiaat naisopettajat. Rehtoreille eniten stressi? aiheuttaa hallinnollisten teht?vien lis??ntyminen.

Uusien opettajien mentorointia syyt? lis?t?

Alle 30-vuotiaat opettajat saavat v?hiten palautetta ty?st??n. Siksi uusien opettajien mentorointia on lis?tt?v?. Vaikka opettajat ja rehtorit pit?v?t uusien opettajien mentorointia t?rke?n?, vain joka viidenness? koulussa heille tarjotaan mentoritoimintaa. Suomessa kahdessa kolmesta koulusta ei j?rjestet? mentorointiohjelmaa lainkaan. Suomalaisopettajista viisi prosenttia toimii mentorina uudelle opettajalle ja nelj?ll? prosentilla opettajista on h?nt? tukeva mentori.

Tutkimuksella laaja tuki

TALIS 2018 -tutkimus on OECD:n johtama hanke, jota koordinoi kansainv?linen oppimistulosten arviointij?rjest? IEA (International Association for the Evaluation Achievement). Suomessa tutkimuksen toteutti Jyv?skyl?n yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos.

Tutkimusta tukevat Opetus- ja kulttuuriministeri? OKM, Opetushallitus OPH, Opetusalan ammattij?rjest? OAJ, Suomen Kuntaliitto, Helsingin yliopisto ja Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI.

TALIS 2018 (Teaching and Learning International Survey 2018)

Raportti tutkimustuloksista julkaistaan Opetushallituksen ja TALIS-tutkimuksen verkkosivuilla 5.10.2020 klo 12.00

https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/opetuksen-ja-oppimisen-kansainvalinen-tutkimus-talis-2018-osa-2

https://ktl.jyu.fi/talis

Lis?tietoja:

  • Projektip??llikk?, erikoistutkija Matti Taajamo, Jyv?skyl?n yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, puh. 040 805 4281, s-posti: matti.taajamo@jyu.fi
  • Apulaisprojektip??llikk?, aineistokoordinaattori Eija Puhakka, Jyv?skyl?n yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, puh. 0400 545 105, s-posti: eija.puhakka@jyu.fi
  • Opetusneuvos Kristina Kaihari, Opetushallitus, puh. 029 533 1085, s-posti: kristina.kaihari@oph.fi
  • Johtaja Kurt Torsell, ruotsinkielinen koulutus, Opetushallitus, puh. 029 5331887, s-posti: kurt.torsell@oph.fi
  • Opetusneuvos Marjo Vesalainen, opetus- ja kulttuuriministeri?, puh. 029 533 0352, s-posti: marjo.vesalainen@minedu.fi