Opettajankoulutuslaitos

Laaja-alainen ja tutkimusperustainen opettajankoulutus on Jyv?skyl?n yliopiston vahvuuksia. Opettajankoulutuslaitoksessa voi opiskella luokanopettajaksi, aineenopettajaksi ja opinto-ohjaajaksi.

Opettajankoulutuslaitoksessamme tehd??n monialaista, soveltavaa ja teoreettista tutkimusta. Tutkimuksemme painopistealueet ovat oppimisen, opettamisen ja ohjauksen prosessien tutkimus, opettajuuden ja ohjaajuuden tutkimus ja tulevaisuuden koulun ja oppimisymp?rist?jen tutkimus.

Olemme tiiviiss? vuoropuhelussa yhteiskunnan eri sidosryhmien erityisesti koulujen ja koulutusalan toimijoiden kanssa. Luomme aktiivisesti uudenlaisia yhteisty?muotoja, jotka kehitt?v?t opettajankoulutuksen ja koulujen pedagogista toimintakulttuuria.?

Opintojen ohjaus
Opintopalvelujen yhteystiedot

Alumnitarinat:
Timo Parvela (30.8.3019)????

?

OKL:n EDU intranet