V?it?suutiset

V?it?s: 18.9.2020: Uusia suosituksia ik??ntyneiden aikuisten kuntoutukseen (Pikkarainen)

Aika:

18.9.2020 12:00 — 15:00


Sijainti: Muu, Zoom: https://r.jyu.fi/dissertation-pikkarainen-180920
Vanhuuden ik?vaihe sis?lt?? erilaisia ja entist? yksil?llisempi? ajanjaksoja. Jokainen sukupolvi rakentaa my?s oman vanhuutensa omanlaisekseen. Ik??ntyneiden aikuisten kuntoutuspalvelujen toteuttamiseen ja kehitt?miseen tarvitaankin nyt ja tulevaisuudessa entist? monitieteisemp?? tietoperustaa.

KM, THM Aila Pikkaraisen v?it?skirjatutkimuksessa tarkasteltiin ik??ntyneiden aikuisten toimijuutta ryhm?muotoisessa kuntoutuksessa. Ik??ntyneit? aikuisia on Suomessa yli miljoona, ja heid?n joukossaan on niin 65-vuotiaita kuin 90- ja 100-vuotiaita.

Ik??ntyneill? on erilaiset el?m?nkulut ja sukupolvikokemukset, joiden kautta he ovat muodostaneet yksil?llisen n?kemyksen itsest??n ja ymp?r?iv?st? maailmasta. Heill? kaikilla on oikeus my?s monialaiseen kuntoutukseen omien tarpeidensa ja tavoitteidensa pohjalta, ei vain hoidon ja hoivan kohteeksi ajautumista.

V?ittelij? hy?dynsi ty?ss? aikuiskasvatustieteess? kehitetty? subjektikeskeist? sosiokulttuurista (SCSC) l?hestymistapaa toimijuuteen. Monitieteinen ja -menetelm?inen laadullinen v?it?skirjatutkimus koostuu kuntoutustilanteiden havainnointiaineistoista sek? kuntoutusty?ntekij?iden fokusryhm?keskusteluista.

Tutkimustulokset osoittivat, ett? kuntoutuksessa ik??ntyneiden aikuisten toimijuutta m??rittiv?t ajallisuus ja el?m?nkulku toimijuuden yksil?llisin? tekij?in?. Toimijuuden kontekstuaalisina tekij?in? SCSC-viitekehyksess? olivat vertaiskuntoutujat ja ty?ntekij?iden puhetavat.

– Ik??ntyneiden kuntoutuksessa tulisi hy?dynt?? toimijuuteen perustuvaa l?hestymistapaa, jossa yksil?llisten tekij?iden tunnistamisen rinnalla tarvitaan kuntoutuksen kontekstuaalisten tekij?iden huomioon ottamista, Pikkarainen kertoo.

Tulosten pohjalta ty?ss? esitet??n ik??ntyneiden aikuisten toimijuuteen perustuvaan kuntoutukseen teoreettisia ja k?yt?nn?llisi? suosituksia. Tulevaisuudessa perinteist? l??kinn?llist? ja toimintakykyl?ht?ist? kuntoutusta voidaan syvent?? t?lt? pohjalta.

Onnistunut, arkeen voimavaroja antava kuntoutus syntyy ik??ntyneen toimijan ja kuntoutuskontekstin v?lisen? vastavuoroisena oppimis- ja muutosprosessina. Kuntoutuksen kohteena ei ole diagnoosi eik? ik?, vaan ihminen. Vanha ihminen ei ole my?sk??n koskaan yht? kuin sairaus, vika tai vamma. Ennen kaikkea h?n on pitk?? el?nyt aikuinen.

– Vanhuus on erityinen el?m?nkulun toimijuuden vaihe meille kaikille – jos siis saamme el?? kauan, Pikkarainen muistuttaa.

V?it?skirjan aihe liittyy Pikkaraisen pitk?aikaiseen kiinnostukseen ik??ntyneiden kuntoutukseen ja sen kehitt?miseen. Aikuiskasvatustiede, gerontologia ja toimintaterapia muodostavat monitieteisen k?ytt?teorian, jota h?n on hy?dynt?nyt my?s eri yhteyksiss? uransa aikana.

Aineistojen analysoinneissa hy?dynnettiin sis?ll?nanalyysia ja diskurssianalyysia. Tutkimus perustui Kelan koordinoimaan ik??ntyneiden kuntoutuksen kehitt?mis- ja tutkimushankkeeseen (IKKU-hanke 2009–2013).

KM, THM Aila Pikkaraisen aikuiskasvatustieteen v?it?skirjan "Ik??ntyneiden aikuisten toimijuus kuntoutuksessa" tarkastustilaisuus pidet??n 18.9.2020 alkaen klo 12. Paikkana on RUU D104 Helena. Vastav?itt?j?n? professori emerita Marjatta Vanhalakka-Ruoho (It?-Suomen yliopisto) ja kustoksena yliopistonlehtori Susanna Paloniemi (Jyv?skyl?n yliopisto). V?it?stilaisuuden kieli on suomi. Tilaisuutta voi seurata et?n? t?m?n linkin kautta: https://r.jyu.fi/dissertation-pikkarainen-180920.

Yleis? voi esitt?? tilaisuuden lopussa mahdolliset kysymyksens? kustoksen puhelinnumeroon +358408053646.

?

?

Julkaisun tiedot:

Teos on julkaistu JYU Dissertations 262. Teos l?ytyy s?hk?isess? muodossa osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8250-8

Taustatietoa:

Aila Pikkarainen on syntynyt vuonna 1958 Kangasniemell? ja kirjoittanut ylioppilaaksi Kangasniemen lukiosta vuonna 1977. Toimintaterapeutiksi h?n valmistui vuonna 1979 Helsingin sairaanhoito-opistosta ja erikoistui neurologiaan ja ortopediaan vuonna 1991 samassa oppilaitoksessa.

Terveydenhuollon maisteriksi (p??aineena gerontologia ja kansanterveys) h?n valmistui vuonna 1995 Jyv?skyl?n yliopiston liikuntatieteellisest? tiedekunnasta ja kasvatustieteen maisteriksi (p??aineena aikuiskasvatustiede) vuonna 2007 Jyv?skyl?n yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnasta.

Pikkarainen on ty?skennellyt ty?uransa aikana toimintaterapeuttina yliopistollisessa sairaalassa, kuntoutuslaitoksissa ja vanhainkodeissa sek? erikoissairaanhoidossa geriatrian, neurologian ja kuntoutuksen yksik?iss?. Viimeiset kaksi vuosikymment? h?n ty?skennellyt opetus- sek? tutkimus- ja kehitt?misteht?viss? Jyv?skyl?n ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksik?ss?.

Lis?tietoja:

Aila Pikkarainen, 0407604 316, aila.pikkarainen@jamk.fi

Viestinn?n asiantuntija Anitta Kananen, puh. +358 40 8461395, anitta.kananen@jyu.fi