Tutkimusuutiset

Tulossa uutta tietoa eli?iden stressinkestosta ja bakteerien merkityksest? perhosten kemialliseen petopuolustukseen

Kaksi Jyv?skyl?n yliopiston nuorten tutkijoiden biotieteiden alan tutkimusta sai merkitt?v?n rahoituksen Suomen Akatemialta.

必威 www.beijingaz.com Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ymp?rist?n tutkimuksen toimikunta my?nsi 530?000 euron rahoituksen yliopistotutkija Maaria Kankareelle stressinkeston genetiikkaa koskevaan tutkimukseen ja 250?000 euron rahoituksen yliopistotutkija Juan Galarzalle bakteerisymbionttien tutkimukseen.?

Syksyn haussa Suomen Akatemia kohdensi kaikkiaan 25 miljoonaa euroa nuoren tutkijasukupolven tutkijauran edist?miseen.

Mitk? geneettiset mekanismit liittyv?t eli?n stressinkestoon?

Eli?iden kokema stressi on er?s t?rkeimmist? lajien selvi?miseen ja levinneisyyteen vaikuttavista tekij?ist?. Viel? ei kuitenkaan tiedet?, miten eli?t sopeutuvat muuttuviin olosuhteisiin molekyylitasolla.

Yliopistotutkija Maaria Kankareen tavoitteena on selvitt??, millaisin molekyylitason mekanismein eli?t soputuvat stressiin. Tiedosta on hy?ty? etenkin, kun ilmastonmuutos aiheuttaa nopeita muutoksia elinymp?rist?ss?.

”Tavoitteena on selvitt??, miten genomitason mekanismit kuten kromosomitason inversiot, liikkuvat elementit ja geenien toiminnan muutokset vaikuttavat lajien stressinsietokykyyn”, kertoo Maaria Kankare Jyv?skyl?n yliopiston bio- ja ymp?rist?tieteiden laitokselta.

Tutkimuksen tuomaa tietoa voidaan hy?dynt??, kun selvitet??n esimerkiksi vieraslajien levi?mist? sek? geneettisesti muunneltujen organismien ja tuhohy?nteisten sopeutumista erilaisiin ekosysteemeihin.

Saavatko t?pl?siilikk??t bakteereilta apua puolustusnesteiden tuottamiseen?

Hy?nteisiss? el?v?t bakteeriyhteis?t voivat olla hyvin runsaita ja monimuotoisia. Yliopistotutkija Juan Galarza tutkii perhosille hy?dyllisten bakteerien merkityst? perhosten kemialliselle petopuolustukselle.

Tutkimuksen kohteena ovat Arctiidae- heimoon kuuluvat t?pl?siilikk??t (Arctiidae plantaginis). Laji on yleinen pohjoisella pallonpuoliskolla. T?pl?siilikk??t puolustautuvat petoja vastaan tuottamalla pahanhajuista ja –makuista puolustusnestett? niskassa olevilla rauhasilla.? Galarza selvitt??, osallistuvatko symbionttibakteerit n?iden puolustusnesteiden tuottamiseen.??

Tutkimus on ensimm?inen lajissaan, joten luvassa on uutta tietoa muun muassa siit?, miten bakteerisymbiontit vaikuttavat is?nt?lajinsa populaatiokokoon.

” Projektissa tutkimme, miten bakteerisymbionttien merkitys vaihtelee maantieteellisesti ja ajallisesti.? Kaikkiaan tutkimuksen pit?isi tuoda t?rke?? tietoa symbionttien merkityksest? eli?iden saalis-peto-suhteisiin, sanoo Juan Galarza Jyv?skyl?n yliopiston bio- ja ymp?rist?tieteiden laitokselta.

Lis?tietoja:

Yliopistontutkija Maaria Kankare, s.maaria.kankare@www.beijingaz.com, puh. 040 805 4332
Yliopistotutkija Juan Galarza, juan.galarza@www.beijingaz.com
Tiedottaja Tanja Heikkinen, tanja.s.heikkinen@www.beijingaz.com, puh. 050 581 8351

Jyv?skyl?n yliopiston bio- ja ymp?rist?tieteiden laitos,?
matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Facebook: jyuscience?Twitter: jyscience?

Linkki Suomen Akatemian tiedotteeseen:
http://aka.fi/fi/akatemia/media/Tiedotteet1/2019/btyn-valitsemissa-akatemiahankkeissa-painotettiin-laadukasta-perustutkimusta/

My?s BTY:lt? rahoituksen saaneet Jyv?skyl?n yliopiston tutkimukset:?http://www.beijingaz.com/fi/ajankohtaista/arkisto/2019/05/suomen-akatemia-myonsi-rahoituksen-hajottajamikrobien-akillesjanteen-ja-myyrien-tutkimiseen

?