Yliopiston uutiset

cs betway88.com:Heli Valokivi sosiaality?n professuuriin

Jyv?skyl?n yliopiston rehtori Keijo H?m?l?inen on ottanut sosiaality?n professorin teht?v??n yhteiskuntatieteiden tohtori, dosentti Heli Valokiven 1.8.2019 alkaen. Teht?v? sijoittuu yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselle humanistis-yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan.

必威 www.beijingaz.com Heli Valokivi on opiskellut Tampereen yliopistossa ja v?itteli siell? sosiaality?st? vuonna 2008. Vuonna 2015 Valokivi nimitettiin gerontologisen sosiaality?n dosentiksi Lapin yliopistossa. Valokiven asiantuntemus liittyykin ik??ntyneiden palveluihin ja hoivaan sek? gerontologiseen sosiaality?h?n.

Valokivi toimii t?ll? hetkell? Tampereen yliopiston sosiaality?n yliopistonlehtorina. T?t? ennen h?n on ollut Tampereen yliopistossa tutkijana ja yliassistenttina. Lapin yliopistossa h?n on toiminut sosiaality?n professorina kolmen vuoden ajan vuosina 2015 – 2018. Valokivi oli tuolloin my?s muun muassa Lapin yliopiston eettisen komitean j?sen.

Valokivi on tutkinut erityisesti sosiaality?t? ja hoivaa ik??ntyneiden palveluiden kontekstissa. H?n on kiinnostunut erityisesti palveluiden k?ytt?jien kokemuksista ja osallisuuden kysymyksist?. H?n toimi projektinjohtajana vuosina 2016 - 2018 Lapin yliopiston tutkimuksessa Toimiva kotihoito Lappiin – monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen. H?n on my?s mukana projektissa, jossa tutkitaan digitalisaation merkityst? ja mukanaan tuomia mahdollisuuksia maaseutualueilla asuvien ik??ntyvien ihmisten arjessa.

Yhteiskunnallisten muutosprosessien tutkimukseen erikoistunut yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos on yksi johtavia yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen yksikk?j? Suomessa. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella tehd??n tieteenalarajat ylitt?v??, ongelmal?ht?ist? tutkimusta, jonka avulla tulkitaan ja selitet??n yhteiskunnallisia ja poliittisia ilmi?it? ja kriisej?, yksil?n ja yhteiskunnan vuorovaikutusta, sek? selvitet??n ja ratkaistaan filosofian keskeisi? ongelmia.

Tieteellisen perustutkimuksen lis?ksi yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos pyrkii tieteen keinoin edesauttamaan tasa-arvoisemman, turvallisemman, suvaitsevaisemman ja avoimemman yhteiskunnan rakentamista. Tutkimuksen kolme painoalaa ovat filosofisen ja poliittisen ajattelun traditiot, kest?v?t yhteiskunnat sek? hyvinvoinnin ja hoivan politiikat.

Lis?tietoja:

Heli Valokivi
+358 50 430 4468
heli.valokivi@tuni.fi

Viestint?harjoittelija Siiri Koutola
+358 40 831 6228
siiri.o.koutola@www.beijingaz.com