V?it?suutiset

V?it?s: 28.8.2020: Kumppanuutta vai kontrollia? Poliisin yhteisty? kotouttavassa ty?ss? (Vanhanen) VERKKOV?LITTEINEN

Aika:

28.8.2020 12:00 — 15:00


Sijainti: Seminaarinmaki, S212
Millaista yhteisty?t? poliisi tekee kotoutumisen edist?miseksi paikallisella tasolla eri toimijoiden kanssa? Mink? vuoksi yhteisty?t? tehd??n, miten se toimii ja mit? se merkitsee osana poliisity?t?? YTM Sari Vanhanen tutki n?it? kysymyksi? v?it?sty?ss??n.

Ajankohtainen tutkimus tuo esiin poliisin ennalta est?v?? ty?t?, eli ”toiseutta purkavia ty?k?yt?nt?j?”, jolla pyrit??n rakentamaan vastavuoroista luottamusta ja aktiivista kanssak?ymist? eri v?hemmist?jen kanssa.

Sosiologian artikkeliv?it?skirjan l?ht?kohtana on ollut ty?el?m?n muutos etnisesti, kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisessa yhteiskunnassa. T?m? muutos edellytt?? ammatillisen osaamisen ja ty?menetelmien arviointia eri aloilla.

Asiantuntijuuksien eriytyess? ty?el?m?ss? korostuu yh? enemm?n sektorirajat ylitt?v? yhteisty?. Sit? tehd??n eri n?k?kulmien kuulemiseksi, kokonaiskuvan hahmottamiseksi ja mielekk?iden ratkaisujen l?yt?miseksi uusissa, muuttuvissa, tilanteissa.

Kotouttavassa ty?ss? monialainen yhteisty? tarkoittaa, ett? viranomaisten rinnalla mukana on my?s j?rjest?jen, eri kieli- ja kulttuuritaustaisten ryhmien tai uskonnollisten yhteis?jen sek? yksityisen sektorin edustajia. Tutkimuksessa kysyt??n, mill? tavoin t?m? yhteisty? haastaa poliisity?n ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta? Lis?ksi tutkimus tuo esiin yhteisty?n ehtoja: mitk? tekij?t vaikuttavat siihen, kenen kanssa yhteisty?t? tehd??n ja millaista yhteisty? on tai miten se rakentuu?

Laajemmin tutkimuksessa pohditaan, miten monialainen yhteisty? ja kotouttaminen n?hd??n ja tunnistetaan organisatorisesti yhten? osana poliisin ty?t? Suomessa. Poliisin tavoitteissa puhutaan oikeus- ja yhteiskuntaj?rjestyksen, sis?isen turvallisuuden ja hyvien v?est?suhteiden edist?misest?. K?yt?nn?ss? yhteisty? liittyy esimerkiksi alueelliseen turvallisuuteen, oppilaitoksiin tai nuorten syrj?ytymisen ehk?isemiseen.

Tutkimus pohjautuu paikallisessa yhteisty?ss? mukana olleiden poliisien kertomiin kokemuksiin. Laadullinen haastatteluaineisto on koottu viiden poliisilaitoksen alueelta marraskuun 2015 ja elokuun 2017 v?lisen? aikana. Vaikka poliisin ty? on valtakunnallisesti samanlaista, niin aluekohtainen tieto, v?est?rakenne ja sen my?t? toiminnan priorisointi vaikuttavat osaltaan paikalliseen yhteisty?h?n.

Poliisity?st? piirtyy kuva joustavana, keskustelevana ja erilaisiin tilanteisiin muuntautuvana. Yhteisty?kokemukset kuvastavat kollaboratiivista oppimista sek? ammatillisen asiantuntijuuden laajentumista.

– Arvostava kohtaaminen nousee esiin yhteisty?n kuvauksissa. Sen taustalla korostuvat juridiset ja eettis-moraaliset kysymykset yhdenvertaisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Lis?ksi tulee esiin kysymys siit?, mit? sanoja ja ilmauksia monialaisesta yhteisty?st? k?ytet??n. T?m? on keskeist?, jotta samalla ei luoda ulkoap?in leimaavaa kategorisointia eri v?hemmist?ist?, Vanhanen kertoo tutkimuksen tuloksista.

– Vaikka tutkimus k?sittelee ty?el?m?muutosta yhden ammattiryhm?n kertomien kokemusten pohjalta, ovat sen tulokset ja p??telm?t sovellettavissa my?s laajemmin eri yhteyksiss?, Vanhanen lis??.

Tutkimuksessa todetaan, ett? yhteisty?n toteutuksen ja vaikutusten laadullista seurantaa on syyt? kehitt?? ty?n numeerisen raportoinnin rinnalla. Lis?ksi yhteisty?osaamista tulee vahvistaa poliisin eri koulutusasteilla osana ammatillisia osaamisvaatimuksia.

YTM Sari Vanhasen sosiologian v?it?skirjan "Monialainen yhteisty? kotouttamisessa – N?k?kulmana poliisin ty?" tarkastustilaisuus pidet??n 28.8.2020 alkaen klo 12.00 Seminaarinm?ell?, S212. Vastav?itt?j?n? toimii professori Kirsti Lempi?inen (Lapin yliopisto) ja kustoksena professori Tapio Litmanen (Jyv?skyl?n yliopisto). V?it?stilaisuuden kieli on suomi.

Yleis? voi seurata tilaisuutta my?s et?yhteydell?: https://r.jyu.fi/dissertation-vanhanen-280820

Yleis? voi esitt?? tilaisuuden lopussa mahdolliset kysymyksens? kustoksen puhelinnumeroon +358408054168

?

Julkaisun tiedot:

Monialainen yhteisty? kotouttamisessa – n?k?kulmana poliisin ty?. Jyv?skyl?: Jyv?skyl?n yliopisto, 2020, 75 p. (JYU Dissertations ISSN 2489-9003, 214) ISBN 978-951-39-8140-2 (PDF) LINKKI http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8140-2

Taustatietoa:

Sari Vanhanen kirjoitti ylioppilaaksi Kempeleen lukiosta v. 1984 ja valmistui yhteiskuntatieteen maisteriksi Jyv?skyl?n yliopistosta v. 1994 p??aineenaan sosiologia. V?it?skirjahankkeen aikana h?n on toiminut Siirtolaisuusinstituutin verkostotutkijana sek? vieraillut useaan otteeseen G?teborgin yliopiston sosiologian ja ty?el?m?tutkimuksen laitoksella. Tutkimusyhteisty? on tarjonnut vertailukohtaa suomalaista poliisity?t? k?sittelev?lle tutkimukselle.

Vanhanen on ty?skennellyt aikuiskoulutuksen ja ammatillisen osaamisen kehitt?mishankkeiden parissa erityisesti korkeakoulutettujen, my?s maahanmuuttajataustaisten, ammattilaisten t?ydennyskoulutuksessa. Parhaillaan h?n on mukana yhten? ohjaajana mm. Turun yliopiston Brahea-keskuksen ja Diakonia-ammattikorkeakoulun koordinoimissa Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutuksessa.

Lis?tietoja:

Sari Vanhanen, sari.m.vanhanen@gmail.com?

Viestinn?n asiantuntija Anitta Kananen, +358 40 8461395, anitta.kananen@jyu.fi