V?it?suutiset

V?it?s: 31.5.2019 V?it?stutkimus toi uutta tietoa sanomalehtipaperin ditioniittivalkaisun optimointiin (Isoaho)

Aika:

必威 www.beijingaz.com 31.5.2019 12:00 — 16:00


Sijainti: Seminaarinmaki, Vanha juhlasali S212
Soveltavan kemian v?it?skirjaty?ss??n Jukka Pekka Isoaho tutki mekaanisen massan valkaisussa k?ytett?v?n kemikaalin, natriumditioniitin, vaikutusta puukuitujen valkaistavuuteen. Tutkimus selvensi yleisten prosessiparametrien k?ytt?? ja optimointia tehdasolosuhteissa. Tutkimus osoitti, ett? arvioitaessa ditioniitin valkaisutehokkuutta ja k?ytt?kustannuksia on tiedett?v? aktiivisen ditioniittikonsentraation v?kevyys valkaisuhetkell?. Natriumditioniittia k?ytet??n yleisesti sanomalehtipaperinvalmistuksessa.

Natriumditioniitin (Na2S2O4) ensimm?isen valmistussynteesi?tehtiin jo vuonna 1870, jolloin sill? havaittiin olevan voimakas pelkist?v? ominaisuus. Kyseist? ominaisuutta on hy?dynnetty sen j?lkeen muun muassa vaateteollisuudessa, paperiteollisuudessa ja orgaanisissa synteeseiss?.

V?it?stutkimuksessa selvitettiin ditioniittivalkaisun peruskemiallisia?ilmi?it? valkaisukemikaalin?valmistuksessa, liuoksen varastoinnissa ja mekaanisen massan valkaisussa.?

Perusta ditioniittivalkaisun hallinnalle tehdasolosuhteissa muodostuu jo liuoksen valmistuksen yhteydess?. Kaikki ne h?iri?tekij?t, jotka johtuvat valmistusprosessista ja sen?ep?t?ydellisist??s??d?ist?, voivat kulkeutua lopuksi paperikoneelle asti ja aiheuttaa koneen m?rk?osan kemian ongelmia.?

Valkaisussa tapahtuvien rikkiyhdisteiden reaktioiden ymm?rt?minen onkin paperinvalmistajille?eritt?in?merkityksellist?. Kokonaisuuden kannalta on t?rke??, ett? l?ht?kohta ditioniitin valkaisutehokkuutta ja?k?ytt?kustannuksia arvioitaessa perustuu valkaisuhetkell? olevan aktiivisen ditioniittikonsentraation v?kevyyden tiet?miseen.

Uusia ideoita?teollisuusmittakaavan ditioniittivalkaisun?hallintaan

Perustutkimuksissa on usein j??nyt keskener?iseksi valkaisun peruskemian tunteminen ja on syvennytty ainoastaan teollisuusprosessin lopputuloksen, massan vaaleuden nostamiseen.?

T?ss? tutkimuksessa ditioniittivalkaisua on tarkasteltu laaja-alaisesti kemikaalin valmistuksesta aina tehdasolosuhteissa tapahtuviin ditioniittivalkaisun j?lkeisiin rikkiyhdisteiden hapettumisreaktioihin saakka.? Vaikka tulokset pohjautuvat suurimmaksi osaksi laboratoriomittakaavan tutkimustuloksiin,?ne synnytt?v?t ideoita ja ovat sovellettavissa?my?s prosessimittakaavan ditioniittivalkaisun hallintaan.

Tutkimus on julkaistu Jyv?skyl?n yliopiston v?it?stutkimusten sarjassa,2019.? ISSN 2489-9003; 85; ISBN 978-951-39-7768-9 (PDF), SBN 978-951-39-7768-9 (PDF).

Linkki v?it?skirjaan:?https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64078

FM Jukka Pekka Isoahon soveltavan kemian v?it?skirjan " Dithionite Bleaching of Thermomechanical Pulp — Chemistry and Optimal Conditions" tarkastustilaisuus on 31.5.2019 klo 12:00 Vanhassa juhlasalissa (Seminarium), S212. Vastav?itt?j?n??toimii?professori Jouni Paltakari (Aalto yliopisto) ja kustoksena professori Raimo Alén (Jyv?skyl?n yliopisto). V?it?stilaisuuden kieli on suomi.

Jukka Pekka Isoaho valmistui filosofian maisteriksi Jyv?skyl?n yliopiston kemian laitokselta vuonna 1993. Isoaho ty?skentelee t?ll? hetkell? Jyv?skyl?n yliopiston kemian laitoksella laboratorioinsin??rin?.

Lis?tietoja:

Jukka Pekka Isoaho,?jukka.p.isoaho@www.beijingaz.com, +358 40 805 3689
Tiedottaja Tanja Heikkinen,?viestinta@www.beijingaz.com, +358 50 581 8351