Yliopiston uutiset

Korkeakoulut saavutettavuuden asialla – digitaalisten palveluiden siirtym?aika p??ttyy 23.9.

Digipalvelulain (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, 306/2019) julkisen sektorin verkkosivustojen muutoksia koskeva siirtym?aika p??ttyy t?n??n 23.9.2020. Useissa Suomen korkeakouluissa saavutettavuutta on edistetty perusty?n lis?ksi hankety?ll?.

Uuden lain siirtym?ajan j?lkeen julkisten digitaalisten palvelujen tulee olla kaikille saavutettavia. Niiden on t?ytett?v? tietyt kansainv?lisen verkkosis?ll?n saavutettavuuskriteerist?n vaatimukset, jotka ohjaavat erityisesti toimintojen ja sis?lt?jen tekniseen toimivuuteen. K?yt?nn?ss? t?m? tarkoittaa, ett? esimerkiksi verkkopalveluiden ja -sivustojen auditiiviset materiaalit ovat my?s visuaalisessa muodossa, kuten tekstivastineina, ja ett? visuaaliset materiaalit, kuten tekstit, on tuotettu niin, ett? ne voidaan kuunnella erilaisia ruudunlukuohjelmia k?ytt?en.

Saavutettavat ratkaisut ovat usein v?ltt?m?tt?mi? erilaisia apuv?lineit? k?ytt?ville ja viittomakielisille henkil?ille. Ne helpottavat sis?ll?n tavoittamista my?s silloin, kun lukeminen on hidasta tai vaikeaa. T?rke?? on huomata, ett? samalla ne tukevat kaikkia sivustojen tai palvelujen k?ytt?ji?. Monille ovat tuttuja tilanteet, jolloin digitaaliset laitteet t?ytyy s??t?? ??nett?m?ksi, valaistus haittaa n?yt?lt? lukemista tai viestinn?n kieli on muu kuin oma tuttu ?idinkieli.

Korkeakouluissa saavutettavuutta edistetty my?s hankety?n?

Korkeakoulujen osalta digipalvelulaki koskee muun muassa verkkosivustoja ja osittain my?s digitaalisissa ymp?rist?iss? toteutettavaa opetusta ja ohjausta.

Korkeakoulujen kehitt?misty?t? on tuettu DigiCampus-hankkeen laajasti verkostoituneella esteett?myys- ja saavutettavuusty?ll?. Koulutusta on tarjottu kaikille korkeakouluille. Hankety?n? on rakennettu my?s korkeakoulujen yhteinen verkkokurssi sek? osaamismerkkien suorittamismahdollisuus saavutettavaan sis?ll?ntuotantoon liittyen. Suomalaiset korkeakoulut voivat ottaa saavutettavuuden osaamismerkit k?ytt??ns? lokakuusta alkaen.

DigiCampus-hankkeessa on tehty yhteisty?t? digitaalisten alustojen saavutettavuuden parantamiseksi sek? uusien saavutettavuutta edist?vien teknisten ja pedagogisten ratkaisuiden tunnetuksi tekemiseksi.

”Saavutettavuusosaamisen sis?lt?j? on tarpeen sis?llytt?? my?s tulevaisuuden asiantuntijoiden koulutuksiin esimerkiksi informaatioteknologian, viestinn?n ja opetuksen alalla”, yliopistonopettaja Tarja Ladonlahti Jyv?skyl?n yliopistosta kertoo. H?n ty?skentelee DigiCampus-hankkeessa esteett?myyden ja saavutettavuuden osahankkeessa, jossa mukana ovat my?s H?meen ammattikorkeakoulu ja Jyv?skyl?n ammattikorkeakoulu.

Saavutettavuus lis?? korkeakoulutuksen tasa-arvoa

Saavutettavuusasiat eiv?t ole viel? kaikilta osin kunnossa Suomen korkeakouluissa, mutta suunta on oikea. Esimerkiksi kev??ll? 2020 tehty Korkeakoulujen verkkosivujen saavutettavuuskartoitus osoitti, ett? paljon ty?t? oli viel? teht?v?n?. Testauksessa korkeakoulujen kotisivuilta l?ydettiin runsaasti puutteita. Yleisin ongelma oli tekstin ja taustan riitt?m?t?n v?rikontrasti. Osa korkeakouluista on kuitenkin jo uudistanut verkkosivunsa t?ysin saavutettaviksi.

Yle kertoi 22.9.2020 saavutettavuuden toteuttamisen raskaudesta eri organisaatioille, mutta saavutettavuuden saattaminen digipalvelulain vaatimalle tasolle hy?dytt?? kaikkia. Esimerkiksi videon tekstitt?minen voi auttaa sis?ll?n ymm?rt?misess?, jos katsojalla on haasteita kielen tai kielitaidon kanssa. Lis?ksi on tilanteita, joissa videon ??nt? ei kuule taustah?lyn vuoksi.

Digipalvelulain siirtym?ajan puitteissa korkeakoulujen verkkosivustoille on t?ytynyt julkaista saavutettavuusselosteet. Ne tarjoavat suoran kanavan opiskelijoille ja palveluiden k?ytt?jille saavutettavuuspalautteen antamiseksi ja siten my?s havaittujen puutteiden korjaamiseksi.

Lis?tietoja

Jyv?skyl?n yliopisto
Tarja Ladonlahti
tarja.ladonlahti@jyu.fi
p. 040 576 7754

H?meen ammattikorkeakoulu
Merja Saarela
merja.saarela@hamk.fi
p. 03 646 3661

Jyv?skyl?n ammattikorkeakoulu
Mikael Viitasaari
mikael.viitasaari@jamk.fi
p. 040 553 8163