V?it?suutiset

V?it?s: 4.9.2020: Johtaminen tapahtuu muutoksessa ja vajeessa (Kovalainen) VERKKOV?LITTEINEN

Aika:

4.9.2020 12:00 — 16:00


Sijainti: Muu, https://r.jyu.fi/dissertation-kovalainen-040920
Muutoksesta on tullut organisaatioiden pysyv? elementti. YTK Marja Terttu Kovalainen tutkii aikuiskasvatuksen v?it?skirjassaan pedagogisen johtamisen vajeen ilmenemist? muuttuvissa ymp?rist?iss?.

Vajeeseen liittyv?t l?yd?kset ovat tulleet n?kyviksi, kun koulujen johtamiseen on pandemian vuoksi kiinnitetty entist? enemm?n huomiota ja johtamisen vaje vaikuttanut et?opetuksen onnistumiseen. Vajeen ymm?rt?minen on sek? postmodernin nyky-yhteiskunnan ett? aikamme nopean ja prosessinomaisen muutoksen vuoksi ratkaisevaa.

Pedagoginen johtajuus saa muodon seitsem?n pedagogiaan ja muutokseen orientoituneen koulutusjohtamisen teorian ja suuntauksen kautta. Johtajuuden m??ritt?misen tueksi Kovalainen on koonnut nelj? pedagogisesti johdettua oppivaa yhteis?? kuvaavaa teoreettista perusolettamusta. N?m? oppimista, oppivan yhteis?n ydinarvoja ja perusperiaatteita sek? muutosta kuvaavat aksioomat ohjaavat my?s vajeen etsimist?. Vaje l?ytyy 14:sta j?rjestelm?- ja systeemitason muutoksen 2000-luvun alussa kokeneen yhten?iskoulun rehtorin johtajuuspuheesta.

Tutkimuksen mukaan pedagoginen johtajuus toteutuu moniammatillisessa oppivassa yhteis?ss?, jonka toiminta on vastuullista, yhteis?llist? ja yhteiseen moraaliseen visioon pohjautuvaa. Yhteis?llisyys edellytt?? luottamukseen perustuvaa toimintakulttuuria, jossa vastavuoroisen keskustelun avulla saavutetaan yhteinen ymm?rrys siit? mit? tapahtuu ja kuinka toimitaan. Muutoksen toteutuminen edellytt?? sitoutumista ja muutoksen pysyvyys ajattelun muuttumista. Oppivassa yhteis?ss? my?s vajeen tunnistamisvelvoite on yhteis?llist?. Huomaamaton vaje ruokkii itse??n.

Tutkimuksen mukaan perusolettamusten tasolla piilotteleva vaje on vaikeasti havaittavissa. Johtaminen, muutos ja vaje ovat sidoksissa toisiinsa. Eri aikoina, paikoissa, tilanteissa ja toimissa ne ilmenev?t my?s eri tavoin. Lis?ksi yhteiskunnan rahoittamana instituutiona koulu on sidottu monen tason poliittisiin p??t?ksiin ja niiden ajamiin muutoksiin, mik? antaa vajeelle kiitollisen kasvualustan. Tutkimus kuitenkin osoittaa, ett? pedagoginen johtajuus sis?lt?? arvoja ja periaatteita, joiden avulla muutoksessa ja vajeessa johtaminen on mahdollista.

YTK Marja Terttu Kovalaisen aikuiskasvatuksen v?it?skirjan "Pedagoginen johtajuus ja sen vaje yleissivist?v?n perusopetuksen j?rjestelm?- ja systeemitason muutoksessa " tarkastustilaisuus pidet??n 4.9.2020 klo 12 alkaen verkkov?litteisen?. Vastav?itt?j?n? professori Michael Uljens (?bo Akademi) ja kustoksena professori Aini-Kristiina J?ppinen (Jyv?skyl?n yliopisto). V?it?stilaisuuden kieli on suomi.

Yleis? voi seurata v?it?st? verkkov?litteisen? osoitteesta: https://r.jyu.fi/dissertation-kovalainen-040920

Julkaisutiedot

Teos on julkaistu sarjassa JYU Dissertations numerona 257, 228 s., Jyv?skyl? 2020, ISBN 978-951-39-8243-0 (PDF) ISSN 2489-9003
Linkki v?it?skirjaan: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8243-0

Taustatietoja

Marja Terttu Kovalainen (os. Korhonen) on valmistunut yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi (ylempi korkeakoulututkinto) vuonna 1976 ja suorittanut luokanopettajan tutkinnon vuonna 1977 Jyv?skyl?n yliopistossa. Johtamista Kovalainen on opiskellut muun muassa Jyv?skyl?n yliopiston koulutusjohtamisen instituutissa. Suurimman osan ty?urastaan h?n on toiminut luokanopettajana sek? historian-, yhteiskuntaopin ja taloustiedon vanhempana lehtorina Outokummussa. Koulutusjohtamisen kokemusta on karttunut alakoulun rehtorin sek? pedagogisen koulutoimenjohtajan ja vs. sivistysjohtajan teht?vist?. Liike-el?m??n Kovalainen on tutustunut toimiessaan pankkitoimihenkil?n? Jyv?skyl?ss? ja Zugissa (Sveitsi).

Lis?tietoja:

Marja Terttu Kovalainen, +358440559250, terttukovalainen@hotmail.com

Viestinn?n asiantuntija Anitta Kananen, puh. +358 40 8461395, anitta.kananen@jyu.fi