V?it?suutiset

V?it?s: 18.9.2020: Psykoterapia on muutakin kuin l??ketieteellinen hoitomuoto (Sampolahti) VERKKOV?LITTEINEN

Aika:

18.9.2020 12:00 — 16:00


Sijainti: Muu, Online: https://r.jyu.fi/dissertation-sampolahti-180920
Psykoterapiaa on viime vuosikymmenin? tarkasteltu korostetusti osana l??ketiedett?. Kuitenkin psykoterapia on historiallisesti moniaineksinen kokonaisuus, joka sis?lt?? aineksia niin humanismista kuin erilaisista antirationalistisista suuntauksistakin.

TM Timo Sampolahden v?it?stutkimus selvitt??, mink?laisena psykoterapia n?ytt?ytyy, jos sit? tarkastellaan nykyisin vallalla olevan l??ketieteellisen n?k?kulman ja siihen liittyv?n luonnontieteisiin pohjaavan ajattelun ulkopuolelta. Tutkimus keskittyi nykytilan tarkasteluun sek? erityisesti psykoanalyysin ja perheterapian piiriss? k?ytyihin keskusteluihin.

Kahden perinteen ristipaineessa

Sampolahti osoittaa, ett? psykoterapia on rakentunut kahden erilaisen ajattelutavan v?lisess? ristipaineessa. N?m? perinteet ovat moderniin luonnontieteille tyypilliseen rationaaliseen ajatteluun nojaava l??ketieteellinen katsantotapa ja antirationalistisiin l?hestymistapoihin perustuva spekulatiivisen mystiikan ja renessanssin humanismin katsantotapa.

Psykoterapia n?ytt?ytyy t?ss? tilanteessa ilmi?n?, joka on er??st? n?k?kulmasta kokonaisuudessaan loogis-rationalistisesti selitett?viss?. Mutta samaan aikaan se n?ytt?? omaavan ulottuvuuksia, jotka j??v?t rationaalisen katseen tavoittamattomiin. Siin? ilmenee jotain toisenlaista, jonka luonnetta ei voida tavoittaa empiiris-rationaalisen tutkimuksen keinoin muuten kuin viittauksena johonkin ei-havaittavissa olevaan.

Miten tutkia?

Jos tutkimus keskittyy vain psykoterapian tarkastelemiseen er??n? l??ketieteellisen hoidon ja akateemisen muotona ja empiirisen psykologisen tutkimuksen sovelluksena, psykoterapian identiteetti v?hitellen yksipuolistuu ja oleellisia psykoterapian puolia j?tet??n huomiotta. On luontevaa ajatella, ett? yksipuolistuminen johtaa my?s k?yt?nn?n psykoterapiaty?n k?yhtymiseen.

Tutkimuksen perusteella n?ytt?? silt?, ett? olisi t?rke?? sek? tutkia ett? kehitt?? psykoterapiaa mahdollisimman monella tavalla. K?yt?nn?n psykoterapioita tai psykoterapiatutkimustakaan ei tulisi yhdenmukaistaa, jotta kokonaisuus voisi tulla ymm?rretyksi.

– Tilastollisiin menetelmiin perustuvien tutkimusten ja laadullisten menetelmi? analyysien lis?ksi psykoterapioita olisi syyt? tutkia my?s toisin. Erityisesti k?sitetutkimus, aate- ja oppihistoriallinen tutkimus ja psykoterapian yhteiskunnallisen aseman ja teht?vien analyysi ovat j??neet viime vuosikymmenin? liian v?h?lle huomiolle, v?ittelij? tiivist??.

TM Timo Sampolahden psykologian v?it?skirjan "Psykoterapiasta humanismina ja mystiikkana: Perheterapian ja psykoanalyysin antirationalistisista ja antimedikaalisista ulottuvuuksista" tarkastustilaisuus pidet??n 18.9.2020 klo 12.00 alkaen verkkov?litteisen?. Vastav?itt?j?n? PsT, dosentti Jussi Silvonen (It?-Suomen yliopisto) ja kustoksena dosentti Aarno Laitila (Jyv?skyl?n yliopisto). V?it?stilaisuuden kieli on suomi.

Yleis? voi seurata v?it?st? verkkov?litteisen? osoitteessa: https://r.jyu.fi/dissertation-sampolahti-180920

Yleis? voi esitt?? tilaisuuden lopussa mahdolliset kysymyksens? kustoksen puhelinnumeroon +358408053464.

Julkaisun tiedot:

V?it?skirja on julkaistu verkkojulkaisusarjassa JYU Dissertations numerona 213. 2020, ISSN 2489-903. Julkaisu on luettavissa JYX julkaisuarkistossa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8134-1

Taustatietoa:

Timo Sampolahti kirjoitti ylioppilaaksi Kuusaan lukiosta 1981 ja valmistui teologian maisteriksi Helsingin yliopistosta 1988. Sampolahti on ty?skennellyt perheneuvojana Espoon perheasiain neuvottelukeskuksessa ja psykoterapeuttina psykoterapiakeskus Vastaamossa. T?ll? hetkell? h?n ty?skentelee yksityisen? psykoterapeuttina Helsingiss?.

Lis?tietoja:

Timo Sampolahti, 0406267768, timo.sampolahti@gmail.com

Viestinn?n asiantuntija Anitta Kananen, 040 846 1395, anitta.kananen@jyu.fi