V?it?s

14.6.2019: Opettajat mukaan teknologioiden, oppimisymp?rist?jen ja -menetelmien suunnitteluun (Tuhkala)

Aika:

必威 www.beijingaz.com 14.6.2019 11:00 — 15:00


Sijainti: Seminaarinmaki , S212
Tiedote: 14.6.2019 Opettajat mukaan teknologioiden, oppimisymp?rist?jen ja -menetelmien suunnitteluun (Tuhkala)
Uusien teknologioiden, oppimisymp?rist?jen ja -menetelmien tuominen kouluihin voi aiheuttaa muutosvastarintaa opettajissa. Osallistavan suunnittelun tavoitteena on ottaa opettajat mukaan p??t?ksentekoon ja varmistaa, ett? innovaatiot suunnitellaan opettajien arjen tarpeet huomioiden.

Osallistava suunnittelu vaihtoehtona ylh??lt? ohjatulle toimintamallille

– Osallistava suunnittelu on ennemminkin l?hestymistapa suunnittelu- ja kehitt?misty?h?n kuin menetelm?. Keskeist? on antaa k?ytt?jille tasavertaiset mahdollisuudet osallistua suunnitteluun yhdess? tutkijoiden, suunnittelijoiden ja kehitt?jien kanssa, kertoo FM Ari Tuhkala.

Kouluymp?rist?ss? tehdyt aiemmat osallistavan suunnittelun tutkimukset on tehty p??s??nt?isesti oppilaiden kanssa, joten Tuhkalan v?it?skirjassa keskityttiin opettajiin. Tuhkala kartoitti opettajia k?sittelev?t tutkimukset viimeisen kymmenen vuoden ajalta ja osallistui kahteen kansainv?liseen tutkimushankkeeseen. Ensimm?inen hanke oli oppimistilojen hallintaan tarkoitetun mobiilisovelluksen kehitt?minen vuonna 2016 valmistuneeseen Valteri Onerva koulun toimipisteeseen. Toinen oli uuden Teknologiaymm?rrys-oppiaineen pilotoiminen kolmessatoista tanskalaisessa peruskoulussa.

Osallistava suunnittelu l?ht?kohdaksi koulun kehitt?misty?h?n

V?it?skirjan t?rkein anti on, ett? se laajentaa osallistavan suunnittelun tutkimuskentt?? uudelle alueelle. Kahdessa hankkeessa tehdyt havainnot on yhdistetty kirjallisuudesta kartoitettuun aiempaan tiet?mykseen, joiden pohjalta ehdotetaan kolmea toimenpidett?.

Ensiksi tunnistetaan erilaisten k?ytt?j?ryhmien roolit, tarpeet, oikeudet ja velvollisuudet, jotta voidaan ennakoida mahdolliset ristiriidat eri k?ytt?j?ryhmien v?lill?. Toiseksi kehitt?misty? perustellaan opettajille mahdollisuutena velvollisuuden sijaan. K?yt?nn?ss? t?m? tarkoittaa, ett? kehitt?misty?n ei pit?isi olla opettajalle vain uusi velvollisuus, vaan h?nen t?ytyy saada jotain konkreettista hy?ty? osallistumisestaan. Kolmanneksi kehitt?misty?n tuloksena pit?isi synty? yhteis?j?, joissa hankkeen tavoitteita jatketaan ja jotka avautuvat uusille toimijoille.

– Osallistava suunnittelu on vaihtoehtoinen l?hestymistapa ylh??lt? ohjatulle toimintamallille, esimerkiksi silloin kun uutta teknologiaa integroidaan kouluun. V?it?skirjassa rakennetaan pohja t?llaiselle kehitt?misty?lle, sen sijaan ett? siihen tarjottaisiin valmista ratkaisua, Tuhkala toteaa.

FM Ari Tuhkalan koulutusteknologian v?it?skirja "Participatory Design: an Approach for Involving Teachers as Design Partners" tarkastustilaisuus on perjantaina 14.6.2019 klo 11.00 Jyv?skyl?n yliopiston vanhassa juhlasalissa (S212). Vastav?itt?j?n? on professori Arnold Pears (KTH Royal Institute of Technology, Ruotsi) ja kustoksena on professori Tommi K?rkk?inen (Jyv?skyl?n yliopisto). V?it?stilaisuus on englanninkielinen.

Lis?tietoja

Ari Tuhkala, ari.tuhkala@gmail.com, puh. 050 501 7424
Tiedottaja Kati Valpe, viestinta@www.beijingaz.com, puh. 0400 247 458

Ari Tuhkala kirjoitti ylioppilaaksi Raahen lukiosta vuonna 2001. H?n on valmistunut my?s restonomiksi matkailualalta vuonna 2006. H?n valmistui vuonna 2014 filosofian maisteriksi Jyv?skyl?n yliopistosta p??aineenaan koulutusteknologia. Tuhkala aloitti informaatioteknologian tiedekunnassa ensin tutkimusavustajana sek? sovelluskehitt?j?n?, jonka j?lkeen tohtorikoulun rahoituksella vuodesta 2015.

V?it?skirja on julkaistu verkkojulkaisusarjassa JYU Dissertations numerona 92, Jyv?skyl? 2019, ISSN 2489-9003, ISBN 978-951-39-7782-5 (PDF). Julkaisu on luettavissa JYX-julkaisuarkistossa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7782-5 (PDF).

Lis?tietoja

Ari Tuhkala

ari.s.tuhkala@student.www.beijingaz.com