V?it?suutiset

V?it?s: 12.9.2020: Psykoterapeutit kaipaavat eettist? keskustelua ty?st??n (Kangas) VERKKOV?LITTEINEN

Aika:

12.9.2020 12:00 — 16:00


Sijainti: Muu, Online: https://r.jyu.fi/dissertation-kangas-120920
TM P?ivi Kangas tutki v?it?skirjassaan eri psykoterapiaviitekehyksi? edustavien psykoterapeuttien jakamia n?kemyksi? psykoterapian etiikasta. Monitieteellisen psykoterapiatutkimuksen alaan kuuluva tutkimus selvitti, mit? psykoterapeutit ajattelevat oman ty?ns? etiikasta ja miten he mielt?v?t etiikan osaksi omaa ty?t??n.

Tutkimusaineisto ker?ttiin pienryhm?keskusteluja seuraamalla. Psykoterapeutit pohtivat ty?ns? etiikkaa ja kaipaavat eettist? keskustelua sek? koulutuksissa ett? ty?paikoilla. Aiempia tutkimuksia psykoterapian etiikasta ei ole Suomessa tehty.

Psykoterapeutit kokivat, ett? etiikka on psykoterapian ydin, joka on l?sn? psykoterapiasuhteessa sen alusta loppuun saakka, ja viel? psykoterapiasuhteen p??tytty?kin. Eettisyys n?ytt?ytyy heid?n mukaansa siin?, miten psykoterapeutti kohtaa asiakkaansa. Keskusteluissa todettiinkin: ”Etiikka on ty?mme ydin”

Psykoterapeutin tulee ”kantaa eettinen kuorma”

Psykoterapiaa s??telev?t useat eri lait, ammattieettiset ohjeet ja muun muassa rahoittajien, kuten Kelan ohjeet. Lakien ja ohjeiden noudattamista pidettiin ehdottoman t?rke?n?, koska ne on laadittu asiakkaiden suojaksi.

Toisaalta psykoterapeutit kokivat, ett? yleiset ohjeet eiv?t aina yksitt?isen asiakkaan kohdalla palvele h?nen etuaan. Ohjeiden tarkka noudattaminen ja siten oman selustan turvaaminen saattavat olla joissakin tilanteissa jopa ep?eettist?. N?iss? tilanteissa psykoterapeutin on kannettava eettinen kuorma ja otettava vastuu p??t?ksest??n olla tarvittaessa noudattamatta yleisi? ohjeita.

Kenen arvoja edist???

Psykoterapeutin viitekehys, ihmisk?sitys, psykoterapialle asetetut tavoitteet perustuvat arvoihin ja n?ytt?ytyv?t k?yt?nn?ss? psykoterapeutin psykoterapiasuhteessa tekemiss? valinnoissa. Keskustelijat pohtivatkin, kenen arvoja psykoterapian tulee viime k?dess? edist??, asiakkaan, psykoterapeutin vai kenties l?hett?v?n tai rahoittajan arvoja. Ent? silloin, kun esimerkiksi psykoterapeutin ja asiakkaan arvot ovat ristiriidassa kesken??n?

Psykoterapia on ainutlaatuinen hoitomuoto, koska parantavaa on se suhde, joka syntyy asiakkaan ja psykoterapeutin v?lille. Millainen suhde voi olla laadultaan eettinen? Toisaalta keskusteluissa korostettiin rajoja: psykoterapeutin on pidett?v? huolta ty?kyvyst??n ja ammatillisesta osaamisestaan. Toisaalta katsottiin, ett? psykoterapian on mahdollista olla vaikuttavaa vain, jos asiakas voi kohdata psykoterapeutissa aidon ihmisen, joka on asiakkaansa tavoin haavoittuva ja inhimillinen.

Eettinen ty?ryhm? tarvitaan

Kangas ehdottaa v?it?skirjansa johtop??t?ksiss?, ett? perustettaisiin psykoterapeuttien eettinen ty?ryhm?, jonka teht?v?n? olisi ennen muuta laatia yhten?inen suunnitelma etiikan k?sittelemiseksi psykoterapiakoulutuksissa. Sen laatimisessa olisi mahdollista hy?dynt?? tutkimuskeskusteluihin osallistuneiden psykoterapeuttien ehdotuksia sek? uusinta moraalipsykologista tutkimustietoa etiikan opettamisen vaikuttavuudesta. Ty?ryhm? voisi pohtia my?s, olisiko mahdollista laatia kaikille psykoterapiaviitekehyksille yhteiset eettiset ohjeet.

Kankaan tutkimukseen osallistui 17 psykoterapeuttia. Ryhmi? syntyi nelj?: perhepsykoterapeuttien, traumapsykoterapeuttien sek? kognitiivisanalyyttisesti ja psykoanalyyttisesti suuntautuneiden psykoterapeuttien ryhm?t. Ryhm?t keskustelivat kolme kertaa noin 1? tunnin ajan. Lis?ksi aineistossa oli mukana pilottiryhm?n yksi keskustelu. Pilottiryhm?ss? oli 6 j?sent? ja he edustivat useita eri viitekehyksi?.

TM P?ivi Kankaan psykologian v?it?skirjan "Etiikka on ty?mme ydin – Psykoterapian etiikkaa koskevat sosiaaliset representaatiot psykoterapeuttien fokusryhm?keskusteluissa" tarkastustilaisuus on 12.9.2020 alkaen klo 12.00. Vastav?itt?j?n? professori Jaana Hallamaa (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori emeritus Jaakko Seikkula (Jyv?skyl?n yliopisto).

V?it?stilaisuuden kieli on suomi. V?it?s on katsottavissa my?s et?yhteydell?: https://r.jyu.fi/dissertation-kangas-120920

Tilaisuuden lopussa yleis? voi esitt?? mahdolliset kysymyksens? kustoksen puhelinnumeroon 0504432361.

Julkaisun tiedot

V?it?skirja on julkaistu verkkojulkaisusarjassa JYU Dissertations numerona 240, Jyv?skyl? 2020, ISSN 2489-9003, ISBN 978-951-39-8191-4. Julkaisu on luettavissa JYX-julkaisuarkistossa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8191-4

Taustatietoja:

P?ivi Kangas on kirjoittanut ylioppilaaksi Alavuden lukiosta vuonna 1980. H?n on valmistunut teologian maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 1987 p??aineenaan sosiaalietiikka ja p??tynyt lukion psykologian, uskonnon ja filosofian lehtoriksi. Perhe- ja paripsykoterapeutiksi Kangas valmistui vuonna 2009 ja tohtoriopinnot h?n aloitti Jyv?skyl?n yliopiston psykoterapiatutkimuksen monitieteellisess? tohtorikoulutusohjelmassa vuonna 2013.

Lis?tietoja:

P?ivi Kangas, 0503421442, paivikristiina.kangas@gmail.com

Viestinn?n asiantuntija Anitta Kananen, 040 846 1395, anitta.kananen@jyu.fi