V?it?s

必威体育betway微博:19.6.2019 FM Petri Kiuru (Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, fysiikka)

Aika:

必威 www.beijingaz.com 19.6.2019 12:00 — 16:00


Sijainti: Ylistonrinne , Ambiotica, YAA303
Tiedote: 19.6.2019 Hiilidioksidia vapautuu j?rvist? yh? enemm?n ilmastonmuutoksen edetess? (Kiuru)
Pohjoisen havumets?vy?hykkeen j?rvill? on merkitt?v? rooli hiilen kiertokulussa maapallolla. Pohjoisilla alueilla on paljon pieni? ja matalia j?rvi?, joiden biologinen toiminta on vilkasta niihin valuma-alueilta tulevan orgaanisen aineen kuormituksen takia. Kun mikrobit hajottavat j?rvien veteen ja pohjasedimenttiin kertyv?? orgaanista ainetta, monissa j?rviss? syntyy enemm?n hiilidioksidia kuin veteen voi liueta, ja osa hiilidioksidista vapautuu ilmakeh??n.

Jyv?skyl?n yliopistossa tarkastettavassa fysiikan alan v?it?stutkimuksessa FM Petri Kiuru arvioi, ett? j?rvien merkitys ilmakeh?n hiilidioksidil?hteen? on kuluvan vuosisadan lopulla ilmastonmuutoksen my?t? yh? suurempi. Tutkimuksessa kehitettiin vertikaalinen j?rvimalli j?rvien hiilenkierron tutkimiseen.
Kiuru tutki v?it?sty?ss??n j?rvien hiilenkiertoa prosessipohjaisen, j?rven l?mp?tilajakauman ja vedenlaadun aikakehityst? kuvaavan mallin avulla keskittyen erityisesti j?rviveden ja ilmakeh?n v?lisen hiilidioksidivaihdon tarkasteluun. Tutkimuksen tavoitteena oli my?s arvioida, kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa pohjoisen havumets?vy?hykkeen j?rvien hiilidynamiikkaan.

Ilmastonmuutoksen aiheuttaman ilman l?mp?tilan nousun ja vuotuisen sadannan kasvun vaikutuksesta pohjoisen havumets?vy?hykkeen j?rvet l?mpenev?t ja j?rviin kulkeutuvan orgaanisen aineen m??r? saattaa kasvaa. Se tutkimuksen mukaan kasvattaa my?s j?rvien hiilidioksidipitoisuutta ja niist? ilmakeh??n vapautuvan hiilidioksidin m??r??. T?m? tulee ottaa huomioon my?s arvioitaessa globaalissa hiilen kiertokulussa tapahtuvia muutoksia.?

Prosessipohjaiset mallit ovat ty?kalu j?rven dynaamisten prosessien hahmottamisessa

Tutkimuksessa selvitettiin mallinnuksen avulla my?s, kuinka uudet arviot j?rvien ja ilmakeh?n v?lisen hiilidioksidivaihdon voimakkuudesta vaikuttavat pohjoisen havumets?vy?hykkeen j?rvien hiilitaseen m??ritt?miseen.?Uusilla mittausmenetelmill? tehdyt jatkuvatoimiset hiilidioksidivuomittaukset ovat osoittaneet, ett? hiilidioksidia vaihtuu j?rviveden ja ilmakeh?n v?lill? enemm?n ja nopeammin kuin on aiemmin arvioitu. T?m?n my?t? my?s j?rviss? syntyv?n hiilidioksidin ja ulkoisen hiilikuormituksen, pohjavesikuormitus mukaan lukien, m??r?? tulisi arvioida ja selvitt?? tarkemmin.

Prosessipohjaiset mallit ovat t?rke? ty?kalu j?rvess? tapahtuvien monimutkaisten dynaamisten prosessien hahmottamisessa ja tutkimisessa. Niiden avulla j?rve? voidaan kuvata kokonaisvaltaisesti ja tutkia eri osatekij?iden, kuten j??peitteen, hydrodynamiikan, l?mp?olojen, kemiallisten ja biologisten prosessien sek? valuma-alueen ainekuormituksen aiheuttamaa yhteisvaikutusta. Tutkimuksessa kehitetty? ja k?ytetty? vertikaalista j?rvimallia voidaan jatkossa hy?dynt?? j?rviekosysteemitutkimuksessa. Mallity?kalua voidaan soveltaa erilaisten j?rvien nykyhetken ja tulevaisuuden hiilenkierron kuvaamiseen varsinkin yhdistettyn? malleihin, jotka simuloivat j?rven valuma-alueen hydrologisia ja biokemiallisia prosesseja ja j?rven valuma-aluekuormitusta.

V?it?skirja on julkaistu Jyv?skyl?n yliopiston verkkojulkaisusarjassa JYU Dissertations, 89, Jyv?skyl? 2019, ISSN 2489-9003, ISBN 978-951-39-7777-1.
Linkki julkaisuun: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7777-1

FM Petri Kiurun fysiikan v?it?skirja ”Modeling CO2?emissions from boreal lakes in present and future” tarkastustilaisuus on keskiviikkona 19.6.2019 kello 12 salissa YAA303. Vastav?itt?j?n? toimii professori Anna Rutgersson (Uppsalan yliopisto, Ruotsi) ja kustoksena professori Markku Kataja (Jyv?skyl?n yliopisto). V?it?stilaisuus on englanninkielinen.

Petri Kiuru kirjoitti ylioppilaaksi Rautj?rven lukiosta vuonna 2000. H?n aloitti fysiikan opinnot Jyv?skyl?n yliopistossa fysiikan laitoksella syksyll? 2000 ja valmistui filosofian maisteriksi vuonna 2007 p??aineenaan teoreettinen fysiikka. V?it?stutkimuksen Kiuru aloitti vuoden 2015 alussa. V?it?sty?t? tehdess??n Kiuru toimi ulkopuolisena tutkijana Suomen ymp?rist?keskuksen (SYKE) vesikeskuksessa SYKEn Jyv?skyl?n toimipisteess?. V?it?skirjaty?t? ovat rahoittaneet Koneen S??ti? ja Maa- ja vesitekniikan tuki ry.

Lis?tietoja:
FM Petri Kiuru,?petri.j.kiuru@www.beijingaz.com?, puh. 050 308 9678
Tiedottaja Tanja Heikkinen, tanja.s.heikkinen@www.beijingaz.com, puh. 050 5818351

?

?

?