V?it?suutiset

V?it?s: 16.10.2020: Tutkimus suosittaa simuloituja oppimis- ja ohjausmenetelmi? kirurgikoulutukseen (Ruoranen) VERKKOV?LITTEINEN

Aika:

16.10.2020 12:00 — 16:00


Sijainti: Muu, VERKKOV?LITTEINEN
KM Minna Ruorasen v?it?skirjatutkimuksessa tarkasteltiin oppimisen ohjausta kirurgikoulutuksessa, jonka perinteinen kis?lli-mestarimallin mukainen ohjaus on s?ilynyt h?mm?stytt?v?n pysyv?n? satojen vuosien ajan. Perinteisten mallien rinnalle tarvitaan kuitenkin uusia suunnitelmallisia ja simuloituja sek? osaamisperustaisia ohjaus- ja oppimismenetelmi?.

– Monet sairaalat tarjoavat jo simulaatiopohjaisia harjoittelumahdollisuuksia kirurgisten taitojen oppimiseen. On kuitenkin t?rke?? huomata, ett? sek? perinteiset ett? simuloidut oppimistilanteet tarvitsevat tuekseen oppimisen ohjausta. Ilman ohjausta oppija voi ajautua tehottomaan harjoitteluun ja jopa v??riin oppimistuloksiin, Ruoranen toteaa. H?nen tutkimuksessaan rakennetusta simuloidusta harjoitteluohjelmasta voidaan ottaa mallia vastaavien ohjelmien suunnittelussa.

Ruorasen tutkimuksessa ohjauksellisia k?yt?nteit? tutkittiin ty?el?m?n asiantuntijoiden antamana ammatillisena tukena korkeakouluopiskelijalle eli erikoistuvalle l??k?rille. Tuen tavoitteena on valmistaa erikoistuvaa l??k?ri? kohtaamaan ty?n vaatimukset eli ammatilliset tiedot, taidot ja asenteet. Ammatillinen oppiminen k?yt?nn?n ty?ss? tapahtuu sek? yksil?llisen? ett? sosiaalisena prosessina, jossa ohjaajilla on merkitt?v? rooli.

V?it?s koostui kolmesta osatutkimuksesta. Ensimm?isess? osatutkimuksessa ohjausta kartoitettiin etnograafisin menetelmin. Toisessa tarkasteltiin ohjausta autenttisessa leikkaustilanteessa ja kolmannessa luotiin ja testattiin simulaatiopohjaista harjoitusohjelmaa design-tutkimuksen keinoin.

Tulosten mukaan kirurgikoulutukseen tarvitaan oppimistavoitteiden kirjoittamista ty?el?m?n kielelle. T?llainen k?sikirjoitusty? on t?rke?? erityisesti ty?h?n sis?ltyvien riskien ja mahdollisten virheiden huomioimiseksi, jotta ty? tulisi tehty? potilasturvallisesti my?s ohjaustilanteessa.

Ty?n tekemist? potilasturvallisesti tuottamatta potilaalle ylim??r?ist? vahinkoa ja k?rsimyst? pidet??n l??ketieteen t?rkeimp?n? periaatteena. V?it?ksen tulosten mukaan ohjaustilanteet muodostuvat ty?n ehdoilla ja osin sattumanvaraisesti, jolloin yksitt?isten tilanteiden ohjauksellinen suunnittelu j?? puutteelliseksi. – Toisin sanoen k?yt?nn?n ty?- ja ohjaustilanteita tulisi suunnitella ohjattavan taitotason mukaisesti, yhdess? keskustellen ja ty?h?n liittyv?t riskit huomioiden Ruoranen toteaa.

Ty?el?m?n asiantuntijan, kuten kirurgin, ammatillisen osaamisen v?litt?minen ohjattavalle edellytt?? ohjausosaamista, jota Ruoranen analysoi ohjauksellisten k?yt?nteiden kautta. V?it?stutkimus kohdistui Keski-Suomen keskussairaalaan, joka toimii yliopiston hyv?ksym?n? koulutuspaikkana ja kouluttaa vuosittain noin sataa erikoistuvaa l??k?ri? eri erikoisaloilla.

Sairaalaan avattiin vuonna 2008 maan ensimm?inen keskussairaalassa toimiva tietotaitokeskus, joka on saanut eurooppalaiselta simulaatiokoulutusverkostolta toiminnan laatua arvioivan akkreditoinnin. Tietotaitokeskuksen tavoitteena on tarjota innovatiivisia ja monipuolisia harjoittelumahdollisuuksia ja opetusohjelmia eri erikoisaloille. Ruoranen on toiminut sairaalan koulutuspalveluissa ja tietotaitokeskuksessa vuodesta 2007 l?htien valmistuttuaan kasvatustieteen maisteriopinnoista.

KM Minna Ruorasen aikuiskasvatuksen v?it?skirjan ”Oppimisen ohjaus kirurgikoulutuksessa” tarkastustilaisuus pidet??n perjantaina 16.10.2020 klo 12.00 alkaen verkkov?litteisen?. Vastav?itt?j?n? l??ketieteen koulutuksen professori Petri Kulmala (Oulun yliopisto) ja kustoksena kasvatustieteen professori Raija H?m?l?inen (Jyv?skyl?n yliopisto). V?it?stilaisuuden kieli on suomi. V?it?stilaisuus on seurattavissa et?n? osoitteessa https://r.jyu.fi/dissertation-ruoranen-161020

Yleis? voi esitt?? tilaisuuden lopussa mahdolliset kysymyksens? kustoksen puhelinnumeroon +358407442611.

Julkaisun tiedot

Teos on julkaistu JYU Dissertations numerona 290, 90s.+ alkuper?iset artikkelit, Jyv?skyl? 2020 ISSN 2489-9003; 290, ISBN 978-951-39-8308-6 (PDF). Linkki v?it?skirjaan http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8308-6

Taustatiedot

Minna Ruoranen kirjoitti ylioppilaaksi Linnan lukiosta Kajaanissa 1994. H?n valmistui painopinnanvalmistajaksi teknillisest? ammattikoulusta Jyv?skyl?ss? 1999 ja kasvatustieteen maisteriksi Jyv?skyl?n yliopistosta 2007.

Ruoranen on uransa alussa ty?skennellyt painopinnanvalmistajana ja graafisena suunnittelijana kristillisess? media- ja palvelutalo Aikamediassa. Vuodesta 2007 alkaen Ruoranen on ty?skennellyt Keski-Suomen sairaanhoitopiiriss? tutkimus-, koulutus- ja kehitt?misteht?viss? osallistuen henkil?st?n ja opiskelijoiden lis?-, jatko- ja t?ydennyskoulutuksen suunnitteluun, toteutukseen ja kehitt?miseen.

Lis?tietoja:

Minna Ruoranen, 040 594 6212, minna.ruoranen@ksshp.fi

Viestinn?n asiantuntija Anitta Kananen, +358 40 8461395, anitta.kananen@jyu.fi