V?it?suutiset

V?it?s: 18.12.2018 Kokemus ohjaa startup-yritt?j?n p??t?ksentekoa (Kurkinen)

Aika:

必威 www.beijingaz.com 18.12.2018 13:00 — 15:00


Sijainti: Mattilanniemi, Agora, Auditorio 3
Uuden tutkimuksen mukaan startup-yritt?j?t, joilla on aiempaa kokemusta yritt?jyydest? ja kansainv?lisyydest?, k?ytt?v?t mieluiten kehitt?mislogiikkaa perinteisen suunnittelulogiikan sijaan.

Erkki Kurkinen tutki suomalaisten startup-yritysten syntyprosesseja. H?n keskittyi v?it?skirjassaan yritt?jiksi aikovien p??t?ksentekoprosesseihin ja siihen millaisia vaikutuksia tehdyill? p??t?ksill? on yrityksen my?hempiin vaiheisiin.

Kurkinen tutki aiemman yritt?j?- ja kansainv?lisen kokemuksen vaikutusta perinteisen suunnittelulogiikan ja sit? viime aikoina haastamaan nousseen kehitt?mislogiikan k?ytt??n uutta yrityst? perustettaessa. Samalla h?n tutki, ett? mik? vaikutus k?ytetyll? p??t?ksentekologiikalla on yrityksen taloudelliseen menestykseen sek? kansainv?listymisasteeseen.

Yritt?j?n aiempi kokemus vaikuttaa vahvasti uuden yrityksen perustamisen p??t?ksentekoprosessiin. Kokeneet sek? kansainv?list? kokemusta omaavat yritt?j?t pyrkiv?t hy?dynt?m??n uutta kehitt?mislogiikkaa perinteisen suunnittelulogiikan sijaan.

- Tulosten perusteella kokeneet yritt?j?t suosivat uutta kehitt?mislogiikkaa, toteaa Kurkinen.

Vaikutus kansainv?listymiseen

Uudella kehitt?mislogiikkaan perustuvalla p??t?ksentekoprosessilla n?ytt?? olevan vahva positiivinen ja tilastollisesti merkitt?v? vaikutus my?s startup-yrityksen kansainv?listymisasteeseen. Perinteiseen suunnittelulogiikkaan perustuvalla p??t?ksentekoprosessilla t?t? vaikutusta ei l?ytynyt.

- N?m? tulokset tukevat niit? p??t?ksentekotapoja, joilla yritykset voisivat p?rj?t? entist? paremmin kansainv?lisess? kilpailussa, toteaa Kurkinen.

Vaikutus taloudelliseen menestykseen

Perinteisell? suunnittelulogiikalla taas on vahva positiivinen ja merkitt?v? vaikutus yrityksen taloudelliseen menestykseen. Kehitt?mislogiikalla ei ollut vaikutusta siihen.

Tutkimuksen tuloksia voidaan hy?dynt?? yritt?jyyskoulutuksessa, jossa yritt?jiksi aikovia voidaan kannustaa k?ytt?m??n uusia p??t?ksentekoprosesseja yritystoimintaa suunnitellessaan. Lis?ksi tulokset auttavat yhteiskunnan yritysten tukitoimia tarjoavia tahoja ymm?rt?m??n aloittavan yrityksen p??t?ksentekoa, menestymist? ja kansainv?listymist?.

Suunnittelulogiikka (causal logic) on paljon k?ytetty liiketoiminnan suunnittelun menetelm?, joka perustuu muun muassa ennusteisiin, riskien minimointiin, voiton maksimointiin ja yritystoiminnan tarkkaan esisuunnitteluun. 2000-luvulla t?t? menetelm?? haastamaan nousi uusi ajattelutapa, kehitt?mislogiikka (effectuation logic). Kehitt?mislogiikka perustuu ennemmin uusien mahdollisuuksien tunnistamiseen ja hy?dynt?miseen sek? omien verkostojen k?ytt??n ja mahdollisten tappioiden kantamiskyvyn ja halukkuuden arviointiin kuin tarkkaan esisuunnitteluun.

FT, DI, KTM Erkki Kurkisen tietoj?rjestelm?tieteen v?it?skirja ”Reasoning of Using Causation and Effectuation Logic -? Implications on Start-up Performance and Internationalization” (Perusteluja suunnittelulogiikan ja kehitt?mislogiikan k?ytt?miselle – vaikutukset startup-yrityksen taloudelliseen menestykseen ja kansainv?listymiseen) tarkastustilaisuus on tiistaina 18.12.2018 klo 13.00 luentosalissa Auditorio 3 (Agora, Mattilanniemi 2). Vastav?itt?j?n? on professori Vesa Puhakka (Oulun yliopisto) ja kustoksena on yliopistonlehtori, dosentti Arto Ojala (Jyv?skyl?n yliopisto).

Lis?tietoja

Erkki Kurkinen on syntynyt Ristij?rvell?, kirjoittanut ylioppilaaksi Vuohengin lukiosta Kajaanista 1975, valmistunut diplomi-insin??riksi Tampereen Teknillisest? Yliopistosta 1982, sek? on v?itellyt filosofian tohtoriksi Jyv?skyl?n yliopistosta 2012 tietotekniikasta, ja valmistunut kauppatieteen maisteriksi 2014 Jyv?skyl?n yliopistosta tietoj?rjestelm?tieteest?. H?nell? on pitk? kokemus mm. tietoliikenteen, informaatioteknologian ja matkapuhelinten myynti- markkinointi- ja tuotekehitysteht?vist? alan teollisuudessa koti- ja ulkomailla, sek? tutkimuksesta ja tutkimustulosten kaupallistamistoiminnasta Jyv?skyl?n yliopistossa.

V?it?skirja on julkaistu verkkojulkaisusarjassa JYU Dissertations numerona 47, Jyv?skyl? 2018, ISSN 2489-9003, ISBN 978-951-39-7629-3 (PDF). Julkaisu on luettavissa JYX-julkaisuarkistossa osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7629-3 (PDF).

Lis?tietoja

Erkki Kurkinen

erkki.l.kurkinen@www.beijingaz.com