V?it?suutiset

V?it?s: Yrityksen t?rkeimm?n ihmissuhteen merkitys korostuu muuttuvassa maailmassa (Koskinen)

Aika:

必威 www.beijingaz.com 8.3.2019 12:00 — 16:00


Sijainti: Seminaarinmaki, C4
Toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan suhdetta on sanottu yrityksen t?rkeimm?ksi ihmissuhteeksi. KTM Satu Koskinen selvitti v?it?skirjassaan toimitusjohtajien ja puheenjohtajien kahdenv?lisi? johtajuusk?yt?nt?j?, luottamuksen kehittymist? sek? toimitusjohtajan erottamiseen johtanutta tapahtumaketjua.

– Toimitusjohtajan ja puheenjohtajan suhde on erityisesti johtajuuden n?k?kulmasta ??rimm?isen kiinnostava tutkimuskohde. Tutkimukseni paljasti monia erityispiirteit? t?st? suhteesta. Esimerkiksi yhteydenpidon aktiivisuudessa oli todella paljon vaihtelua tutkimieni parien v?lill?. Uuden suhteen alussa olisikin t?rke?? keskustella molempien odotuksista ja toiveista, koska osapuolten aikaisemmat kokemukset vastaavista suhteista voivat olla hyvin erilaiset, pohtii Koskinen.

Koskisen tutkimuksen mukaan toimitusjohtajan aloitetta voidaan sanoa toimivan suhteen ”moottoriksi”. Koska esimerkiksi nopeaa reagointia vaativat asiat tulevat yleens? ensin toimitusjohtajan tietoon, ajankohtaisia asioita koskeva yhteydenpito k?ynnistyy h?nen aloitteestaan. T?m? vuoropuhelu on eritt?in olennaista sek? puheenjohtajan tiedonsaannin ett? yhteisen tilannekuvan ja kahdenv?lisen luottamuksen kehittymisen kannalta.

Suhde vaikuttaa hallituksen ty?h?n

Parity?skentelyn toimivuus ei ole pelk?st??n toimitusjohtajan ja puheenjohtajan asia, vaan suhteen k?yt?nt?jen ja luottamuksen tason voidaan arvioida vaikuttavan olennaisesti my?s hallituksen ty?h?n. Erityisesti t?m? n?kyy hallituksen mahdollisuudessa ottaa strateginen rooli, sill? hallituksen ty?skentely valmistellaan t?m?n parin yhteisty?ss?. Vaikka luottamusta toimitusjohtajaan sanotaan usein mustavalkoiseksi joko-tai –asiaksi, luottamus el?? jatkuvasti kummankin osapuolen tekemisten ja tekem?tt? j?tt?misten perusteella

– Mik?li toimitusjohtaja ja puheenjohtaja k?yv?t keskin?isess? suhteessaan avoimesti l?pi my?s ep?varmoja ja keskener?isi? asioita, voidaan t?t? keskustelua laajentaa my?s koko hallituksen piiriin. Hallituksen valvontaroolin vuoksi haastateltavat eiv?t kuitenkaan tavoitelleet suhteen kehittymist? yst?vyyssuhteeksi. Erityisen aktiivista roolia ja vahvaa johtajuutta puheenjohtajalta vaaditaan silloin, kun hallitus joutuu erottamaan toimitusjohtajan, Koskinen toteaa.

Tutkimuksen haastatteluaineisto ker?ttiin suomalaisten osakeyhti?iden toimitusjohtajilta ja hallituksen puheenjohtajilta, ja se sis?lt?? yhteens? 44 haastattelua. Osana tutkimusprosessia j?rjestettiin lis?ksi 15 fokusryhm?keskustelua Boardman-osaamisverkoston j?senist? muodostetun kehitt?misfoorumin kanssa.

KTM, HHJ Satu Koskinen (o.s. Liukkonen) kirjoitti ylioppilaaksi Vaajakosken lukiosta vuonna 1988 ja valmistui kauppatieteen maisteriksi Jyv?skyl?n yliopistosta 1993. H?n on ty?skennellyt uransa aikana erilaisissa v?hitt?iskaupan ja palveluliiketoiminnan johtoteht?viss? mm. tavaratalonjohtajana, henkil?st?toimintojen johtajana ja toimialajohtajana sek? S-ryhm?n Jollas Instituutin toimitusjohtajana ja rehtorina. T?ll? hetkell? Koskinen toimii perustamansa Boardcoach Oy:n yritt?j?n?, Boardman Oy:n partnerina sek? tekee hallitusty?t?.

Koskisen v?it?stutkimusta ovat rahoittaneet Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Suomen Kulttuurirahaston keskusrahasto, Marcus Wallenbergin Liiketaloudellinen Tutkimuss??ti?, Jyv?skyl?n Kauppalaisseuran S??ti?, Liikesivistysrahasto, Suomalainen Konkordia-liitto sek? Erkki Paasikiven s??ti?.

KTM, HHJ Satu Koskisen v?it?skirjan “At the heart of the Board: CEO and Chair. Processes, practices and relationships” tarkastustilaisuus j?rjestet??n perjantaina 8.3.2019 kello 12 Jyv?skyl?n yliopiston p??rakennuksen salissa C4. Kustoksena toimii professori Anna-Maija L?ms? (Jyv?skyl?n yliopiston kauppakorkeakoulu) ja vastav?itt?j?n? dosentti Mikko Luoma (Vaasan yliopisto).

V?it?s on julkaistu sarjassa JYU Dissertations, ISSN 2489-9003; 58, ISBN 978-951-39-7682-8 (PDF)

Julkaisu on luettavissa JYX-julkaisuarkistossa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7682-8