V?it?suutiset

V?it?s: 3.10.2020: Kuntien kielikoulutusp??t?ksiin tarvitaan tutkimustietoa (B?rlund) VERKKOV?LITTEINEN

Aika:

3.10.2020 12:00 — 15:00


Sijainti: Muu, https://r.jyu.fi/dissertation-barlund-031020
FM Pia B?rlund k?sittelee poikkitieteellisess? v?it?skirjassaan ajankohtaista koulutuspoliittista teemaa eli kieltenopetuksen kehitt?mist? kuntatasolla suomalaisen kielivarannon laajentamiseksi.

Tutkimuksessa kartoitetaan, mit? mahdollisuuksia kielikoulutuspolitiikan eri toimintaymp?rist?t tarjoavat opetuksen kehitt?miseen. Samalla tarkastellaan, kuinka yksitt?inen opettaja voi uran eri vaiheissa vaikuttaa kansallisella tasolla kielikoulutuspoliittiseen p??t?ksentekoon ja kuinka kuntatasolla sovelletaan kansallisen tason linjauksia.

V?it?stutkimuksessa mallinnetaan kuvaus kuntatasolla tapahtuvista mikro- ja makrotasojen kielikoulutuspoliittisista toimintaymp?rist?ist? ja eri toimijoiden roolista n?ill? tasoilla. Tutkimuksessa selvitet??n, kuinka kielikoulutuksen hallinnollinen hierarkia voidaan toteuttaa kunnassa, mink? vaiheiden kautta kehitt?misty?t? toteutetaan, miten kehitt?misty?t? rahoitetaan, ja mit? instituutioiden v?lisi? yhteyksi? kehitt?misty?ss? hy?dynnet??n.

V?it?skirja koostuu kolmesta artikkelista, jotka tutkivat kielenopetuksen kehitt?mist? luokkahuonetasolla, opettajankoulutuksessa ja oman ?idinkielen opettajien t?ydennyskoulutuksessa. – Tutkimuksen artikkeleissa olen etsinyt ratkaisuja Suomen hallitusohjelmien esitt?m??n huoleen kielivarainnon kaventumisesta, B?rlund kertoo.

Tutkimus tarjoaa tietoa kieltenopetuksen kehitt?misp??t?ksiin eri toimintaymp?rist?iss? niin valtakunnallisella kuin paikallisella tasolla, opettajankoulutuksessa, opettajien t?ydennyskoulutuksessa sek? oppilaitosten johtamisessa.

– Suomalainen kielikoulutuspoliittinen toimintaymp?rist? on monitasoinen ja hitaasti muuttuva, B?rlund toteaa. Poliittisessa p??t?ksenteossa ei v?ltt?m?tt? oteta huomioon tieteellisi? tutkimustuloksia ja valtionhallinnon tilaamia tutkijoiden tekemi? selvityksi?.

– Yksitt?isen opettajan, rehtorin sek? kunnallis- ja valtionhallinnollinnon virkamiesten tekemill? valinnoilla ja toimilla on suuri merkitys kielikoulutuspoliittisiin ratkaisuihin ja oppilaiden mahdollisuuteen opiskella vieraita kieli?. My?s yksil?iden ja yhteis?jen arvot ja asenteet vaikuttavat, v?ittelij? muistuttaa.

FM Pia B?rlundin v?it?skirjan Kuntatason kielikoulutusta kehitt?m?ss?: Autobiografinen tutkimus er??n kielenopettajan ammatillisesta kasvusta kuntatason kielikoulutuspoliittisessa kontekstissa tarkastustilaisuus pidet??n lauantaina 3.10.2020 klo 12.00 alkaen verkkov?litteisen?. Vastav?itt?j?n? toimii professori, dekaani Paula Rossi (Oulun yliopisto) ja kustoksena professori Karita M?rd-Miettinen (Jyv?skyl?n yliopisto). V?it?stilaisuuden kieli on suomi.

Yleis? voi seurata tilaisuutta verkossa: https://r.jyu.fi/dissertation-barlund-031020

Yleis? voi esitt?? tilaisuuden lopussa mahdolliset kysymyksens? kustoksen puhelinnumeroon +358408055095

Julkaisun tiedot:

V?it?skirja on julkaistu verkkojulkaisusarjassa JYU Dissertations numerona 207, 160 s. Jyv?skyl? 2020. (JYU Dissertations ISSN 2489-9003; 277), ISBN 978-951-39-8268-3 (PDF).

Pysyv? osoite julkaisuun on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8268-3

Taustatiedot:

Pia B?rlund kirjoitti ylioppilaaksi Kesyn lukiosta Jyv?skyl?st? 1994. H?n valmistui 1998 vestonomiksi Jyv?skyl?n ammattikorkeakoulusta, jonka j?lkeen h?n ty?skenteli Wieniss? kuvataiteen ja k?sity?n opettajana.

B?rlund opiskeli 2002–2006 Jyv?skyl?n yliopistossa filosofian maisteriksi p??aineena saksan kieli ja kulttuuri. T?m?n j?lkeen h?n on ty?skennellyt Jyv?skyl?n yliopiston kielikeskuksessa (nykyinen monikielisen viestinn?n keskus), kieli- ja viestint?tieteiden laitoksella, opettajankoulutuslaitoksella sek? Soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa kielenopettajana, projektisihteerin?, aineenopettajankoulutuksen koordinaattorina, kielipedagogiikan lehtorina sek? projektitutkijana.

T?ll? hetkell? B?rlund ty?skentelee Jyv?skyl?n kaupungin sivistyksen toimialalla kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen palvelup??llikk?n?.

Lis?tietoja:

Pia B?rlund, pia.barlund@jyvaskyla.fi, 040-550 1053

Viestinn?n asiantuntija Anitta Kananen, +358 40 8461395, anitta.kananen@jyu.fi