Tutkimusuutiset

Lahjoitus et?opetuksen vaikutusten tutkimukseen korona-aikana

Opetusalan Ammattij?rjest? OAJ lahjoittaa 10 000 euroa et?opetuksen vaikutusten tutkimukseen koronaepidemian aikana Jyv?skyl?n yliopiston opettajankoulutuslaitoksen hankkeeseen.

Hankkeessa tutkitaan opettajien ja oppilaiden kuormittuneisuutta ja hyvinvoinnissa tapahtuvia muutoksia koulussa epidemian aikana ja sen j?lkeen. Lis?ksi tarkastellaan et?opetuksen vaikutuksia oppimistuloksiin erityisesti tukea tarvitsevien oppilaiden kohdalla ja vanhempien roolia et?opetuksen k?yt?nn?iss?.

– T?m? lahjoitus tukee meneill??n olevaa Suomen Akatemian rahoittamaa CONE-hankettamme, jonka tavoitteena on tunnistaa toimivia koulutuksen k?yt?nt?j? toipua epidemiasta, professori Marja-Kristiina Lerkkanen kertoo.

Saman kokoisen summan eli 10 000 euroa OAJ my?nt?? my?s Helsingin ja Tampereen yliopistojen yhteisty?tutkimukseen, jossa selvitet??n poikkeusolojen vaikutuksia koulunk?yntiin, opetukseen ja hyvinvointiin. Tutkimusaineistoa on ker?tty perusopetuksen koulujen henkil?kunnalle, oppilaille ja huoltajille suunnatuin kyselyin.

My?s OAJ on selvitt?nyt koronan vaikutusta j?senkunnan ty?h?n ja kysynyt muun muassa j?senten arvioita poikkeustilanteen vaikutuksista oppimiseen.

Lis?tietoja:

Marja-Kristiina Lerkkanen, +358408053347, marja-kristiina.lerkkanen@jyu.fi

Eija Pakarinen, +358408053520, eija.k.pakarinen@jyu.fi