V?it?suutiset

V?it?s: 7.6.2019 Voiko raskaita ytimi? mallintaa perustavanlaatuisista vuorovaikutuksista l?htien? (Salvioni)

Aika:

必威 www.beijingaz.com 7.6.2019 12:00 — 16:00


Sijainti: Ylistonrinne, FYS1
Atomin ytimen mallintaminen on haastava ongelma, joka vaatii erilaisten ytimien isoon joukkoon sovellettevaa teoriaa, riippumatta ytimien massaluvusta. FM Gianluca Salvionin teoreettisen ydinfysiikan v?it?sty? t?ht?? t?llaisen teoreettisen mallin rakentamiseen. Sen kehitysty?ss? on hy?dynnetty tarkkoja?perustavanlaatuisista periaatteista?(ab-initio) l?htevi? laskuja keveille ytimille.

Atomin ytimen ominaisuudet antavat tietoa luonnon perimm?isten vuorovaikutusten ominaisuuksista tarjoten samalla my?s haastavan ongelman niiden kokeelliselle ja teoreettiselle tutkimukselle. Kokeelliset laboratoriot, kuten esimerkiksi Jyv?skyl?n yliopiston kiihdytinlaboratorio, pystyv?t tuottamaan ja mittaamaan lyhytik?isia eksoottisia radioaktiivisia isotooppeja.

Atomin ydin on muodostunut nukleoneista (neutronit ja protonit), jotka vuorovaikuttavat kesken??n vahvan vuorovaikutusen kautta. Nykytiet?myksen mukaan t?t? vuorovaikutusta voidaan kuvata kiraalisella efektiivisell? vuorovaikutuksella, joka on johdettu kvarkkien ja gluonien v?lisen vuorovaikutuksen symmetrioista.
Niin kutsutut?ab-initio?laskut l?htev?t liikkeelle n?ist? perustavanlaatuisista l?ht?kohdista, miss? kaikkien nukleonien annetaan vuorovaikuttaa kesken??n kiraalivuorovaikutuksen kautta. Koska n?m? laskut vaativat suurta laskentatehoa, voidaan t?ll? tekniikalla laskea ainoastaan kevyit? ytimi?. Jotta voisimme teoreettisesti mallintaa kaikkia ytimi?, n?it? edell? kuvattuja menetelmi? joudutaan approksimoimaan tiheysfunktionaaliteorian menetelmill?.

V?it?sty?ss??n Salvioni on johtanut energiatiheysfunktionaalin parametrit kiraalivuorovaikutusta k?ytt?vist? laskuista. T?m? tapahtui siten, ett? seitsem?n eri kevyen ytimen laskettua perustilaa h?irittiin, ja t?st? h?iri?st? saatava vaste?mahdollisti energiatiheysfunktionaalin parametrien m??ritt?misen. H?n my?s testasi n?iden parametrien ominaisuuksia ydinmaterian tiedettyihin ominaisuuksiin.
Salvionin v?it?sty? auttaa parantamaan nykyisten energitiheysfunktionaalien tarkkuutta kytkem?ll? ne perustavanlaatuisiin vuorovaikutuksiin. T?m? t?rke? lis?ys auttaa m??ritt?m??n paremmin sit? miten erilaiset ytiment voivat olla sidottuja ja sit? millaisia ilmi?it? niiss? esiintyy.

Gianluca Salvioni suoritti FM tutkinnon teoreettisesta ydinfysiikasta Pisan yliopistossa, Italiassa, vuonna 2014. H?nen pro-gradu ty?ns? k?sittely t?rm?ysreaktioita eksottisissa ytimiss?. H?n aloitti jatko-opinnot Jyv?skyl?n yliopiston fysiikan laitoksella vuonna 2015 FIDIPRO tutkimusryhm?ss?.?

FM Gianluca Salvionin v?it?s “Model Nuclear Energy??Density Functionals derived from?ab initio?calculations” tarkastetaan perjantaina 7. kes?kuuta, 2019, kello 12:00 FYS1-salissa fysiikan laitoksella. Opponenttina toimii professori Richard J. Furnstahl (Ohion yliopisto, USA) ja kustoksena professori Jacek Dobaczewski (Jyv?skyl?n yliopisto ja Yorkin yliopisto). V?it?s on englanniksi.

V?it?s on julkaistu sarjassa JYU dissertations, Jyv?skyl?n yliopisto, 2019. ISBN 978-951-39-7775-7 (PDF), ISSN 2489-9003

Linkki julkaisuun:?http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7775-7

Lis?tietoja:

FM Gianluca Salvioni, gianluca.g.salvioni@www.beijingaz.com
T
iedottaja Tanja Heikkinen, tanja.s.heikkinen@www.beijingaz.com, puh. +358 50 581 8351
Jyv?skyl?n yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
http://www.beijingaz.com/science/fi
Facebook:?jyuscience?Twitter:?jyscience?

?

?