Tutkimusuutiset

Sateenkaarinuoret arvostavat ei-sukupuolittavia k?yt?nt?j? sek? syrjint??n puuttumista liikuntatunneilla ja -harrastuksissa

Osa sateenkaarinuorista ei ole kokenut syrjint?? koululiikunnassa ja liikuntaharrastuksissa, mutta toisten kokemukset vaihtelevat ulossulkemisesta fyysiseen v?kivaltaan. Ongelmatilanteita ovat esimerkiksi liikuntatuntien ja -harrastusten sukupuolittava kieli sek? tilanteiden aiheuttama ep?mukavuus nuorille. Nuoret puhuivat muiden oppilaiden, liikunnanopettajien sek? liikuntaharrastusten ohjaajien toiminnasta.

Tulokset selvi?v?t Jyv?skyl?n yliopiston liikuntatieteellisess? tiedekunnassa k?ynniss? olevan Yhdenvertaisuuden edist?minen ja syrjinn?n torjuminen urheilussa ja koululiikunnassa: sukupuoli- ja seksuaaliv?hemmist?jen n?k?kulma (PREACT) -hankkeen tuoreista tutkimustuloksista.

Suomessa on tutkittu sateenkaarinuorten kokemuksia ja n?kemyksi? koulun liikuntatunneista kansainv?list? tutkimuskentt?? huomattavasti v?hemm?n. Sateenkaarinuori-termi viittaa sukupuolen ja seksuaalisuuden monimuotoisuuteen, eli nuoriin, jotka eiv?t ole heteroseksuaaleja tai joiden sukupuoli tai sen ilmaisu ei vastaa normatiivisia k?sityksi? sukupuolesta.

- Kun nuoret olivat saaneet p??tt??, miss? ryhm?ss? tai roolissa he liikuntatunteilla tai -harrastuksissa toimivat, osallistuminen koettiin helpompana. Nuoret katsoivat, ett? koululiikunnassa ja liikuntaharrastuksissa yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edist?v?t sukupuolittavan ilmaisun ja k?yt?nt?jen v?ltt?minen, sekaryhm?t sek? syrjint??n puuttuminen, kertoo PREACT-hankkeessa yliopistotutkijana ty?skennellyt P?ivi Berg.

My?s liikunnanopettajat tunnistivat sateenkaarioppilaille ongelmallisia sukupuolitettuja k?yt?nt?j? koulun liikuntatunneilla. Liikunnanopettajista osa haastoi k?yt?nt?j? pyrkim?ll? ei-sukupuolittavaan kielenk?ytt??n ja virallisen sukupuolen mukaisten ryhm?jakojen ylityksiin.

- Liikunnanopettajat puhuivat syrjinn?st? ja kiusaamisesta vain oppilaiden v?lisen? toimintana, ei opettajien toiminnassa ilmenev?n?. Usein aineistossa k?ytetty termi ”suvaitsevaisuus” on kuitenkin ongelmallinen. Tutkimuksissa on todettu termiin sis??n rakentunut valtasuhde: enemmist? ”siet??” ja ”suvaitsee” v?hemmist?j?. Aineistossa liikunnanopettajien tapa puhua seksuaali- ja sukupuoliv?hemmist?jen huomioimisesta ”numeroa tekem?tt?” heijastelee osaltaan n?kemyst? siit?, ett? kaikkia oppilaita kohdellaan perusopetuksen arvoperustan mukaisesti ainutlaatuisina, Berg sanoo.

Ajoittain liikunnanopettajat kuitenkin toivat esiin, etteiv?t he v?ltt?m?tt? tied? oppilaan seksuaalista suuntautumista eik? sill? ole merkityst? heid?n toiminnalleen. T?ll?in heterous n?ytt?ytyy itsest??nselvyyten?, jolloin se on k?yt?nn?iss? enemm?n esill?.

- Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden tunnistamisen kyvytt?myydest? kertonee osaltaan, ett? kyselyvastauksissa l?hes nelj?nnes liikunnanopettajista ei ollut tietoisia siit?, ett? he ovat hyvin todenn?k?isesti opettaneet sateenkaarioppilaita, Berg jatkaa.

Tutkimustulosten perusteella Berg ja PREACT-hankkeen vastuullinen tutkija Marja Kokkonen toteavat, ett? sateenkaarinuorten n?kemyksi? tulisi hy?dynt?? pedagogisia ratkaisuja kehitett?ess? ja koulutuspoliittisia p??t?ksi? teht?ess?. He n?kev?t tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja sukupuolitietoisuuden k?sittelyn olevan t?rke?? opettajien koulutuksessa jatkossakin.

Tutkimustulokset ovat osa opetus- ja kulttuuriministeri?n rahoittamaa kolmevuotista PREACT-hanketta, jonka aineistoista julkaisuissa k?ytettiin kymmenen 13–17-vuotiaan sateenkaarinuoren haastatteluja, kymmenen liikunnanopettajan haastattelua sek? liikunnanopettajille suunnatun verkkokyselyn avovastauksia. P?ivi Berg ty?skenteli ajalla 2.1.-31.12.2019 PREACT-hankkeessa Jyv?skyl?n yliopiston liikuntatieteellisess? tiedekunnassa yliopistotutkijana.

Julkaistut alkuper?istutkimukset:

Berg, P?ivi & Kokkonen, Marja (2020) ”Ei tehd? mit??n numeroo” Heteronormatiivisuus ja sukupuolen moninaisuus liikunnanopettajien puhetavoissa seksuaali- ja sukupuoliv?hemmist?ihin kuuluvista oppilaista. Kasvatus 51(3) 343–355.

Berg, P?ivi & Kokkonen, Marja (2020) ”Et olis sekaryhm?t, unisex-pukuhuone ja et opettajia olis jotenkin perehdytetty asiaan”. Sateenkaarinuoret, koululiikunta ja liikuntaharrastukset. Hyv?ksytty julkaistavaksi. Kasvatus & Aika 14 (3–4).

Lis?tietoja:?

  • P?ivi Berg, VTT, dosentti, Jyv?skyl?n yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan yliopistotutkija PREACT-hanke (ajalla 2.1.-31.12.2019), paivi.berg@nuorisotutkimus.fi, 044 416 5305
  • Marja Kokkonen, PsT, sertifioitu urheilupsykologi, PREACT-hankkeen vastuullinen tutkija, marja.kokkonen@jyu.fi, 050 3829 335