V?it?suutiset

V?it?s: 29.8.2020: Edustuksellisuus edelleen t?rke?? suomalaisille sosiaali- ja terveysj?rjest?ille (Lind)

Aika:

29.8.2020 12:00 — 15:00


Sijainti: Seminaarinmaki, S212
Sosiaali- ja terveysj?rjest?t ovat perinteisesti tuoneet esille yhteiskunnallisia ongelmia ja erilaisten ihmisryhmien ??nt?. Edustuksellisuuden sijaan ammattimaisesti toimivat j?rjest?t keskittyv?t kuitenkin nyky??n yh? useammin palvelutuotantoon. Samanaikaisesti keskeisten rahoittajien ja valtion kontrolli niist? on kasvanut. J?rjest?ilt? odotetaan ennen kaikkea toiminnan tehokkuutta ja tuloksellisuutta.

YTL Kimmo Lindin v?it?stutkimuksen keskeisen? tavoitteena on lis?t? ymm?rryst? suomalaisten sosiaali- ja terveysj?rjest?jen edustuksellisuudesta, kun niiden toimintaymp?rist? alkoi voimakkaasti muuttua 1990-luvulta l?htien.

Tutkimuksen l?ht?kohtana on 2000-luvulla noussut keskustelu j?rjest?jen uusista toimintatavoista, jotka ovat l?ht?isin julkiselta sektorilta tai yritysmaailmasta. V?it?ksess? kiinnitet??n erityist? huomiota sosiaali- ja terveysj?rjest?jen toiminnanjohtajien asemaan ja rooliin j?rjest?jen keskeisin? toimijoina. P??aineistona k?ytet??n kahdenkymmenennelj?n toiminnanjohtajan haastatteluja.

Tutkimuksen mukaan suomalaiset sosiaali- ja terveysj?rjest?t muodostavat hyvin vakiintuneita j?rjest?sektorikohtaisia edustamisreviirej?, ja varsinkin valtakunnallisille j?rjest?ille mahdollisimman vahvan institutionaalisen aseman saavuttaminen on t?rke? tavoite.

– Institutionaalinen asema ilment?? paitsi j?rjest?n luotettavuutta ja j?rjest?n edustuksellisuutta, mutta samalla se mahdollistaa my?s toiminnan resurssointia, Lind kertoo.

Aineiston perusteella varsinkin toimihenkil?ill? ja toiminnanjohtajilla on j?rjest?iss? keskeinen rooli edustamisessa. Tutkimus osoittaa, ett? toiminnanjohtajan ja luottamusjohdon v?linen suhde on varsin v?lj?, vaihteleva, tilanteissa ja ajassa muuntuva. Suhteessa muokkautuva keskin?inen luottamus, ty?njako ja vuorovaikutus muodostavat toimijuudelle er??nlaisen pelitilan, joka vahvasti m??ritt?? sit?, miten vahva ja laaja toiminnanjohtajan toimijuus on.

Tutkimuksen mukaan suomalaisten sosiaali- ja terveysj?rjest?jen edustuksellisuuden pitk?ss? linjassa ei vaikuta tapahtuneen olennaista murrosta. Niiden edustuksellisuutta voi kuvata rakenteelliseen ja institutionaaliseen edustamiseen pyrkiv?n?, symbioottista suhdetta julkiseen sektoriin yll?pit?v?n?.

Lains??d?nt??n, mutta my?s yleisemmin politiikkaan, p??t?ksiin ja erilaisiin arvoihin ja asenteisiin vaikuttaminen on keskeist?. T?st? huolimatta edustuksellisuuteen liittyy my?s erilaisia j?nnitteit?, joista monet ovat yhteydess? j?rjest?jen toiminnan ammattimaistumiseen ja hybridisoitumiseen. Haastavimpina edustuksellisuus n?ytt?ytyy palvelutuotantoon keskittyvill? j?rjest?ill?.

– Julkisille markkinoille palveluita tuottaville j?rjest?ille kysymys siit?, keit? tai mit? ne edustavat, voi olla haastava. Edustuksellisuus ja arvot ovat t?st? huolimatta niillekin t?rkeit?. T?st? kertoo esimerkiksi se, ett? ne pyrkiv?t korostamaan yleishy?dyllisi? arvojaan ja haluavat olla yhteiskunnallisia yrityksi?, Lind sanoo.

V?it?stilaisuus:

Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Kimmo Lindin sosiologian v?it?skirjan ”Kenen ??nell?, mill? asialla? Sosiaali- ja terveysj?rjest?jen toimintaymp?rist?n muutokset, edustuksellisuus ja operatiivisen johdon toimijuus” tarkastustilaisuus pidet??n 29.8.2020 klo 12 alkaen salissa S212. Vastav?itt?j?n? professori, VTT, Mikko Lagerspetz (?bo Akademi) ja kustoksena yliopistonlehtori Petri Ruuskanen (Jyv?skyl?n yliopisto). V?it?stilaisuuden kieli on suomi.

Yleis? voi seurata tilaisuutta my?s verkosta, osoite on https://r.jyu.fi/dissertation-lind-290820.

Kustoksen puhelinnumero, johon voi tilaisuuden lopussa esitt?? mahdollisia yleis?kysymyksi? on: 040 805 4186.

V?it?sjulkaisu on luettavissa s?hk?isen?: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8224-9.

Taustatiedot:

Kimmo Lind on kirjoittanut ylioppilaaksi Savonlinnan lyseon lukion iltalinjalta 1984. Yhteiskuntatieteiden maisteriksi h?n valmistui Jyv?skyl?n yliopistosta 1995 ja lisensiaatiksi 1997. Lind ty?skenteli vuosina 1991–1998 muun muassa p??toimisena tuntiopettajana Savonlinnan kaupungin eri lukioissa ja peruskouluissa sek? apurahatutkijana Jyv?skyl?n yliopistossa.

Vuosina 1998-2002 Lind toimi Jyv?skyl?n avoimen yliopiston sosiologian yliopistonopettajana. Vuodesta 2002 l?htien h?n on toiminut sek? yliopettajan ett? lehtorin ty?teht?viss? Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. V?it?skirjatutkimustaan Lind on tehnyt oman toimensa ohella Ty?llisyysrahaston aikuiskoulutustuen turvin.

Lis?tiedot:

Kimmo Lind, 040 8344663, kimmotapiolind@gmail.com

Viestinn?n asiantuntija Anitta Kananen, puh. +358 40 8461395, anitta.kananen@jyu.fi

?

?