Yleis?luennot

必威体育+betway:Di-gi-tur-val-li-suu-den ty?-pa-ja

Aika:

必威 www.beijingaz.com 12.6.2019 9:00 — 16:00


Sijainti: Mattilanniemi, Agora
V?est?rekisterikeskuksen k?ynnist?m? julkisen hallinnon digiturvallisuuden kehitt?mishankkeen JUDO-ty?pajoihin voi osallistua my?s Jyv?skyl?n yliopistolla!

V?est?rekisterikeskus?JUDO-hanke?k?ynnisti digiturvallisuuden yhteishankkeen, johon yliopisto on organisaationa ilmoittautunut mukaan. Virtuaalisesti Helsingist? johdettuja aluetilaisuuksia j?rjestet??n Keski-Suomessa yliopiston ja Jyv?skyl?n ammattikorkeakoulun tiloissa. Jyv?skyl?n yliopiston ja Jyv?skyl?n ammattikorkeakoulun aluetilaisuuksissa julkisen sektorin toimijat, oppilaitosten henkil?st? sek? opiskelijat, mutta my?s yksityiset toimijat p??sev?t?maksutta?osallistumaan hankkeen ty?pajoihin. Tilaisuuksissa on hyv? mahdollisuus verkostoitua Keski-Suomen digiturvasta vastaavien tai kiinnostuneiden kesken.

Ai-ka-tau-lut, tee-mat ja il-moit-tau-tu-mi-nen:

?JUDO-ty?pajojen?aluetilaisuuksien tarkemmat aikataulut, teemat ja ilmoittautumislomakkeet l?ytyv?t?V?est?rekisterikeskuksen verkkosivuilta.?Katso verkkosivuilta seuraavien aluetilaisuuksien ajankohdat ja ilmoittaudu henkil?kohtaisesti haluamiisi tilaisuuksiin. Aluetilaisuuksien osallistujapaikat ovat rajalliset.

?

Kat-so alta kaik-ki Kes-ki-Suo-men alue-ti-lai-suu-det:

  • 6.5. JAMK Lutakon kampus, Piippukatu 2
  • 20.5. JY Agora, Mattilanniemi 2
  • 12.6. JY Agora, Mattilanniemi 2
  • 21.8. JAMK Lutakon kampus, Piippukatu 2
  • 2.9 paikka avoin
  • 19.9. JY Agora, Mattilanniemi 2
  • 15.10. JAMK Lutakon kampus, Piippukatu 2
  • 13.11. JY Agora, Mattilanniemi 2
  • 20.11. paikka avoin

JUDO-hankkeen toteuttama Digiturva-yhteishanke siihen liittyvine aluetilaisuuksineen on osa julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehitt?misohjelmaa vuosille 2019-2021. Ohjelmalla varmistetaan julkishallinnon digipalvelujen toimivuutta ja luotettavuutta Suomessa.

Tervetuloa verkostoitumaan ja ker??m??n vinkkej? digiturvallisuuden johtamiseen ja riskienhallinnan kehitt?miseen!