Yliopiston uutiset

必威体育登录betway app:Karita M?rd-Miettinen soveltavan kielitieteen professuuriin

Jyv?skyl?n yliopiston rehtori Keijo H?m?l?inen on ottanut soveltavan kielitieteen professorin teht?v??n filosofian tohtori, dosentti Karita M?rd-Miettisen 1.8.2019 alkaen. Teht?v? sijoittuu kieli- ja viestint?tieteiden laitokselle humanistis-yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan.

必威 www.beijingaz.com Karita M?rd-Miettinen on opiskellut Vaasan yliopistossa ja v?itellyt siell? ruotsin kielest? vuonna 2002. M?rd-Miettinen nimitettiin Jyv?skyl?n yliopiston soveltavan kielitieteen dosentiksi vuonna 2015 erikoisalanaan varhainen kielikoulutus.

M?rd-Miettinen on toiminut Jyv?skyl?n yliopistossa soveltavan kielitieteen yliopistonlehtorina vuodesta 2017. Aikaisemmin M?rd-Miettinen on ty?skennellyt Vaasan yliopistossa erilaisissa ruotsin kielen ja kielikylvyn opetus- ja tutkimusteht?viss? 1990-luvun alusta l?htien. Vuosina 2012 – 2013 h?n ty?skenteli yliopistotutkijana Jyv?skyl?n yliopiston koordinoimassa kansallisessa kielikoulutuspolitiikan verkostossa.

M?rd-Miettinen on tutkinut kielenoppimista ja –opettamista erityisesti kielikylvyn ja kaksikielisen opetuksen konteksteissa ja omaa t?ll? alalla laajan kansainv?lisen yhteisty?verkoston. H?n on toiminut useissa tutkimushankkeissa, joissa h?nen tuorein tutkimuksensa on kohdistunut erityisesti opettajien ja oppilaiden monikielisiin k?yt?nteisiin.

M?rd-Miettinen osallistuu aktiivisesti kaksikielisen opetuksen ja kieltenopetuksen kansalliseen kehitt?miseen ja on saanut sek? Kari Sajavaara rahaston (2015) ett? ?bo Akademi -s??ti?n tunnustuspalkinnon (2016) yhteiskunnallisesti vaikuttavasta tutkimuksesta ja koulutuksesta. H?n toimi esimerkiksi asiantuntijaj?senen? juuri valmistuneiden 1. ja 2. luokan opetukseen tarkoitettujen A1-kielen valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden laatimisryhm?ss? ja on my?s yhdess? kollegoidensa kanssa tutkinut ja kehitt?nyt Jyv?skyl?n seudulla toteutettavaa kaksikielist? p?iv?kotipedagogiikkaa. T?ll? hetkell? M?rd-Miettinen on mukana Jyv?skyl?n yliopiston opettajankoulutuslaitoksen koordinoimassa Innovatiivisen kielikasvatuksen kartta ja kompassi -hankkeessa.

M?rd-Miettinen on kouluttanut ruotsin kielen kielikylpyopettajia Vaasan yliopistossa 1990-luvun lopulta l?htien ja vastaa Jyv?skyl?n yliopistoon siirrytty??n kieli- ja viestint?tieteiden laitoksen uudesta koulutusohjelmasta Kielitietoisuutta ja monikielisyyt? tukevan pedagogiikan opettajakoulutus, josta valmistuu laaja-alaisen kelpoisuuden omaavia luokan- ja aineenopettajia. Koulutuksen toteutuksessa tehd??n tiivist? yhteisty?t? opettajankoulutuslaitoksen ja kasvatustieteiden laitoksen kanssa.

Lis?tietoja:

Karita M?rd-Miettinen
karita.h.mard-miettinen@www.beijingaz.com
+358 40?805 5095

Viestint?harjoittelija Siiri Koutola
siiri.o.koutola@www.beijingaz.com
+358 40?831 6228