V?it?suutiset

V?it?s: 28.8.2020 Organisaatiot muodostavat kriittisen infrastruktuurin kyberturvallisuuden (P?yh?nen)

Aika:

28.8.2020 12:00 — 16:00


Sijainti: Muu, online
Nykyaikaisen, modernin yhteiskunnan h?iri?t?n toiminta perustuu luotettaviin palveluihin, joita tuottavat sek? julkiset ett? yksityiset organisaatiot. Ne muodostavat siten my?s kansallisen kriittisen infrastruktuurin ja siihen tarvitaan niilt? kokonaisvaltaisia johtamis- ja kehitt?mistoimia.

Jouni P?yh?sen v?it?stutkimus keskittyi kansalliseen kriittiseen infrastruktuuriin lukeutuvien yritysten ja muiden organisaatioiden kyberturvallisuuden kehitt?miseen johtamisen n?k?kulmasta. Organisaatiokohtaisilla toimenpiteill? edistet??n kansallisen kriittisen infrastruktuurin suojaamista ja siten osaltaan kyberomavaraisuutta, kokonaisturvallisuutta, huoltovarmuutta sek? kansallista ja organisaation omaa kilpailuetua.

Organisaation ihmiset, prosessit ja k?ytett?v?t teknologiat muodostavat kyberturvallisuuden kyvykkyydet, mutta ne sis?lt?v?t my?s haavoittuvuuksia. Niiden avulla voidaan esimerkiksi h?irit? laitteiden toimintaa tai vaarantaa tieto-omaisuuden hy?dynt?minen.

Organisaatioiden kyberturvallisuuden hallintaan esitet??n tutkimuksessa kokonaisvaltaista systeemitarkastelua. Se tarkoittaa johtamis- ja kehitt?mistoimenpiteit? kaikilla organisaation p??t?ksentekotasoilla: strateginen, operatiivinen ja teknillinen/taktinen. V?it?skirjassa ehdotetaan kriittisen infrastruktuurin organisaatioiden kyberturvallisuuden johtamiseen ja kehitt?miseen my?s systeemitason malleja. Mallit liittyv?t ennakoivaan toimintaan, toimintaprosessien jatkuvuuden hallintaan, luottamuksen edist?miseen ja maineen yll?pit?miseen.

– Tutkimuksessa korostui, ett? organisaatioissa kyberturvallisuuden eteen teht?v?ss? ty?ss? tarvitaan jokaisen ty?ntekij?n ty?panosta, keskin?ist? yhteisty?t? ja tukea kumppaneilta sek? parhaita tekniikoita, P?yh?nen listaa.

K?yt?nn?n kehitt?mistoimenpiteiksi P?yh?nen esitt?? uusien teknologiaratkaisujen, kuten teko?lyn ja lohkoketjutekniikan, hy?dynt?mist? suojaustoimenpiteiss?. Organisaatioissa tarvitaan my?s kattavasti laadittuja riskitarkasteluja sek? niiden jatkuvaa yll?pit?mist?. Lis?ksi tarvitaan varautumissuunnitelmia, joilla organisaation toiminnan resilienssi? voidaan parantaa.

Dipl.ins. Jouni P?yh?sen tietotekniikan v?it?skirjan "Kyberturvallisuuden johtaminen ja kehitt?minen osana kriittisen infrastruktuurin organisaation toimintaa – systeemiajattelu" tarkastustilaisuus j?rjestet??n perjantaina 28.8.2020 klo 12 alkaen verkkov?litteisesti. Vastav?itt?j?n? toimii dosentti Henry Sivusuo (Maanpuolustuskorkeakoulu) ja kustoksena professori Martti Lehto (Jyv?skyl?n yliopisto). V?it?stilaisuuden kieli on suomi.

Yleis? voi seurata v?it?stilaisuutta Moniviestimen suorana l?hetyksen? osoitteessa: https://r.jyu.fi/dissertation-poyhonen-280820
Kustoksen puhelinnumero, johon yleis? voi tilaisuuden lopussa l?hett?? mahdolliset yleis?kysymykset tekstiviestin?, on +358 400 248080.

Julkaisutiedot

V?it?skirja on julkaistu verkkojulkaisusarjassa JYU Dissertations numerona ISSN 2489-9003; 270, Jyv?skyl? 2020, ISSN 2489-9003; ISBN 978-951-39- 8258-4 (PDF). Linkki v?it?skirjaan: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8258-4

Taustatietoja

Jouni P?yh?nen valmistui insin??riksi Jyv?skyl?n teknillisest? oppilaitoksesta vuonna 1981 mittaus- ja s??t?tekniikan opintosuunnalta. Diplomi-insin??riksi h?n valmistui Teknillisest? korkeakoulusta vuonna 2003 tuotantotalouden osastolta. V?it?sty?h?n liittyv?t jatko-opinnot P?yh?nen suoritti Jyv?skyl?n yliopiston informaatioteknologian tiedekunnassa vuosien 2015–2019 aikana kyberturvallisuuden koulutusohjelmassa.

P?yh?nen palveli puolustusvoimissa siviili-insin??rin ja erikoisupseerin eri teht?viss? yht?jaksoisesti vuoden 1981 kes?kuusta aina vuoden 2014 syyskuun loppuun asti. Teht?v?t liittyiv?t p??osin ilmavoimien tiedustelu-, valvonta- ja johtamisj?rjestelmiin sek? organisaatioiden esimiesteht?viin. Viimeisen? teht?v?n? h?nell? oli Ilmavoimien materiaalilaitoksen apulaisjohtajan teht?v?. Sotilasarvoltaan P?yh?nen on insin??rieversti.

Vuoden 2015 puoliv?list? lukien P?yh?nen on ty?skennellyt osa-aikaisena projektitutkijana kyberturvallisuuden alalla Jyv?skyl?n yliopiston informaatioteknologian tiedekunnassa.

Lis?tietoja

Jouni P?yh?nen

jouni.a.poyhonen@jyu.fi

040 585 4458