V?it?s

24.10.2020: Nuorten turvallisuusvalmiuksia vahvistettava (Mikko Nyk?nen) VERKKOV?LITTEINEN

Aika:

24.10.2020 12:00 — 16:00


Sijainti: Muu , Online: https://r.jyu.fi/dissertation-nykanen-241020
Tiedote: 24.10.2020: Nuorten turvallisuusvalmiuksia vahvistettava (Mikko Nyk?nen) VERKKOV?LITTEINEN
Nuoret ty?ntekij?t ovat haavoittuvassa asemassa ty?turvallisuuden kannalta ja heill? on muita suurempi riski joutua ty?tapaturmaan. YTM Mikko Nyk?sen v?it?skirjassa tutkitaan osallistavan turvallisuuskoulutuksen mahdollisuuksia parantaa nuorten turvallisuusvalmiuksia- ja asenteita.

Ty?ymp?rist?n turvallisuuden kehitt?misen lis?ksi on t?rke?t? vahvistaa nuorten omia valmiuksia. Ammatillisten opintojen aikana saadulla turvallisuuskoulutuksella on keskeinen rooli nuorten ty?turvallisuuden edist?misess?. Oppilaitosten k?ytt??n tarvitaan kuitenkin lis?? tietoa koulutusmenetelmist?, joilla on mahdollista vaikuttaa nuorten ty?turvallisuusajatteluun.

Osallistavalla koulutuksella vaikutusta

Nyk?sen v?it?stutkimus toteutettiin kahdeksassa ammatillisessa oppilaitoksessa ja siin? arvioitiin vertaisoppimiseen perustuvan ja osallistavan turvallisuuskoulutuksen vaikutuksia. Osallistavalla turvallisuuskoulutuksella tarkoitetaan l?hestymistapaa, jossa nuorten omat ideat ja turvallisuusajattelu ovat keski?ss?.

Nuoria ohjataan suunnittelemaan yhdess? keinoja ty?turvallisuuden edist?miseen. Kouluttajan rooli on seurata opiskelijoiden ryhm?ty?skentely? sek? antaa tukea ja lis?tietoja tarvittaessa. Valmennusohjelman aikana harjoiteltiin muun muassa ty?h?n liittyvien vaarojen havainnointia, ty?turvallisuutta tukevan tiedon ja tuen hankkimista sek? ty?turvallisuutta tukevien kehitt?misehdotusten tekemist?.

V?it?skirja tuottaa tutkimusn?ytt?? osallistavan koulutusotteen merkityksest? nuorten ty?turvallisuuden edist?misess?. Tulokset osoittivat, ett? osallistava l?hestymistapa vaikutti positiivisesti nuorten turvallisuusajatteluun ja asenteisiin. Lis?ksi havaittiin, ett? henkil?kohtaisten vaikutusmahdollisuuksien tunnistamisella oli motivoiva vaikutus ty?turvallisuuden edist?miseen.

K?yt?nn?n suuntaviivoja

V?it?skirjan viesti on, ett? osallistavat menetelm?t soveltuvat nuorten turvallisuusasenteisiin- ja motivaatioon vaikuttamiseen ja ne t?ydent?v?t muita turvallisuuskoulutuksen muotoja.

Kun nuoria ohjataan suunnittelemaan ja ideoimaan keinoja ty?turvallisuuden edist?miseen he tunnistavat omia vaikutusmahdollisuuksiaan. T?m? puolestaan lis?? motivaatiota ty?turvallisuuden edist?miseen. Motivaatio auttaa viem??n ammatillisten opintojen aikana opittua turvallisuustietoa k?yt?nn?n ty?h?n. V?it?skirja tarjoaa k?yt?nn?n ehdotuksia ty?turvallisuuskoulutukseen kehitt?miseen erityisesti ammatillisissa oppilaitoksissa, mutta sen tuloksia voidaan soveltaa my?s ty?paikoilla ja ty?el?m?ss?.

YTM Mikko Nyk?sen psykologian v?it?skirjan ”Enhancing safety competencies of young people” tarkastustilaisuus pidet??n verkkov?litteisen? 24.10.2020 alkaen klo 12. Vastav?itt?jin? toimii PhD Marianne T?rner (University of Gothenburg) Kustoksena toimii professori, FT, Asko Tolvanen (Jyv?skyl?n yliopisto). V?it?stilaisuuden kieli on englanti.

Yleis? voi seurata v?it?st? verkkov?litteisen? osoitteesta: https://r.jyu.fi/dissertation-nykanen-241020

Yleis? voi esitt?? tilaisuuden lopussa mahdolliset kysymyksens? kustoksen puhelinnumeroon +358 408053537.

Julkaisun tiedot:

Teos on julkaistu sarjassa JYU Dissertations 280. Teos l?ytyy s?hk?isess? muodossa osoitteesta
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8282-9

Taustatietoa:

Mikko Nyk?nen (s.1982) valmistui ylioppilaaksi Joensuun lyseon lukiosta vuonna 2001. H?n on valmistunut Tampereen yliopistosta yhteiskuntatieteiden maisteriksi vuonna 2008 p??aineenaan sosiaalipsykologia. T?ll? hetkell? h?n ty?skentelee Ty?terveyslaitoksella tutkimus- ja kehitt?misteht?viss? sek? kouluttajana. H?nen ty?ns? kohdistuu ty?turvallisuuden ja ty?hyvinvoinnin edist?miseen ty?paikoilla ja oppilaitoksissa.

Lis?tietoja:

Mikko Nyk?nen, mikko.nykanen@ttl.fi

Viestinn?n asiantuntija Anitta Kananen, +358 40 8461395, anitta.kananen@jyu.fi

Lis?tietoja

Mikko Nyk?nen

mikko.nykanen@ttl.fi