Tutkimusuutiset

Suomen Akatemialta rahoitus hajottajamikrobien, akillesj?nteen ja myyrien tutkimiseen

Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ymp?rist?n tutkimuksen toimikunta BTY on my?nt?nyt merkitt?v?n rahoituksen kolmelle Jyv?skyl?n yliopiston tutkimushankkeelle.

必威 www.beijingaz.com Rahoituksen saivat professori Marja Tiirola nanomateriaaleja hajottavien mikrobien tutkimukseen, professori Taija Juutinen akillesj?nteen kuntoutusta koskevaan tutkimukseen ja yliopistonlehtori Tapio Mappes radioaktiivisen s?teilyn vaikutusten tutkimukseen.
Tutkimukset saivat yhteens? l?hes 1,2 miljoonan euron rahoituksen seuraavaksi nelj?ksi vuodeksi.
Kaikkiaan toimikunta my?nsi koko maahan rahoitusta 91 akatemiahankkeelle yhteens? noin 44,5 miljoonaa euroa.

Ymp?rist?st? uusia mikrobeja hajottamaan mikromuovia

Professori Marja Tiirola sai rahoituksen tutkimukseen, jossa etsit??n vaikeasti hajoavien nanomateriaalien hajottajamikrobeja. K?yt?ss? on kaksi jo kehitettyj? ja kaksi uutta radioisotooppeihin ja stabiili-isotooppeihin perustuvaa menetelm??.
Uusia hajottajamikrobeja etsit??n humuspitoisista luonnonymp?rist?ist? ja j?tevesiprosesseista, joissa on runsaasti aromaattisia yhdisteit?. Mikrobeja etsit??n my?s j?tevesien puhdistusprosesseista, joissa lietteen kierr?tys on saattanut rikastaa hajottajamikrobeja.
”Tutkimuksessa kehit?mme uusia isotooppi-menetelmi? mikromuovin ja hiilinanomateriaalien ymp?rist?kohtalon selvitt?miseen. Sen my?t? voimme tehostaa nanomateriaalien hajoamista j?tteit? ja j?tevesi? k?sitteleviss? systeemeiss?”, sanoo Marja Tiirola Jyv?skyl?n yliopiston bio- ja ymp?rist?tieteiden laitokselta.
Rahoitus on l?hes 500?000 euroa vuosina 2019-2023.

Tutkimuksesta keinoja akillesj?nteen repe?mien kuntouksen onnistumiseen

Professori Taija Juutiselle liikuntatieteellisest? tiedekunnasta my?nnettiin rahoitusta noin 340?000 euroa nelj?n vuoden ajaksi. Juutisen tutkimus keskittyy akillesj?nteen repe?mien kuntoutuksen tutkimukseen.
Akillesj?nteen repe?m? on yksi yleisimpi? liikuntaharrastuksen aiheuttamia j?nnevammoja, joiden m??r? on noussut viime vuosikymmenien aikana. Vamman hyv?? paranemista ennustavista tekij?ist? on kuitenkin hyvin v?h?n tietoa. Juutilaisen tutkimuksessa seurataan kuntoutettuja akillesj?nnepotilaita vuoden ajan ja selvitet??n tekij?it?, jotka ennustavat hyv?? toiminnallista lopputulosta.
Projektin tulosten perusteella on mahdollista rakentaa ty?kaluja sek? uudelleenvammautumisen riskin arvioimiseksi ett? ennustemalleja hyv?lle toiminnalliselle palautumiselle. Tutkimuksen tuloksia voidaan hy?dynt?? hoidon ja kuntoutuksen interventioiden suunnittelussa.

Kertooko Tsernobylin mets?myyrien n?lkiintyminen sopeutumisesta radioaktiiviseen s?teilyyn?

Yliopistonlehtori Tapio Mappes sai rahoituksen el?imiin kohdistuneen radioaktiivisen s?teilyn vaikutusten tutkimiseen. Tutkimuksessa selvitet??n, miten radioaktiivinen s?teily vaikuttaa mets?myyrien terveyteen, elinymp?rist??n ja edelleen niiden ravinnon m??r??n ja laatuun Tsernobyliss? Ukrainassa.
”Alustavien tulosten perusteella tied?mme, ett?? el?inten fysiologia kuten metabolianopeus ja ruuansulatus muuttuvat s?teilyn seurauksena. T?m? n?kyy mets?myyriss? n?lkiintymisen?. Laajojen kentt?kokeiden avulla testaamme ovatko n?m? muutokset pelk?st??n vahingollisia el?imille vai ovatko muutokset sopeumia s?teily-ymp?rist??n”, kertoo Tapio Mappes bio- ja ymp?rist?tieteiden laitokselta.
Rahoitus on 300?000 euroa vuosina 2019-2023.

Lis?tietoja:

Professori Marja Tiirola, marja.tiirola@www.beijingaz.com, puh. 044 085 8609
Professori Taija Juutinen, taija.m.juutinenwww.beijingaz.com, puh. 040 556 6582?
Yliopistonlehtori Tapio Mappes, tapio.mappes@www.beijingaz.com, puh. 358 40 586 0978

?

?

?