V?it?suutiset

V?it?s: 1.3.2019 Ajasta riippuva tiheysfunktionaaliteoria voimakkaasti vuorovaikuttaville elektroneille (Cort Barrada)

Aika:

必威 www.beijingaz.com 1.3.2019 12:00 — 16:00


Sijainti: Ylistonrinne, FYS1
Tiiviin aineen teoriassa ja kvanttikemiassa aineen ominaisuuksia kuvataan usein ajasta riippuvalla tiheysfunktionaaliteorialla (TDDFT). Se on vaihtoehto aaltofunktiopohjaisille menetelmille ja k?ytt?? ajasta riippuvaa elektronitiheytt? mink? tahansa elektronisen j?rjestelm?n odotusarvojen m??ritt?miseksi. Jyv?skyl?n yliopiston tuoreessa v?it?stutkimuksessa on testattu ajasta riippuvaa tiheysfuntionaaliteoriaa k?ytt?en SCE-funktionaaleja, jotka kuvaavat voimakkaasti vuorovaikutteisten elektronien fysiikkaa.

Tavanomainen l?hestymistapa ajasta riippuvaan tiheysfuntionaaliteoriaan on ei-vuorovaikuttava j?rjestelm?, jossa kaikki elektronivuorovaikutukset on koodattu efektiiviseen yhden kappaleen potentiaaliin. Se toistaa t?sm?lleen elektronien vuorovaikututtavan j?rjestelm?n elektronitiheyden. Efektiivist? potentiaalia kutsutaan vaihtokorrelaatiopotentiaaliksi.

Ajasta riippuvassa tiheysfunktionaaliteoriassa virittyneiden tilojen laskemiseen tarvitaan vaihtokorrelaation ja sen funktionaalisen derivaatan tuntemista. K?yt?nn?n laskuja varten n?ist? on k?ytett?v? approksimaatioita.

Viime vuosina on kehitetty yh? parempia approksimaatioita, mutta niit? ei voida k?ytt?? tilanteissa, joissa elektronit ovat voimakkaasti vuorovaikuttavia. ?skett?in on kehitetty uusia tiheysfunktionaaleja, joilla voidaan kuvata? voimakkaasti vuorovaikuttavien elektronien fysiikkaa. Toistaiseksi niit? ei ole testattu voimakkaasti vuorovaikuttavien elektronien viritystilojen energioiden laskemiseen.

Yksi tapa saada tietoa ja testata tiheysfunktionaalien toimivuutta on verrata saatuja tuloksia tuloksiin, jotka on saatu ratkaisemalla jokin j?rjestelm? t?sm?llisesti. T?ss? ty?ss? rakensimme voimakkaasti vuorovaikuttavien elektronien j?rjestelm?n, ratkaisimme sen t?sm?llisesti ja vertasimme sit? tiheysfunktionaaleilla saatuihin tuloksiin. Tulosten vertailu antaa tietoa tiheysfunktionaalien sovellettavuudesta.

M.Sc. Luis Cort Barradan fysiikan v?it?skirjan "Time-dependent density-functional theory for strongly correlated electrons" tarkastustilaisuus. Vastav?itt?j?n? professori Stefan Kurth (University of the Basque Country/Donostia International Physics Center) ja kustoksena professori Robert van Leeuwen (Jyv?skyl?n yliopisto). V?it?stilaisuuden kieli on englanti.

V?it?skirja on julkaistu JYU Dissertations- sarjassa, Jyv?skyl?n yliopisto; 61, ISSN 2489-9003; 61.?

Linkki julkaisuun:?http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7687-3

ISBN: 978-951-39-7687-3

Lis?tietoja:

M.Sc. Luis Cort Barrada, luis.l.cort-barrada@www.beijingaz.com

Tiedottaja Tanja Heikkinen, tanja.s.heikkinen@www.beijingaz.com, puh. 0505818351

?

?

?

?

?

Lis?tietoja

Luis Cort Barrada

Tohtorikoulutettava

Fysiikan laitos

luis.l.cort-barrada@www.beijingaz.com