V?it?suutiset

V?it?s: 3.10.2020: Teknologia ei m??rit? ty?yhteis?n vuorovaikutusta (Laitinen) VERKKOV?LITTEINEN

Aika:

3.10.2020 12:00 — 15:00


Sijainti: Muu, Online: https://r.jyu.fi/dissertation-laitinen-031020
FM Kaisa Laitinen tutki v?it?skirjassaan vuorovaikutusta teknologian avulla ty?skenteleviss? tiimeiss? ja ty?yhteis?n sosiaalisessa mediassa. Vuorovaikutusteknologian rooli n?ytt?ytyy tutkijan mukaan arkikeskustelussa usein turhan yksioikoisena.

– Teknologiaa saatetaan herk?sti syytt?? omasta viestint?k?ytt?ytymisest? tai p?invastoin odotetaan sen parantavan ty?yhteis?n viestint?? miltei itsest??n, Laitinen kuvaa.

Ty?ss? viestit??n monenlaisten teknologioiden avulla. Tekniset alustat mahdollistavat vuorovaikutuksen laajemmin koko organisaation kesken tai kohdennetummin, esimerkiksi tiimiss?. Teknologiav?litteisen vuorovaikutuksen ymm?rt?minen on t?rke?? erityisesti silloin, kun ty?yhteis?jen j?senet kohtaavat toisiaan liki yksinomaan digitaalisissa viestint?ymp?rist?iss?.

Ty?el?m?st? ker?ttyyn havainnointi- ja haastatteluaineistoon pohjautuva v?it?skirja valottaa vuorovaikutusteknologiaan liittyvi? merkityksi? monenlaisista n?k?kulmista. Laitisen tulosten mukaan teknologian avulla ty?yhteis?iss? voidaan esimerkiksi ilmaista tunteita, jakaa tietoa ja yll?pit?? suhdeverkostoja.

Ty?ntekij?t my?s puhuvat teknologiasta sit? k?ytt?ess??n ja huomioivat alustaan liittyvi? toiminnan mahdollisuuksia, eli affordansseja, tietoa jakaessaan. Teknologia siis asettaa joitain reunaehtoja yhteydenpidolle. Vuorovaikutusteknologia ei kuitenkaan m??rit? viestint??, sill? juuri vuorovaikutuksessa muovataan ja jaetaan alustojen k?ytt?? ohjaavia merkityksi?.

– Teknologiav?litteisen vuorovaikutuksen ominaispiirteit? ohjaavat usein muut asiat teknologian ominaisuuksia vahvemmin, Laitinen toteaa.

Tutkimuksen tulokset lis??v?t ymm?rryst? vuorovaikutuksen ilmi?ist? teknologiav?litteisiss? ymp?rist?iss?. V?it?skirjatutkija korostaakin t?llaisten tutkimusasetelmien t?rkeytt?.

– Kun keskityt??n teknologian ominaisuuksien sijaan vuorovaikutuksen kysymyksiin, voidaan teknologiav?litteist? vuorovaikutusta ymm?rt?? yli alustarajojen, Laitinen kiteytt??.

FM Kaisa Laitisen viestinn?n v?it?skirjan "Vuorovaikutusteknologia ty?yhteis?ss?: Teknologiav?litteinen vuorovaikutus virtuaalitiimeiss? ja ty?yhteis?n sosiaalisessa mediassa" tarkastustilaisuus pidet??n 3.10.2020 klo 12–15 verkkov?litteisesti osoitteessa: https://r.jyu.fi/dissertation-laitinen-031020. Vastav?itt?j?n? toimii professori Kirsimarja Blomqvist (LUT-kauppakorkeakoulu) ja kustoksena professori Anu Sivunen (Jyv?skyl?n yliopisto). V?it?stilaisuus on suomenkielinen.

Online-linkki v?it?kseen: https://r.jyu.fi/dissertation-laitinen-031020

Yleis? voi tilaisuuden lopussa osoittaa mahdolliset kysymyksens? kustokselle, puh. +358407354279

Taustatietoja

Kaisa Laitinen kirjoitti ylioppilaaksi Voionmaan lukiosta kev??ll? 2010. Vuonna 2015 h?n valmistui filosofian maisteriksi Jyv?skyl?n yliopistosta p??aineenaan puheviestint?. Valmistuttuaan Laitinen on ty?skennellyt p??toimisesti tutkimusavustajana, apurahatutkijana ja tohtorikoulutettavana Jyv?skyl?n yliopistossa.

V?it?skirjaty? on edistynyt osana tutkimushankkeita Interpersonal Communication Competence in Virtual Teams (InViTe, Suomen Akatemia), Paradoxes and Tensions of Employees’ Information Sharing on Social Media (PARIS, Suomen Akatemia) ja Enterprise Social Media, Communication Practices and Networks (EntNet, Yleisradio).

Vuonna 2017 p??toimista tutkimusty?t? rahoitti Ty?suojelurahasto. Laitinen on lis?ksi toiminut vierailevana tutkijana University of Texas at Austin -yliopistossa Yhdysvalloissa kev??ll? 2018. Matkan rahoittajana toimi KAUTE-s??ti?. T?ll? hetkell? Laitinen ty?skentelee yliopistonopettajana Jyv?skyl?n yliopiston kieli- ja viestint?tieteiden laitoksella.

Julkaisun tiedot

Teos on julkaistu sarjassa JYU Dissertations numerona 287, 96 s. + alkuper?iset artikkelit, Jyv?skyl? 2020, ISSN 2489-9003; 287, ISBN 978-951-39-8301-7 (PDF). Linkki v?it?skirjaan: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8301-7

Lis?tietoja

Kaisa Laitinen, 0401867233, kaisa.a.m.laitinen@jyu.fi

Viestinn?n asiantuntija Anitta Kananen, +358 40 8461395, anitta.kananen@jyu.fi