Tutkimusuutiset

Nelj? alansa huippua Jyv?skyl?n yliopistosta valittiin Suomalaisen Tiedeakatemian j?seneksi

Suomalainen Tiedeakatemia valitsi Jyv?skyl?n yliopistosta kaikkiaan nelj? uutta j?sent?. Informaatioteknologian tiedekunnasta valittiin tietoj?rjestelm?tieteen professori Pekka Abrahamsson ja Junior Visiting Professor Nikolay Kuznetsov, joka on ulkomainen j?sen ja Pietarin yliopiston kybernetiikan professori. Matemaattis-luonnontieteellisest? tiedekunnasta valittiin kemian professori Karoliina Honkala ja matematiikan professori Mikko Salo.

Ensimm?inen ohjelmistotuotannon professori Tiedeakatemiassa

PekkaAbrahamsson.jpgTietoj?rjestelm?tieteen professori Pekka Abrahamsson on laajalti tunnustettu akateemisesta saavutuksistaan ja tehnyt mittavan kansainv?lisen uran. Abrahamsson on pioneeri ja uranuurtaja ohjelmistokehityksen menetelmien ja -prosessien tutkimuksen saralla. H?n on luonut yhteisty?t? teollisuuden ja tieteentekij?iden v?lill? sek? Suomessa ett? ulkomailla. Abrahamsson on viitatuin suomalainen tutkija alallaan.

Abrahamsson on sijoitettu kaikkien aikojen tietojenk?sittely- ja s?hk?tekniikan tieteentekij?iden listalla Suomessa sijalle 13. Vuonna 2016 Arnetminer nimesi h?net 100 vaikuttavimman ohjelmistotuotannon tutkijan joukkoon maailmassa. Abrahamssonille my?nnettiin Nokian s??ti?n tunnustuspalkinto 2007. Samaisena vuonna h?nen laaja kansainv?linen eurooppalainen tutkimusprojekti palkittiin my?s arvostetulla ITEA-Achievement -palkinnolla.

Ratkaisuja katalyyttimateriaalien ja ilmastonmuutoksen haasteisiin

HonkalaKaroliina.JPG

Kemian professorin Karoliina Honkalan erikoisalana on laskennallinen nanokatalyysi. Honkala on keskittynyt tutkimaan, mitk? erilaiset tekij?t vaikuttavat katalyyttisten reaktioiden aktiivisuuteen ja valikoituvuuteen. Tietoa tarvitaan aiempaa taloudellisempien ja tehokkaampien katalyyttimateriaalien kehitt?misess? teollisuuden ja kuluttajien tarpeisiin sek? vastaamaan ilmastonmuutoksen haasteisiin. Honkalan tieteellinen julkaisutuotanto k?sitt?? noin 80 kpl kansainv?lisi? vertaisarvioitua tieteellist? artikkelia, joukossa on useita huippujulkaisuja.

Honkala on saanut muun muassa Suomen Akatemialta useita merkitt?vi? tutkimusrahoituksia vuosille 2017–2023 hiilidioksidin ja biomassa-pohjaisten molekyylien muuntamiseen korkeamman jalostusarvon tuotteiksi. Karoliina Honkala on Suomen edustajana European Federation of Catalysis –neuvostossa. H?n on Surface Science -tiedejulkaisun neuvoa-antavan toimikunnan sek? Euroopan fyysikkoseuran kiinteiden pintojen ja rajapintojen jaoston j?sen. Honkala sai pohjoismaisen katalyysiseuran Berzelius-palkinnon vuonna 2015.

Tiedeakatemian nuorin ulkomainen j?sen

NikolayKuznetsov.jpgProfessori Nikolay V. Kuznetsov on Pietarin yliopiston kybernetiikan professori, jonka dynaamisten systeemien tutkimusala sijoittuu matematiikan, mekaniikan ja tietotekniikan poikkileikkausalueelle. H?n on luonut maailmanlaajuisen tutkimusverkoston ja saavuttanut useita l?pimurtotuloksia (WoS Top 1 % vuonna 2019). H?nen tutkimusryhm?ll??n on Ven?j?n Center of Excellence -status ja tiedeyhteydet Suomeen ovat monipuoliset ja merkitt?v?t.

Kuznetsovin tutkimusaloina ovat dynaamiset systeemit ja soveltava matematiikka. H?n on ty?ss??n kehitt?nyt analyyttisi? ja numeerisia menetelmi?, jotka parantavat aiemmin tunnettuja tekniikoita vaativien ongelmien ratkaisuissa ja modernin teknologian mallinnusongelmissa. Kuznetsovin tutkimusryhm? on tehnyt alalla useita maailmanlaajuisesti huomioituja l?pimurtotuloksia. Kuznetsov on ollut kutsuttuna puhujana yli 20 kansainv?lisess? konferenssissa.

?

Palkittu professori tutkii differentiaaliyht?l?it? ja geometrian inversio-ongelmia

MikkoSalo.JPGMatematiikan professorin Mikko Salon matemaattiset tutkimukset kohdistuvat differentiaaliyht?l?iden ja geometrian inversio-ongelmiin ja n?iden sovellutuksiin tomografiassa ja aaltoliikkeen k?ytt?ytymisess?. H?n on my?s tutkinut ratkaisujen stabiilisuuskysymyksi?. Salo on julkaissut 90 tutkimusta, joista yli 60 eritt?in korkeatasoisissa vertaisarvioiduissa tieteellisiss? lehdiss?. Salo on vieraillut useissa tutkimuslaitoksissa Yhdysvalloissa ja Euroopassa.

Salo sai Suomen Akatemian palkinnon tieteellisest? rohkeudesta 2011, Calderón -palkinnon (Inverse Problems International Association) 2013 sek? Suomalaisen Tiedeakatemian V?is?l?n palkinnon 2014. H?n oli Suomen Akatemian akatemiatutkijana vuosina 2008–2013 ja kuuluu inversio-ongelmien huippuyksik?n ryhm??n. H?n on saanut Euroopan tutkimusneuvostolta ERC Starting Grant -rahoituksen 2012–2017 ja ERC Consolidator Grant -rahoituksen 2018–2023.

Tiedeakatemian j?seniksi kutsutaan ansioituneita ja yleisesti arvostettuja kotimaisia ja ulkomaisia tieteentekij?it? laajasti tieteen eri aloilta. J?senyys on elinik?inen. Tiedeakatemialla on yli 700 kotimaista ja 180 ulkomaista j?sent?, jotka on kutsuttu j?seniksi tieteellisten ansioidensa perusteella. Akatemia on yleistieteellinen seura, jonka teht?v?n? on edist?? tieteellist? tutkimusta sek? toimia korkeatasoista tiedett? edustavien tutkijoiden yhdyssiteen?. Se on perustettu vuonna 1908.

Lis?tietoja

Professori Pekka Abrahamsson, pekka.abrahamsson@jyu.fi, puh. 040 541 5929
Professori Karoliina Honkala, karoliina.honkala@jyu.fi, puh. 040 805 3686
Professori Nikolay Kuznetsov, nikolay.kuznetsov@jyu.fi
Professori Mikko Salo, mikko.j.salo@jyu.fi, puh. 040 805 4476

Suomalaisen Tiedeakatemian uudet j?senet 2020?