Tutkimusuutiset

Nuoret pit?v?t opettajan ty?t? t?rke?n? tulevaisuuden ammattina

Lukioik?isten nuorten mielikuvat opettajankoulutuksesta ja opettajan ty?st? ovat varsin my?nteisi?. Opettajankoulutukseen nuoria vet?? erityisesti k?sitys opettajan ty?n luonteesta ja sen merkityksest?. Sit? vastoin mielikuvat koulujen huonontuneista ty?oloista ovat viime vuosina heikent?neet opettajankoulutuksen vetovoimaa. Tiedot ilmenev?t Jyv?skyl?n yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen tekem?st? Opettajankoulutuksen vetovoima -selvityksest?, johon osallistui yli 6 300 lukiolaista.

Nuoret kokevat opettajan ty?n t?rke?ksi

Nuoret arvostavat opettajan ty?t? ja kokevat sen merkityksellisen?. T?m? on t?rkein syy hakeutua opettajankoulutukseen. Opettaja voi heid?n mielest??n tehd? tulevaisuuden kannalta merkityksellist? ty?t? kasvavien lasten ja nuorten kanssa paremman yhteiskunnan ja maailman puolesta. T?rke?ksi nuoret kokevat koulutuksen ja ty?n arvostuksen yleens?kin. Opettajankoulutuksen vetovoimaa lis??ntyy, kun sit? pidet??n laadukkaana.

Tutkimuksessa tarkasteltiin my?s digitalisaation merkityst? opettajan ty?lle. Nuoret ovat sit? mielt?, ett? kone ei koskaan voi korvata el?v?? opettajaa. Teko?ly tai verkkopohjaiset oppimisymp?rist?t eiv?t v?henn? opettajan ty?n merkityst?. Sit? vastoin digitalisaatio n?hd??n mahdollisuutena kehitt?? opetusta.

K?sitykset koulujen heikentyneist? ty?oloista arveluttavat

Eniten nuoria arveluttaa k?sitys koulujen heikentyneist? ty?oloista. Heid?n mielest??n resurssien v?heneminen on vaikeuttanut opettajien ty?t?. He arvioivat, ett? opettajan aikaa menee paljon muuhun kuin opettamiseen liittyviin teht?viin. Lis?ksi yhteydenpito ja vuorovaikutus huoltajien kanssa voi olla kuormittavaa.

– Paras tapa varmistaa opettajankoulutuksen vetovoimaisuus onkin pit?? huolta opettajien ty?oloista, tiivist?? tutkimusryhm?? johtanut professori Hannu L. T. Heikkinen Jyv?skyl?n yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksesta.

Tutkimuksessa kartoitettiin my?s eri medioiden vaikutusta nuorten k?sityksiin opettajan ty?st? ja opettajankoulutuksesta. Tulosten mukaan iltap?iv?lehdist? v?litt?? negatiivisia mielikuvia, kun taas nuoret kokevat saavansa sosiaalisen median kautta varsin my?nteisen k?sityksen opettajan ty?st?.

Selvityksess? tarkasteltiin hakijam??rien kehittymist? viimeisen kuuden vuoden aikana. Yleisesti hakijam??r?t ovatkin k??ntyneet kasvuun.

Tarvetta kehitt?? koulujen ja korkeakoulujen yhteisty?t? – mentoroinnin puute on heikko lenkki

Selvityksen pohjalta tutkijaryhm? tekee ehdotuksia jatkotoimista. Valtakunnalliset opiskelijavalinnat n?ytt?v?t olevan oikeansuuntaista kehityst?. Opinto-ohjausta on kehitett?v? sek? yhteisty?t? korkeakoulujen ja lukioiden v?lill? edelleen tiivistett?v?, jotta tieto eri opettajankoulutuksista ja opiskelumahdollisuuksista levi??.

Lukiolaiset aprikoivat my?s sit?, miten itse p?rj?isiv?t opettajina. Useimmilla aloilla edet??n v?hemm?n vaativista kohti haasteellisempia teht?vi?, mutta nuori opettaja voi joutua kantamaan hyvin raskaan vastuun jo v?h?n yli parikymppisen?. Pahimmassa tapauksessa h?n j?? hyvin yksin. N?kemys tuen tarpeesta opettajan ty?n alkuvaiheessa saa vahvan tuen tutkimuksessa kootusta vertailuaineistosta opettajaksi opiskelevilta, opettajankouluttajilta ja opoilta.

– Uusien opettajien tueksi tarvitaan kansallinen ratkaisu, ja mukaan tarvitaan sek? kunnat ja opettajankoulutusyksik?t, tiivist?? tutkimusryhm?ss? mukana ollut professori P?ivi Tynj?l?.

– Tukea voidaan kehitt?? esimerkiksi vertaistuen ja mentoroinnin avulla. Erityisesti vertaisryhm?mentoroinnista on saatu lupaavia tuloksia. Ongelmana on kuitenkin, miten se saadaan juurtumaan opettajien ty?ehtosopimuksiin.


Opettajankoulutuksen vetovoimaselvitys on opetus- ja kulttuuriministeri?n k?ynnist?m? hanke, jonka toteutti Jyv?skyl?n yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos.

Tiedote tutkimustuloksista julkaistaan OKM:n verkkosivuilla 9.9.2020 klo 13 ja tutkimusraportti Opettajuus kannattaa! -tapahtumassa Helsingin yliopiston Tiedekulmassa.

Linkki tapahtumaan:
https://helsinginyliopisto.etapahtuma.fi/Kalenteri/Suomi?id=59160
ja https://minedu.fi/tapahtumat/2020-09-09/opettajuus-kannattaa-tapahtuma

Lis?tietoja:
Professori Hannu L.T. Heikkinen, Jyv?skyl?n yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, puh. 050 3421346 s-posti: hannu.l.t.heikkinen@jyu.fi