V?it?suutiset

V?it?s: 19.9.2020: Avoin dialogi parantaa vaikeiden mielenterveysongelmien hoitotulosta (Bergstr?m) VERKKOV?LITTEINEN

Aika:

19.9.2020 12:00 — 16:00


Sijainti: Muu, Online: https://r.jyu.fi/dissertation-bergstrom-190920
PsM Tomi Bergstr?min psykologian v?it?skirjan "Life after integrated and dialogical treatment of first-episode psychosis: long-term outcomes at the group and individual level" tarkastustilaisuus.

?

Potilaan ja h?nen l?heistens? yksil?lliset tarpeet huomioiva dialoginen hoito on yhteydess? muuta psykoosin hoitoa parempaan hoitotulokseen. T?m? ilmenee psykologi Tomi Bergstr?min v?it?skirjasta, jossa seurattiin psykoosipotilaiden selviytymist? poikkeuksellisen pitk??n.

Standardihoitoa saaneista ensipsykoosipotilaista puolet oli 19 vuoden j?lkeen edelleen hoidon piiriss?, yli 80% k?ytti psykoosil??kett? ja yli 60% sai ty?kyvytt?myystukia, kun dialogisesti hoidetuista vain 30% sai seurannan lopussa mielenterveyshoitoa ja ty?kyvytt?myystukia. My?s sairauskuolleisuus oli dialogista hoitoa saanneilla pienemp??. Itsemurhien m??riss? ei ollut eroja.

Vaikka dialoginen hoito oli yhteydess? parempaan hoitotulokseen, eiv?t potilaat itse korostaneet sen merkityst?. Heid?n kertomuksissa kriisi ja sen ratkaisut liittyiv?t erilaisiin el?m?ntapahtumiin. Bergstr?mist? t?m? on lohdullista.

– Ajattelen, ett? ihmisten omia kokemuksia arvostava ja yli organisaatiorajojen ulottuva verkostoty? auttaa ymm?rt?m??n ja ratkaisemaan niit? asioita, jotka psykoosiksi tulkitun hankalan tilanteen taustalla vaikuttavat. Koska kriisi ei useimmilla pitkittynyt, ei mielenterveysongelmat tai n?iden hoitokaan muodostuneet osaksi identiteetti?, Bergstr?m kertoo.

H?n kuitenkin muistuttaa, ett? lis?? tutkimusn?ytt?? hoitomallin vaikuttavuudesta tarvitaan. Lupaavia tuloksia on jo saatu useissa maissa.

Yhteis?llisen kehitysty?n tulos

Tutkimus on osa L?nsi-Pohjan sairaanhoitopiirin psykiatrian tulosalueen ja Jyv?skyl?n yliopiston psykologian laitoksen vuodesta 1987 jatkunutta yhteisty?projektia. Projektista on valmistunut aiemmin nelj? v?it?skirjaa ja kymmeni? tutkimusraportteja kansainv?lisiin tieteellisiin julkaisuihin. Seurantatutkimuksen yhteisty?osapuolena oli Oulun yliopiston psykiatrian laitos.

Tutkimuksessa hy?dynnettiin valtakunnallisia rekisteriaineistoja ja potilaiden omia kertomuksia. Tietoja ker?ttiin kaikilta L?nsi-Lapissa ensipsykoosin vuoksi 1990-luvulla hoidossa olleilta. Alueen mielenterveyshoito oli tuolloin organisoitu avoimen dialogin hoitomallin mukaan. Mallissa kriisiin vastataan v?litt?m?sti, hoito vied??n ihmisten kotiin ja perhe kutsutaan hoidon osapuoleksi. Hoito ei kohdistu ensisijaisesti oireisiin, vaan asianomaisten el?m?ntilanteen kokonaisvaltaiseen huomioimiseen jaettujen tulkinta- ja p??t?ksentekoprosessien kautta.

Tutkimuksen vertailuryhm? muodostettiin kaikista tutkimusalueen ulkopuolella 19-20 vuotta aiemmin ensipsykoosin vuoksi Suomessa hoidetuista potilaista.

PsM Tomi Bergstr?min psykologian v?it?skirjan "Life after integrated and dialogical treatment of first-episode psychosis: long-term outcomes at the group and individual level" tarkastustilaisuus pidet??n 19.9.2020 verkkov?litteisen?. Vastav?itt?j?n? dosentti Klaus Lehtinen (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori emeritus Jaakko Seikkula (Jyv?skyl?n yliopisto). V?it?stilaisuuden kieli on suomi.

Yleis? voi seurata tilaisuutta et?yhteydell?: https://r.jyu.fi/dissertation-bergstrom-190920

Tilaisuuden lopussa yleis? voi esitt?? mahdolliset kysymyksens? kustoksen puhelinnumeroon 0504432361

Julkaisutiedot

Teos on julkaistu sarjassa JYU Dissertations numerona 207, 88 s., Jyv?skyl? 2020, ISSN 2489-9003, ISBN 978-951-39-8119-8 (PDF). Linkki v?it?skirjaan: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8119-8

Taustatiedot

Tomi Bergstr?m on kirjoittanut ylioppilaaksi Kaitaan lukiosta vuonna 2009. H?n valmistui psykologian maisteriksi It?-Suomen yliopistosta vuonna 2014. V?it?skirjaty?n ohella h?n on ty?skennellyt psykologina Keroputaan psykiatrisessa sairaalassa. T?ll? hetkell? h?n tekee liikkuvaa psykologin vastaanotto- ja tutkimusty?t? L?nsi-Pohjan sairaanhoitopiirin psykiatrian ja riippuvuuksien hoidon eri toimipisteiss?.

Lis?tietoja:
Tomi Bergstr?m, 0400 986486, tomi.bergstrom@lpshp.fi

Viestinn?n asiantuntija Anitta Kananen, 040 846 1395, anitta.kananen@jyu.fi