Tutkimusuutiset

Raskas ty? ja ep?terveelliset elintavat saattavat nopeuttaa ik??ntymist? jo nuorilla

Vapaa-ajan fyysinen aktiivisuus on yhteydess? hidastuneeseen biologiseen ik??ntymiseen, kun taas ty?ajan fyysinen aktiivisuus on yhteydess? kiihtyneeseen biologiseen ik??ntymiseen. Tulokset selvisiv?t Jyv?skyl?n yliopiston ?skett?in julkaistussa tutkimuksessa.

Biologisen ik??ntymisen mittareina k?ytettiin epigeneettisi? kelloja, joiden avulla elinik??n yhteydess? olevia tekij?it? voidaan tutkia jo henkil?iden elinaikana. Epigeneettisten kellojen avulla henkil?n epigeneettist? ik?? voidaan arvioida verin?ytteest? eristetyn DNA:n metylaatiotasojen perusteella.

- Kun epigeneettist? ik?? verrataan kalenteri-ik??n, voidaan p??tell?, onko henkil? biologiselta i?lt??n nuori vai vanha, kertoo tohtorikoulutettava Anna Kankaanp?? liikuntatieteellisest? tiedekunnasta ja Gerontologian tutkimuskeskuksesta.
Tutkimus toteutettiin Jyv?skyl?n ja Helsingin yliopistojen yhteisty?n?. Tutkittavat olivat suomalaisen kaksoskohortin 21?25-vuotiaita sek? 55?72-vuotiaita identtisi? ja ei-identtisi? kaksosia.

Tutkimuksessa havaittiin, ett? epigeneettinen ik??ntyminen on voimakkaasti periytyv??, mutta my?s elintavat selitt?v?t yksil?iden v?list? vaihtelua. Vapaa-ajan fyysinen aktiivisuus oli yhteydess? hidastuneeseen epigeneettiseen ik??ntymiseen sek? nuorilla aikuisilla, ett? vanhemmilla tutkittavilla.

- Sen sijaan fyysisesti rasittava ty? oli yhteydess? nopeutuneeseen epigeneettiseen ik??ntymiseen. Vapaa-ajan ja ty?ajan fyysisen aktiivisuuden yhteydet ik??ntymiseen olivat kuitenkin v?h?isi? tai olemattomia, kun tupakointi huomioitiin analyyseiss?, Kankaanp?? sanoo.

Tutkimuksen tulokset auttavat ymm?rt?m??n biologiseen ik??ntymiseen ja elini?n odotteeseen liittyvi? elintapatekij?it? ja sosioekonomisia eroja. Tulokset viittaavat siihen, ett? yksil?lliset erot biologisessa ik??ntymisess? ja elini?ss? alkavat n?ky? jo nuorena aikuisena. Vapaa-ajan fyysinen aktiivisuus on yhteydess? hidastuneeseen ja ty?ajan fyysinen aktiivisuus kiihtyneeseen epigeneettiseen ik??ntymiseen.

- Havainnot selittyv?t osittain sill?, ett? fyysist? ty?t? tekevill? tupakointi ja muut ep?terveelliset elintavat ovat yleisempi?. Vastaavasti terveelliset elintavat n?ytt?isiv?t kasaantuvat samoille henkil?ille, Kankaanp?? selvitt??.

Tutkimuksessa tarkasteltiin my?s 50?74-vuotiaita kaksospareja, jotka erosivat vapaa-ajan fyysisen aktiivisuuden osalta toisistaan v?hint??n 32 vuoden ajalta. Osoittautui, ett? fyysisesti aktiivinen kaksonen oli epigeneettiselt? i?lt??n keskim??rin 2?3 vuotta kaksossisartaan nuorempi.

Tutkimusta ovat rahoittaneet Juho Vainion s??ti?, Suomen Akatemia, opetus- ja kulttuuriministeri?, EC GenomEUtwin projekti sek? Sigrid Juseliuksen ja Yrj? Jahnssonin s??ti?t.

Alkuper?isjulkaisu:

Anna Kankaanp??, Asko Tolvanen, Sailalitha Bollepalli, Tuija Leskinen, Urho M. Kujala, Jaakko Kaprio, Miina Ollikainen & Elina Sillanp??. Leisure-time and occupational physical activity associates differently with epigenetic aging. Medicine & Science in Sports & Exercise (2020). doi: 10.1249/MSS.0000000000002498. [Epub ahead of print]

Tutkimus tehtiin yhteisty?ss? Gerontologian tutkimuskeskuksen (GEREC), Helsingin yliopiston Suomen molekyylil??ketieteen instituutin (FIMM) ja Jyv?skyl?n yliopiston Ihmistieteiden Metodikeskuksen (IHME) kanssa. GEREC on Jyv?skyl?n ja Tampereen yliopistojen tutkimuskeskus, joka tuottaa uutta tieteellist? tietoa ik??ntymisest?, osallistuu yliopistokoulutukseen ja vahvistaa alan asiantuntemusta. FIMM on kansainv?linen tutkimuslaitos, jonka toiminta keskittyy sairauksien molekyylitason mekanismien selvitt?miseen genetiikan ja l??ketieteellisen systeemibiologian menetelmin. Tavoitteena on tutkimustiedon siirt?minen terveydenhuollon k?ytt??n mm. henkil?kohtaista l??ketiedett? edist?m?ll?. IHME on Jyv?skyl?n yliopiston ihmistieteiden tutkimusmetodologian osaamiskeskittym?n koordinoiva elin. Tiedekuntarajat ylitt?v? IHME koordinoi osaamiskeskittym?n toimintaa, kehitt?? tutkimusmenetelmi? ja tukee yliopiston tohtorikoulutusta.

Lis?tietoja:?

Tohtorikoulutettava Anna Kankaanp??, 040 5895977, anna.k.kankaanpaa@jyu.fi