V?it?suutiset

V?it?s: 26.09.2020: Hyvinvointia vai riistoa? Kehitysj?rjest?t k?yhyyden v?hent?misen ja kaupallistumisensa v?liss? (Khoda) VERKKOV?LITTEINEN

Aika:

26.9.2020 12:00 — 15:00


Sijainti: Seminaarinmaki, S212 ja online: https://r.jyu.fi/dissertation-khoda-260920
Mikrorahoitusta tarjoavat kehitysj?rjest?t sanovat itse v?hent?v?ns? toimintansa avulla k?yhyytt? ja edist?v?ns? naisten taloudellista tasa-arvoa. Mikrorahoituksen k?ytt?j?t j??v?t kuitenkin usein k?yhyysloukkuun ja k?yhyyskierteeseen.

YTM Sher-E Khodan Bangladeshissa toteutettu kentt?ty?h?n perustuva tutkimus osoittaa, ett? syyn? ep?toivottavaan kehitykseen ovat j?rjest?jen pyrkimys varmistaa taloudelliset toimintaedellytyksens? ja kaupallistuminen.

Sek? aiempi tutkimus ett? t?m?n tutkimuksen havainnot osoittavat, ett? mikrorahoitusta markkinoidaan aktiivisesti nimenomaan k?yhille, joilla ei ole mahdollisuutta saada lainaa muualta, ja naisille, koska t?m? on j?rjest?jen ulkomaisten rahoittajien mieleen.

Khoda ker?si tutkimukseensa empiirist? aineistoa kolmesta johtavasta Bangladeshissa mikrorahoitusta my?nt?v?st? kehitysj?rjest?st?. P??aineisto koostuu 50 mikrolaina-asiakkaan ja 20 mikrolainavirkailijan syv?haastatteluista. Lis?ksi aineistona k?ytet??n my?s mikrolaina-asiakkaiden fokusryhm?keskusteluja. T?ydent?v?? aineistoa saatiin my?s kentt?havainnoilla ja puolistrukturoidulla kyselyll?.

V?it?stutkimuksen p??tulosten mukaan mikrorahoitusj?rjest?jen ydinteht?v? on jossain m??rin h?m?rtynyt niiden kaupallistumisen my?t?. Se n?kyy mikrolainojen korkeana korkotasona, monenlaisten palvelumaksujen veloittamisena, mikrolainavirkailijoihin kohdistuvana jatkuvana paineena lainamarkkinatavoitteiden saavuttamiseksi ja j?rjest?jen virkailijoiden loukkaavana k?yt?ksen? asiakkaitaan kohtaan.

Huolimatta ongelmistaan mikrorahoitusj?rjestelm?st? on tullut v?ltt?m?tt?myys niin mikro- kuin makrotalouden kannalta Bangladeshissa ja monessa muussa kehittyv?ss? maassa. T?m?n johdosta, ja jotta mikrorahoituksesta saataisiin paras hy?ty k?yhyyden v?hent?misess?, on t?rke?? kehitt?? j?rjest?jen toimintakyky?. Khodan v?it?stutkimus keskittyy useasta eri n?k?kulmasta juuri toimintakyvyn kehitt?miseen, mik? hy?dytt?? niin yliopistollista tutkimusta, kehitysj?rjest?j? kuin niiden rahoittajaorganisaatioitakin.

V?ittelij? on jo Jyv?skyl?n yliopiston kehitysyhteisty?n maisteritutkinnon gradussaan tutkinut empiirisesti mikrorahoitusta Dar es Salaamissa Tansaniassa. Maisteritutkinnon j?lkeen h?n kiinnostui laajentamaan v?it?sty?ss??n tutkimustaan mikrorahoituksen synnyinmaahan Bangladeshiin.

V?it?stutkimusta ovat rahoittaneet mm. Koneen s??ti? ja Jyv?skyl?n yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. Vuodesta 2019 l?htien Sher E Khoda on toiminut tutkijana Jyv?skyl?n yliopistossa Ik??ntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksik?ss? tutkien Bangladeshin ik??ntymispolitiikkaa.

YTM Md. Sher-E Khodan yhteiskuntapolitiikan v?it?skirjan "NGOs' Capacity Building and Mission Drift: Commercialization of Microfinance Programs and Poverty Reduction in Bangladesh" tarkastustilaisuus j?rjestet??n lauantaina 26.9.2020 klo 12 salissa S212. Vastav?itt?j?n? toimii Senior Researcher, VTT Liisa Laakso (The Nordic Africa Institute, Uppsala) ja kustoksena on professori Teppo Kr?ger.

Yleis? voi seurata tilaisuutta verkosta, osoite on https://r.jyu.fi/dissertation-khoda-260920

Kustoksen puhelinnumero, johon yleis? voi soittaa tilaisuuden lopussa mik?li mahdollisia yleis?kysymyksi?, on 040 805 4160.

Julkaisun tiedot:

JYU Dissertations number 278, ISBN 978-951-39-8270-6 URI
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8270-6

Lis?tietoja:

Sher E Khoda, puh: 0456084561 tai 0406885855

sher.m.e.khoda@jyu.fi tai s.e.khoda@gmail.com

Viestinn?n asiantuntija Anitta Kananen, 040 846 1395, anitta.kananen@jyu.fi