Tutkimusuutiset

Yhdeks?n uutta akatemian tutkimushanketta Jyv?skyl?n yliopistoon

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on my?nt?nyt rahoituksen yhdeks?lle Jyv?skyl?n yliopiston tutkimushankkeelle, yhteens? liki nelj? miljoona euroa.

必威 www.beijingaz.com Projektit toteutetaan ajalla 1.9.2019–31.8.2023. Kieli- ja viestint?tieteet nappasivat nelj? hanketta, kasvatustieteet ja psykologia, molemmat kaksi ja liikuntatieteisiin tuli my?s uusi hanke.?

Tieteellisen laadun ohella toimikunta priorisoi erityisesti sellaisia hankkeita, joissa laatu yhdistyy vahvaan akateemiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. P??paino on v?it?ksen j?lkeisen tutkijanuran edist?misess?.

My?nnetyt akatemiahankkeet:

Apulaisprofessori Sigurd D`hondt, soveltava kielitiede, Kansainv?lisen rikoslain uudelleenm??rittely: Oikeussalissa toteutettu etnografia oikeussalik?yt?nteist? Kansainv?lisess? rikostuomioistuimessa. (480?000 euroa). Hankkeessa tutkitaan Haagin kansainv?lisen tuomioistuimen toimintaan globaalissa toimintaymp?rist?ss? kohdistuvia haasteita.

Tutkimusjohtaja Katja Kokko, liikuntatieteellinen tiedekunta ja Gerontologian tutkimuskeskus: El?m?nkaaren aikana muotoutuvat yksil?lliset kehityspolut el?m?nsiirtymiin 60-vuotiaana: kehityspsykologinen tutkimus (TRAILS) (477?745 euroa). Hankkeessa tarkastellaan mielen hyvinvointia ennakoivia tekij?it? ja mekanismeja noin 60-vuoden i?ss? alkavan my?h?isen aikuisi?n vaiheessa. Kohteena ovat sek? ik?vaiheeseen liittyv?t siirtymien ja yhteiskunnallisten vaatimusten rooli n?iss? yhteyksiss?.

Yliopistonlehtori Mikko Kuronen, kieli- ja viestint?tieteiden laitos: Digitaalinen apuv?line suullisen kielitaidon harjoitteluun ja arviointiin / Konsortio: DigiTala ?(272?339 euroa). DigiTala-hanke toteutetaan yhdess? Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston kanssa. Hanke lis?? tasa-arvoisia kieltenopiskelumahdollisuuksia kehitt?m?ll? ja tutkimalla teknist? apuv?linett? puhumisen harjoitteluun ja arviointiin. Ensimm?inen sovellusalue on puhumisen osakoe suomalaiseen ylioppilastutkintoon.

Professori Esa Lehtinen, kieli- ja viestint?tieteiden laitos: Johtamisk?yt?nteiden uudistaminen digitaalisten alustojen v?lityksell?: Vuorovaikutuksen n?k?kulma (480?000 euroa). T?ss? tutkimushankkeessa tarkastellaan digitaalisten alustojen roolia osana johtamisk?yt?nteiden kehitt?mist? ja uudistamista vuorovaikutuksen n?k?kulmasta. Tarkasteltavan kontekstina on digitaalista teknologiaa hy?dynt?v? konsultointi.

Professori Anna R?nk?, kasvatustieteiden laitos: Yhteisvanhemmuuteen oppimassa: Vertaileva pitkitt?istutkimus yhteisvanhemmuuden rakentumisesta vanhemmuuteen siirtym?vaiheessa. CopaGloba (285?696 euroa). Poikkitieteinen konsortiotutkimus toteutetaan yhdess? Jyv?skyl?n ammattikorkeakoulun kanssa. Se tarkastelee yhteisvanhemmuutta perheen muodostamisen ja sukupuolten v?lisen tasa-arvon avaintekij?n? siirtym?ss? vanhemmuuteen. Tutkimus syvent?? ymm?rryst? ammattilaisten ja vertaisten roolista yhteisvanhemmuuden rakentumisesta.

Apulaisprofessori Noona Kiuru, psykologian laitos: Nuorten hyvinvoinnin tukeminen teknologiapohjaisten psykologisten interventioiden avulla (480?000 euroa). Miten tukea nuorten mielenterveytt? mahdollisimman tehokkaasti? Projektissa sovelletaan teko?lyn menetelmien avulla mahdollisuuksia tarjota yksil?llist? tukea suurelle ryhm?lle nuoria.

Akatemiatutkija Miriam Nokia, psykologian laitos: Aivojen ja kehon synkronia oppimisen optimoimisen ty?kaluna (475?904 euroa). Aivorytmit tahdistavat tiedonk?sittely? ja ovat yhteydess? kehon rytmeihin, kuten sykkeeseen ja hengitykseen. Tutkimuksessa selvitet??n, miten t?m? aivojen ja kehon synkronia s??telee hermostollista muovautuvuutta.

Apulaisprofessori Niina Rutanen, kasvatustieteiden laitos: JY ?TRACE – Lasten sosio-spatiaaliset suhteet ja eletyt kokemukset varhaiskasvatuksen siirtymiss? (477?256 euroa) Hanke keskittyy lasten erilaisiin siirtymiin varhaiskasvatuksen aikana Suomessa. Tutkimuksen aikana ker?tt?v?? aineistoa k?ytet??n my?s kansainv?liseen projektiin, jossa tutkitaan lasten siirtymi? seitsem?ss? eri maassa.

Professori Minna Suni, kieli- ja viestint?tieteiden laitos: Ty?el?m?ss? tarvittavien toisen kielen resurssien rakentuminen (480?000 euroa). Riitt?m?t?nt? suomen kielen taitoa pidet??n yleisesti maahanmuuttajien ty?llistymisen keskeisimp?n? esteen?. Etnografisella otteella toteutettavassa hankkeessa tarkastellaan sit?, miten maahanmuuttajien suomen kielen hallinta kehittyy meneill??n olevissa uusimuotoisissa koulutuksissa. Tulokset auttavat esimerkiksi ty?el?m?l?ht?isen kielipedagogiikan kehitt?misess?.

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta my?nsi rahoituksen kaikkiaan 73 akatemiahankkeelle, joissa on yhteens? 81 osahanketta. N?iden p??t?sten yhteisarvo on noin 35 miljoonaa euroa. Akatemiahanke on toimikunnan t?rkein rahoitusmuoto tutkimuksen vaikuttavuuden ja uudistumisen varmistamiseksi.

Hankkeita saaneiden yhteystiedot:

Sigurd D`hondt, +358408055071, sigurd.a.dhondt@www.beijingaz.com
Katja Kokko, +358408053500, katja.r.kokko@www.beijingaz.com
Mikko Kuronen, +358408053242, mikko.j.kuronen@www.beijingaz.com
Esa Lehtinen, +358408055085, esa.t.lehtinen@www.beijingaz.com
Anna R?nk?, +358408054891, anna.k.ronka@www.beijingaz.com
Noona Kiuru, +358408054740, noona.kiuru@www.beijingaz.com
Niina Rutanen, +358408054654, niina.a.rutanen@www.beijingaz.com
Minna Suni, +358408053226, minna.suni@www.beijingaz.com
Miriam Nokia, +358408053517, miriam.nokia@www.beijingaz.com

Lis?tietoja:
tiedottaja Anitta Kananen, +358408461395, anitta.kananen@www.beijingaz.com